Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim projectleider

 • Home
 • Interim projectleider

Interim projectleider

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim projectleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim projectleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 belangrijke eigenschappen van een succesvolle interim projectleider

Om verandering teweeg te brengen in een organisatie worden vaak projecten in gang gezet, zodat geleidelijk aan een ontwikkeling plaats kan vinden. Voor de succesvolle afronding van zo'n project is het belangrijk dat er duidelijke leiding gegeven wordt, waarvoor een projectleider verantwoordelijk is. Hij of zij stelt het team samen en gaat aan de slag met de planning en voorbereiding. Gedurende het hele project wordt de voortgang bewaakt en regelmatig vindt er een evaluatiemoment plaats.

Op deze manier kunnen projecten succesvol geleid en afgerond worden. Maar wat is precies de rol van een projectleider en waarom is het interessant voor bedrijven om een interim projectleider in te schakelen? Zo'n interim professional op het gebied van projectmanagement moet dan wel voorzien zijn van een aantal essentiële eigenschappen, welke wij in deze blog in kaart brengen.

Wat is de rol van een projectleider?

Bij binnenkomst van een opdracht stelt een projectleider de begroting vast en het team samen om het project op te pakken. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor de planning en voorbereiding van het project en de taken worden verdeeld onder de teamleden. Gedurende het hele project wordt de voortgang goed in de gaten gehouden, zodat optimale resultaten behaald worden. Het is belangrijk dat het team bijvoorbeeld goed samenwerkt en dat taken op elkaar worden afgestemd. Projectleiders maken tevens afspraken met leveranciers en controleren of deze afspraken nagekomen worden. Hierbij houden zij altijd de kosten en het budget in de gaten.

Een projectleider is dus de manager van een project of een deel ervan en is van het begin tot aan het eind actief betrokken. Verantwoordelijkheden strekken zich van het bewaken van de voortgang tot het aansturen van het team en het in kaart brengen van mogelijke risico's. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid, waarvoor voortdurend veel informatie vergaard moet worden, zowel bij interne als externe partijen. Uiteindelijk rapporteert een projectleider aan een manager of managementteam.

Belangrijkste taken

Iemand met deze functie heeft een divers takenpakket, wat afhangt van het bedrijf en project. Daarnaast verschillen werkzaamheden per fase van het desbetreffende project. De belangrijkste taken zijn:

 • Verwachtingen van het management managen;
 • resultaten van werkzaamheden bewaken, beoordelen en plannen;
 • actielijsten voorbereiden en afronden door middel van strategische plannen;
 • risico's managen en controles uitvoeren om problemen te identificeren en oplossen;
 • verbeteringsmogelijkheden vaststellen en doorvoeren;
 • de financiële planning bijhouden en budgetten en uitgaven schatten;
 • bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van individuele teamleden door middel van cursussen, trainingen en netwerken.

Mogelijke werkplekken

De invulling van deze rol hangt sterk af van de sector. Er komen bijvoorbeeld projectmanagers voor in de bouw en civiele techniek, maar ook in de Informatie- en communicatietechnologie (ICT). Daarnaast werken projectleiders bij overheidsinstanties, ingenieursbureaus en kledingbedrijven. Zo'n kledingbedrijf brengt bijvoorbeeld een aantal keer per jaar een nieuwe kledinglijn uit, waarvoor ze vaak een vaste projectmanager in dienst hebben.

Overigens komt het ook steeds vaker voor dat projectleiders een tijdelijk dienstverband aangaan, bijvoorbeeld in de vorm van interim projectmanagement. Hierbij werken ze steeds bij andere opdrachtgevers en nemen ze een kijkje in verschillende bedrijfskeukens.

Waarom een interim projectleider inschakelen?

Een interim projectleider inschakelen is een aantrekkelijke keuze vanwege een aantal redenen. Immers heeft zo'n zelfstandige professional vaak veel ervaring met verschillende soorten bedrijven en projecten. Hierdoor kunnen zij problemen en kansen sneller en makkelijker ontdekken, wat bevorderend werkt voor het doorvoeren van veranderingen. Een interimmer kan vaak ook snel aan de slag, wat van pas komt als je geen vaste projectleider in dienst hebt. Dit voorkomt dat grote beslissingen en veranderingen uitgesteld moeten worden. Tevens zijn interim projectleiders daadkrachtig en onafhankelijk, wat bijvoorbeeld in crisissituaties handig is. Dit zorgt ervoor dat projecten gemakkelijker van de grond komen.

Zoek jij als opdrachtgever naar een goede interim projectleider? Doe dan bij ons een aanvraag en wij helpen je gelijk verder door het vinden van een match. Of ben je juist een interim professional op het gebied van projectmanagement? Dan kun je bij ons je cv uploaden en zoeken wij de juiste opdrachtgever voor je.

Belangrijkste 9 eigenschappen voor elke interim projectleider

1. Anticiperend

Allereerst moet een projectleider anticiperen op mogelijke risico's en problemen, waardoor ze vroegtijdig voorkomen kunnen worden. Een project is vaak opgedeeld in fases en voor elke fase moeten mogelijkheden en problemen worden voorzien. Als iemand in deze positie niet vooruit blijft kijken en denken is de kans groot dat er onverwachte situaties optreden. Hierbij zijn ze juist probleemoplossers die goed anticiperen op veranderingen in een project. Op deze manier blijft het project op schema lopen.

2. Communicatief

Een projectleider staat met allerlei schakels in contact, zoals teamleden, managers en leveranciers. Met al deze partijen moet goed gecommuniceerd worden om taken op elkaar af te stemmen en een duidelijke rolverdeling te genereren. Dit betekent dat er continu en consistent informatie uitgewisseld moet worden. Communicatiestijlen en -kanalen kunnen overigens ook aangepast worden aan verschillende toehoorders om ze op de juiste manier te informeren en bereiken.

3. Detailgericht

Detailgerichtheid is een eigenschap die het verschil kan maken binnen projectmanagement. Dit omvat het vermogen om elk klein detail te ontdekken en de verbindingen tussen zaken te begrijpen. Een project bestaat vaak uit heel veel kleine onderdelen en deze moeten goed met elkaar in verbinding staan. Aan de andere kant is het wel belangrijk dat een projectmanager het grotere geheel in acht blijft nemen en zich niet laat meeslepen.

4. Flexibel

Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap van een projectleider, omdat projecten soms aangepast moeten worden om het beoogde resultaat te behalen. Ook kan dit nodig zijn om het project weer op de rails te krijgen. Soms moet een projectleider immers even terug naar de tekentafel om de planning aan te passen.

5. Leidinggevend

Een projectleider kan niet alles zelf doen en is afhankelijk van een goed team. Dit team moet op de juiste manier worden aangestuurd, waarbij taken efficiënt worden gedelegeerd onder de teamleden. De leider moet scherp in de gaten hebben wat de sterktes en zwaktes van het team zijn, waardoor de werkdruk optimaal kan worden verdeeld.

6. Luistert goed

Betrokkenheid wordt alleen verkregen als een manager goed naar zijn team luistert. Ook hangt het succes van een project af van het luisteren naar en begrijpen van de wensen van een bedrijf. Dit is zeker voor een interim projectleider essentieel om met charisma de wensen van de opdrachtgever te kunnen vervullen.

7. Organiserend

Een goede organisatie en duidelijk overzicht zijn de sleutel tot succes. Zo is het helder in welke fase een project zit en wat er nog nodig is voor de afronding ervan. Bij projecten is er vaak veel in beweging en daarom is een besluitvaardige, analytische en doorzettende projectleider nodig. Continu moeten er veel zaken worden bijgehouden, waarvoor de leider verantwoordelijk is.

8. Proactief

Een andere essentiële eigenschap is een proactieve houding. Dit zorgt er namelijk voor dat teamleden geïnspireerd en gemotiveerd raken en is ook voor het tevreden houden van klanten belangrijk. Projectleiders zijn onderdeel van een team en werken actief mee aan het goede verloop van een project.

9. Stressbestendig

Tot slot is het onvermijdelijk om op een bepaald moment met drukte te maken te krijgen. De hoge klantverwachtingen en strakke deadlines kunnen stress opleveren. Een goede projectleider gaat hier goed mee om en zorgt voor rust in een team en op de werkvloer. Als zij hun werk goed kunnen doen, kan een project namelijk goed worden afgerond.