Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Zorgmanager

  • Home
  • Interim Zorgmanager

Interim Zorgmanager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Zorgmanagers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Zorgmanagers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 wetenswaardigheden over de zorgmanager

De zorg is een complexe sector en vereist veel samenwerking en begeleiding om allerlei processen in goede banen te leiden. Een functie die hier een actieve bijdrage aan levert, is de zorgmanager. Iemand in deze positie houdt zich bezig met het geven van leiding in een zorginstelling en heeft vaak veel ervaring met de zorg. Een belangrijke taak van zorgmanagers is zodoende het personeel overzien en alles wat hierbij komt kijken.

In dit artikel worden diverse feiten beschreven over zorgmanagers die van belang zijn om te weten, waaronder kerntaken, ontwikkelingen rondom personeelstekorten en ziekteverzuim en essentiële eigenschappen.

1. Veel kennis en ervaring

De centrale rol van een zorgmanager in een zorginstelling is het geven van leiding aan het personeel op een afdeling of meerdere afdelingen. Collega's moeten aangestuurd en begeleid worden bij hun taken, waarvoor veel kennis nodig is over de manier van werken in de zorg. Ook dient iemand in deze positie zelf veel ervaring te hebben met de zorg en het betreft vaak een werknemer die is doorgegroeid binnen een instelling of vanuit een andere organisatie. Deze kennis en ervaring zijn belangrijk om bepaalde problemen te voorzien en voorkomen en adequaat op te lossen. Tevens kunnen zo ontwikkelingen en trends goed herkend worden.

2. Personeel en wettelijke eisen overzien

Een manager in de zorg ziet vooral toe op de taken en werkzaamheden van het personeel van een instelling. Zij moeten immers de zorg van patiënten en bewoners van de organisatie op zich nemen en de juiste zorgverlening verlenen. Ook moet er constant een duidelijk overzicht zijn van de werkzaamheden en welke aandachtspunten er besproken moeten worden. Op deze manier wordt de zorginstelling goed onderhouden en zijn er continu de juiste middelen aanwezig om optimale zorg te kunnen verlenen.

Daarnaast draagt een zorgmanager de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de dossiers. Een goede administratie is niet alleen belangrijk voor een goede zorgverlening, maar ook voor het voldoen aan alle wettelijke eisen die worden gesteld aan zorginstellingen. Het specifieke takenpakket kan overigens per organisatie verschillen.

3. Duidelijke visie

Om het leiden van een zorginstelling in goede banen te leiden, dienen zorgmanagers een duidelijke visie uit te dragen. Zorgmedewerkers moeten weten waar zij voor staan en welke doelen behaald moeten worden. Dit wordt ook wel vernieuwend leiderschap genoemd en omvat geloven in het oplossen van grote problemen in de zorg op een coöperatieve en integrale manier. Hierbij dient een manager in de zorg ook de invloed van veranderingen in de samenleving mee te nemen. Als gids leidt een manager zijn teamleden hier doorheen, zodat doelen behaald worden.

4. Team op nummer één

Een manager zet zijn of haar team altijd op nummer één en herkent unieke, individuele talenten bij elk teamlid om een hoge productiviteit te faciliteren. Op deze manier weet een zorgmanager waar zijn of haar aandacht naar uit moet gaan en hoeveel behoefte iedereen heeft aan ruimte om te kunnen groeien. Een leidinggevende moet namelijk ook denken aan de loopbaan van zijn of haar medewerkers en op welke manier deze gestimuleerd kan worden.

Een manager ziet feilloos waar zaken fout lopen en waar mogelijkheden zijn voor verbetering. Op deze manier kan het beste uit zichzelf gehaald worden, maar ook uit team als geheel. Dit team moet overigens echt verbonden zijn met elkaar om zorg goed op elkaar af te kunnen stemmen. Zorg is immers erg belangrijk en er moet een heldere coördinatie bestaan over de invulling ervan.

5. Aandacht voor zelfontwikkeling

Het team mag dan op nummer één staan, maar als onderdeel van het team moet een zorgmanager ook aan zichzelf blijven denken en werken. Immers is er ook op dit gebied altijd verbetering mogelijk en fouten kunnen zich voordoen waarvan weer geleerd wordt. Op deze manier blijven zorgmanagers, evenals andere teamleden, continu in ontwikkeling naar een betere versie van zichzelf. Nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn hiervoor vereist en de bereidheid om te investeren in zichzelf. Verdieping en inspiratie kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in aanvullende cursussen, trainingen of opleidingen om nog meer waarde toe te kunnen voegen aan het werk.

6. Veel jongeren stappen op

Op het gebied van ontwikkelingen en trends valt het op dat veel zorgmedewerkers overwegen om te stoppen met hun werk, wel 46 procent van alle verpleegkundigen om precies te zijn. Veel van hen ervaren ook burn-outklachten en melden zich daardoor veelvuldig ziek. De hoge werkdruk wordt als oorzaak aangewezen, waardoor vooral jonge zorgmedewerkers de zorg de rug toe willen toekeren. Naast de hoge werkdruk voelen zij ook dat de begeleiding onvoldoende is, wat ten koste gaat van hun enthousiasme en motivatie. Een zorgmanager kan bij de bestrijding van dit probleem een grote rol spelen.

7. Hoog personeelstekort en ziekteverzuim

De zorg lijkt al een aantal jaar vast te zitten in een vicieuze cirkel van een hoge werkdruk met als gevolg veel ziekteverzuim en een continu personeelstekort. Dit versterkt elkaar vervolgens weer, aangezien een personeelstekort weer voor een hogere werkdruk zorgt en uiteindelijk meer ziekteverzuim en zo verder. In 2021 was het ziekteverzuim bijvoorbeeld gemiddeld 5,4 procent, wat de ernst van de situatie benadrukt. Een van de oorzaken van de hoge werkdruk is dat zorgmedewerkers minder goed voor zichzelf zorgen dan in andere sectoren het geval is. Om de cirkel te doorbreken is het dus belangrijk dat zorgmanagers hierop inspelen door de zorgmedewerker zelf centraal te stellen.

8. Focus op plezier en eigen regie

Zorgmanagers gaan met de zojuist beschreven ontwikkelingen en uitdagingen om door allereerst duidelijke waarden te presenteren. Niet alleen de visie van de organisatie moet duidelijk zijn, ook de waarden van individuele zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers hebben immers ook verantwoordelijkheid over hun eigen manier van werken nodig om betekenis aan hun werk te kunnen geven. Op deze manier vinden zij de motivatie om elke dag weer hun taken te verrichten. Plezier en welbevinden op de werkvloer zijn zodoende essentieel, waardoor samen optimale zorg gecreëerd wordt.

Ook dienen werknemers gewezen te worden op hun eigen regie en verantwoordelijkheid. Afspraken over doelen en gedrag dienen helder te zijn en werknemers moeten het ook aan kunnen geven als dingen niet zoals gewenst verlopen. Dit maakt het werk minder een geautomatiseerde takenlijst, maar geeft het juist betekenis en maakt zorg persoonsgerichter.

9. Positieve houding en weerbaarheid bevorderen

In aanvulling hierop is het ook van belang om de houding en weerbaarheid van zorgmedewerkers te bevorderen, waarin geïnvesteerd moet worden door de zorgmanager. Door middel van een positieve houding en een hoge weerbaarheid kunnen zij namelijk beter omgaan met stress en werkdruk. Openheid en een eigen regie komen ook hierin terug, omdat medewerkers de ruimte moeten krijgen om over inefficiënte en onprettige zaken, zoals een te hoge werkdruk, te praten. Zo zet een manager in de zorg zijn of haar team echt bovenaan, zodat er samen op een coöperatieve, integrale manier zorg verleend kan worden en waardoor medewerkers zich ook op hun plek voelen en inspraak hebben in het proces.


Ik ben een zorgmanager

Ben jij een inspirerende, vernieuwende interim zorgmanager, freelance zorgmanager of zzp zorgmanager die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de zorg door een team van zorgprofessionals aan te sturen? Stuur je CV nu naar ons op en wij zoeken de perfecte opdrachtgever voor jou.

Ik zoek een zorgmanager

Ben jij juist zo'n opdrachtgever die nog naar een tijdelijke manager in de zorg zoekt? Ook dan kun je bij ons terecht door een aanvraag te doen. Op deze manier wordt de flexibiliteit en kwaliteit geleverd die nodig is om de zorg te verbeteren.