Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Marketeer

 • Home
 • Interim Marketeer

Interim Marketeer

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Marketeers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Marketeers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een marketeer?

Marketeers zijn het brein achter het bekend maken van de producten of diensten van een organisatie. Zij volgen markttrends, creëren advertentiecampagnes, ontwikkelen prijsstrategieën en targetingstrategieën op basis van (demografische) gegevens en werken intensief samen met het bedrijf om meer bekendheid te krijgen met wat ze te bieden hebben.

Of het nu gaat om een grafisch ontwerp, public relations, digitale marketing, zoekmachineoptimalisatie en zelfs webdesign: marketeers werken via veel verschillende kanalen en vaardigheidsgebieden. De hoeveelheid vaardigheden die van marketeers vereist zijn, is vergroot door technologische vooruitgang.

Taken en verantwoordelijkheden van een marketeer

De verantwoordelijkheden van een marketeer kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Uitvoeren van marktonderzoek om antwoorden te vinden over de eisen, gewoonten en trends van consumenten.
 • Brainstormen en ontwikkelen van ideeën voor creatieve marketingcampagnes.
 • Helpen bij outbound of inbound marketingactiviteiten door expertise op verschillende gebieden in te zetten (content ontwikkeling en -optimalisatie, reclame, evenementenplanning enz.).
 • Samenwerken met externe leveranciers om promotionele evenementen en campagnes uit te voeren.
 • Samenwerken met afdeling marketing en andere professionals om merkbekendheid en marketinginspanningen te coördineren.
 • Plannen en uitvoeren van initiatieven om de doelgroep te bereiken via geschikte kanalen (sociale media, e-mail, tv enz.).
 • Helpen bij het analyseren van marketinggegevens (campagneresultaten, conversieratio's, verkeer enz.) om toekomstige marketingstrategieën vorm te geven.
 • Uitvoeren van individuele taken van een marketingplan.

Competenties van een marketeer

 • Plannen en organiseren
 • Communicatie vaardigheden
 • Aandacht voor detail
 • Probleemoplossend vermogen
 • Innovatief
 • Initiatief
 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Teamspeler

5 taken en 5 eigenschappen van een marketeer

Marketing is een belangrijk onderdeel van een bedrijf, waardoor bedrijven belangrijke informatie krijgen voor nieuwe en bestaande klanten. Een marketingstrategie moet uniek zijn en de doelstellingen en waarden van een organisatie weerspiegelen. Ook helpt marketing een merk te groeien in een bepaalde markt, waarnaast de reputatie van een bedrijf zo effectief verbeterd kan worden. Zo blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat negen van de tien consumenten verwacht dat merken gebruikersgerichte content produceren.

Marketing komt op vele manieren voor, maar is dus essentieel voor de levensvatbaarheid en groei van een bedrijf of merk. Marketeers houden zich met deze uitdaging bezig door de marketing en communicatie van een organisatie op zich te nemen. Wat houdt deze baan precies in? Welke taken gaan met de functie gepaard? En wat zijn belangrijke eigenschappen van marketeers?

Wat is een marketeer?

Een marketeer zorgt ervoor dat een bedrijf of merk zijn doelstellingen behaalt, waarbij de precieze invulling van deze functie van het type organisatie en de branche waarin deze opereert afhangt. Veelal zijn marketeers in feite marketingcommunicatie-medewerkers, aangezien het professionals zijn die gespecialiseerd zijn in marketing. Ze richten zich op promotie en dragen daardoor bij aan de uitvoering van een organisatiestrategie, wat betekent dat ze op strategisch niveau actief zijn in een bedrijf.

Het hoofddoel van marketeers is het vertalen van bedrijfsdoelen naar een operationele strategie, waarbij van diverse marketingkanalen gebruik wordt gemaakt. Een goede marketing verzorgen, heeft een aantal voordelen. Het bespaart namelijk kosten, zowel op het gebied van reclame als werving en selectie. Hierbij leidt het ook tot een hogere productiviteit. Ten tweede verbetert een goede marketing de merkwaarde, wat betekent dat een organisatie beter bestand is tegen een kritische buitenwereld. Tot slot vergroot het de omzet van een bedrijf doordat er nieuwe marktkansen gecreëerd worden. Immers kunnen bedrijven met een goede missie makkelijker nieuwe markten betreden.

Feiten over nieuwe marketing

Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van marketing en "nieuwe marketing" betrekt een aantal principes die marketing nog efficiënter en succesvoller maken. De volgende feiten gaan hiermee gepaard:

 • Bloggen vergroot de zichtbaarheid: Allereerst is contentmarketing momenteel erg belangrijk, waaronder bloggen valt, een belangrijke informatiebron voor consumenten. Door middel van blogs kan kennis en expertise gedeeld worden, waardoor een bedrijf als kennisleider gezien kan worden binnen een bepaalde markt. Tevens kunnen blogs een website meer geïndexeerde links en pagina's opleveren, waardoor meer bezoekers gegenereerd worden.
 • Content creëren kost tijd: Tijd en middelen moeten tevens geïnvesteerd worden in het creëren van waardevolle content voor bezoekers. Content omvat naast blogartikelen ook whitepapers, e-books, webinars en nog veel meer, wat moet aansluiten op de idealen en boodschap van een bedrijf. Een goede content is namelijk bepalend voor het succes van een marketingstrategie.
 • E-mailmarketing genereert leads: Nog altijd doen veel consumenten online aankopen naar aanleiding van ontvangen e-mails. Internetgebruikers besteden namelijk veel tijd aan het versturen en ontvangen van e-mails, waardoor marketingtechnieken via e-mail veel resultaat kunnen opleveren. Het is hierbij wel van belang dat de e-mail relevant is en de juiste vorm heeft. Ook moet het op het juiste moment gedeeld worden met de doelgroep voor het beste effect.
 • Marketing op basis van de buyer persona: Het gebruik van internet is in de loop der jaren flink toegenomen, waardoor online marketing van groot belang is. Hiervoor is het wel essentieel dat een bedrijf, en de marketingcommunicatie-medewerker, zich richt op de buyer persona, oftewel de gedetailleerde omschrijving van het koopgedrag van een bepaalde doelgroep. Alles wat gepubliceerd wordt, moet hierop gericht zijn, zodat het aantrekkelijk genoeg is voor de lezers om zich te binden aan een organisatie.
 • Landingspagina's genereren leads: Als laatste feit omtrent marketingtechnieken van tegenwoordig creëren unieke ladingspagina's voor elk stuk content waardevolle leads. Hoe meer landingspagina's er zijn, hoe meer content er ook beschikbaar is, en andersom.

Welke 5 taken heeft een marketeer zoal?

Het takenpakket van marketeers loopt erg uiteen, maar over het algemeen zijn ze met de volgende werkzaamheden bezig.

1. Marktonderzoek doen

Wanneer een merk goed in de markt wordt gezet, kan het groeien. Hiervoor zijn diverse inzichten nodig die door middel van bijvoorbeeld een doelgroep-, concurrentie- en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) geïdentificeerd worden. Door dit soort marktonderzoeken wordt kennis verkregen van de grootste concurrenten en hoe zij zich onderscheiden in de markt. Ook komen marketeers zo te weten waar een doelgroep zich bevindt en hoe deze te bereiken is en welke kansen zich voordoen in de markt. Tevens verklaart dit de ontwikkelingen binnen een markt en de marketing om de juiste marketingstrategie te kunnen ontwerpen.

2. Marketingstrategie ontwerpen

Dit is het tweede punt op de agenda van een marketeer, waarin de doelstellingen en missie van een organisatie worden vastgelegd. Deze worden SMART gemaakt, wat betekent dat ze specifiek, meetbaar, actiegericht, relevant en tijdgebonden zijn. Zo kan de strategie resultaatgericht zijn.

3. Marketingmix bepalen

In een volgende stap wordt de marketingmix bepaald, bestaande uit de prijsstrategie, marketingkanalen en aanpak en positionering. Hierbij zijn de vier P's van toepassing, oftewel product, prijs, plaats en promotie, welke op elkaar afgestemd dienen te zijn. Op deze manier kan de waarde van een merk, dienst of product gemaximaliseerd worden, waardoor een merk zich onderscheidt van de concurrentie. De vier P's worden als volgt gedefinieerd:

 • Product: Hieronder valt een beschrijving van het geproduceerde product of de aangeboden dienst en de eigenschappen die voor de afnemer waarde toevoegen.
 • Prijs: Bij dit onderdeel wordt de prijsstrategie bepaald, wat moet passen bij het product of de dienst en wat een bedrijf wil uitstralen.
 • Plaats: Beschrijf hierbij hoe het aanbod de klant bereikt, dus welke distributiekanalen gebruikt worden.
 • Promotie: Tot slot omvat dit hoe een product of dienst verkocht gaat worden, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt om de naamsbekendheid en het imago van een organisatie te verbeteren.

4. Marketingkanalen kiezen

Om de klant te benaderen via marketing moet een bedrijf de juiste on- en offline communicatie- en distributiekanalen kiezen. Een gebruiksvriendelijke, volledige website vormt hierbij de basis, waarnaast advertentiecampagnes en sociale media vaak gebruikt worden om websitebezoekers te genereren. Ook wordt er veel gedaan met contentmarketing, e-mailmarketing en automatische marketing. Deze verschillende activiteiten en kanalen moeten wel elkaars effect versterken en een specifieke doelgroep aanspreken om de effectiviteit van elk onderdeel te verbeteren.

Marketeers zorgen er zo voor dat een merk optimaal groeit door de schakels te vormen tussen bedrijven en de markt die ze aanspreken. Ze onderzoeken de behoeften van de doelgroep en op welke manier ze hierop in kunnen spelen. Door het kiezen van de juiste marketingkanalen kan een merk zich goed positioneren in de markt.

5. Merk positioneren

Als laatste taak richten marketeers zich op de positionering van een merk, waardoor het kan groeien. Dit draait om het creëren van een sterke merkidentiteit. Deze merkidentiteit omvat onder andere een merknaam, merkverhaal, unieke merkbelofte en een herkenbare vormgeving. Ook dient een merk consistent te zijn bij alle communicatie- en promotie-uitingen, zodat deze gelijk door de doelgroep wordt herkend.

Wat zijn 5 belangrijke eigenschappen van een marketeer?

Om de beschreven taken en verantwoordelijkheden op zich te kunnen nemen, dienen marketeers een aantal vaardigheden te bezitten. Welke eigenschappen zijn onmisbaar voor een marketingcommunicatie-medewerker?

1. Analytisch inzicht

Een eerste belangrijke eigenschap is analytisch denken. Marketeers krijgen namelijk te maken met veel online data, aan de hand waarvan ze moeten ontdekken hoe een doelgroep het beste te bereiken is en wat hen bezighoudt. Ook bevat deze data waardevolle informatie over de kanalen die potentiële klanten gebruiken om een website te bereiken en kennis op te doen van een bedrijf. Tevens dient iemand in deze positie zo te achterhalen welke campagnes wel en niet succesvol zijn. Hiervoor wordt voortdurend gebruik gemaakt van het analytisch vermogen.

2. Creativiteit

Daarnaast is een creatief denkvermogen nodig voor het onder de aandacht brengen van een bedrijf bij de doelgroep. Hiermee kan een marketingcommunicatie-medewerker buiten de gebaande paden denken en creatieve ideeën ontwikkelen voor het creëren van advertenties, content en marketingacties.

3. Nieuwsgierigheid

Door middel van een onuitputtelijke nieuwsgierigheid kan een marketeer meegaan in de steeds veranderende wereld. hij of zij vindt het ook leuk om nieuwe dingen uit te proberen, waardoor een bedrijf kan blijven vernieuwen. Hiervoor moet steeds opnieuw gekeken worden naar manieren om de doelgroep te bereiken.

4. Snel schakelen

In de marketingwereld moet een professional snel kunnen schakelen. Iemand in deze positie moet adequaat reageren op berichten in de media en veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

5. Strategisch inzicht

Naast deze eigenschappen is ook een strategisch denkvermogen essentieel voor de marketing professional, waarvoor bijvoorbeeld Key Performance Indicators (KPI's) gebruikt worden. Tevens moet hij of zij goed nadenken over de effecten van bepaalde campagnes, waarbij de hoofddoelstelling niet uit het oog verloren mag worden.

Als interim marketeer, freelance marketeer of zzp marketeer kun je bij ons je CV uploaden, waarna je gekoppeld wordt aan de geschikte opdrachtgever. Opdrachtgevers die zoeken naar een marketing professional kunnen ook bij ons een aanvraag doen, op basis waarvan we de perfecte zelfstandige marketeer zoeken voor jouw bedrijf.