Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

IT Manager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • IT Manager | Freelance | Interim | ZZP

IT Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare IT Managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare IT Managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 uitdagingen voor een IT manager

Een informatietechnologie (IT) manager moet ervoor zorgen dat IT-medewerkers efficiënt en veilig hun werk kunnen doen met de beste technische oplossingen. Op het gebied van IT of ICT in een organisatie moet de manager effectief beleid ontwikkelen en de directie adviseren over de mogelijkheden, veranderingen en knelpunten op dit gebied. Daarnaast heeft een manager van de IT-afdeling nog meer taken en verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden brengen ook uitdagingen met zich mee, waar we in dit artikel verder op ingaan.

Wat is een IT manager?

De manager van een IT-afdeling houdt zich bezig met het begeleiden van een team van IT-medewerkers en tegelijkertijd het informeren en adviseren van de directie van een organisatie. Op deze manier vormt de manager de schakel tussen het hoger management en de werknemers van zijn of haar afdeling. Ook communiceert hij of zij met managers en werknemers van andere afdelingen. Voor deze functie is kennis van programmeren erg belangrijk, omdat alleen zo professionals op de afdeling goed aangestuurd kunnen worden.

Door samen met de IT-medewerkers een functioneel IT-beleid te ontwikkelen en implementeren, kunnen werkprocessen geoptimaliseerd worden. Dit beleid moet regelmatig geëvalueerd worden en aan de hand van ontwikkelingen en trends in de markt kunnen veranderingen worden toegepast. Deze ontwikkelingen zijn tevens van belang om strategische beslissingen te nemen in het belang van de afdeling en organisatie.

Met welke 7 uitdagingen heeft een IT manager te maken?

De IT-wereld staat nooit stil en zodoende krijgt een manager van de IT met allerlei ontwikkelingen en uitdagingen te maken.

1. Afwisseling van ontwikkelingen in hoog tempo

Een van de belangrijkste uitdagingen van iemand in deze positie is het op de hoogte blijven van de nieuwste technologie. Elke dag verschijnen er weer nieuwe technologieën en software en de IT manager moet beoordelen welke vernieuwingen relevant zijn voor de organisatie en kunnen bijdragen aan groei. Het bijbenen van al deze ontwikkelingen wordt bemoeilijkt door de veel voorkomende capaciteitsproblemen binnen deze branche, waardoor managers het vaak moeten doen met onderbezette IT-afdelingen.

Ontwikkelingen als Big Data, Internet of Things, iCloud, Blockchain en ransomware gaan razendsnel. Deze ontwikkelingen moet een manager ook weer vertalen naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen die passen bij de bedrijfsstrategie. Omdat het onmogelijk is om alles te volgen en implementeren, moeten er prioriteiten gesteld worden en voldoende middelen aanwezig zijn in de vorm van tijd, budget en personeel.

2. Digitale transformatie

Veel organisaties ondergaan een digitale transformatie, waarbij allerlei digitale oplossingen geïmplementeerd worden om het werk te vergemakkelijken en versnellen. Vooral tijdens de pandemie is de digitale wereld nog belangrijker geworden, waardoor alles nu online met elkaar verbonden is. Binnen een bedrijf kan dit niet op slechts één afdeling plaatsvinden, maar alle ondersteunende afdelingen moeten hieraan meedoen, wat een grote uitdaging kan zijn.

3. Hybride IT-beheer

Door de pandemie is ook het thuiswerken gestimuleerd, waardoor veel werknemers hybride werken, oftewel deels op kantoor en deels vanuit huis. IT managers moeten hier slim op inspelen door moderne managementoplossingen te gebruiken, zoals Windows Autopilot. Hierdoor kunnen nieuwe technologische oplossingen en software geïnstalleerd worden voor ze naar een eindgebruiker verstuurd worden. Dit maakt het makkelijker om veranderingen toe te passen en storingen te voorkomen, waardoor het werk niet onderbroken wordt.

4. Verbetering van gebruikerservaringen

Een andere grote uitdaging voor een IT manager is het blijven verbeteren van de gebruikerservaring van de apparaten die gebruikt worden in een bedrijf, zeker door de trend van hybride werken. Door de grote aandacht voor de beveiliging van data kunnen applicaties minder toegankelijk worden. Als gevolg hiervan gaan medewerkers zelf naar oplossingen zoeken, die niet altijd even veilig zijn. IT-toepassingen moeten daarom soepel werken via verschillende platforms, waardoor medewerkers overal toegang hebben tot belangrijke bestanden.

5. Cybersecurity en beveiligingsrisico's

Cybercriminelen worden steeds slimmer en zoeken voortdurend naar manieren om kwetsbare systemen binnen te dringen. IT managers moeten daarom de juiste beveiligingsmaatregelen treffen om dit te voorkomen en vaak wordt een groot deel van het IT-budget hier ook aan toegewijd. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn antivirusprogramma's, firewalls en protocollen voor gebruikersverificatie.

Het waarborgen van cybersecurity is dus een grote verantwoordelijkheid van managers van de IT. Het blijft een complex onderwerp, omdat je er nooit helemaal zeker van kunt zijn dat alle aspecten van databeveiliging gewaarborgd zijn. Het is ook niet ongewoon dat in ieder geval een deel van deze taak wordt uitbesteed aan een externe expert.

6. Schaarse IT-middelen

De krapte op de arbeidsmarkt schemert ook door in de IT-sector en er is al een aantal jaren een gebrek aan goede IT-professionals. Een echte oplossing is hier niet voor, maar het IT-beheer kan wel een optimale ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via een goedlopend service managementsysteem. Hierdoor kunnen medewerkers hun werk makkelijker en efficiënter uitvoeren. Het werk van IT-professionals wordt tevens vergemakkelijkt door de juiste coaching aan te bieden, regelmatig tevredenheidsonderzoeken te houden en het aantal overleggen te beperken.

7. Bewustzijn bij IT-medewerkers

Een belangrijke uitdaging bij het werk van een IT manager is het overtuigen en sturen van medewerkers, zowel van de eigen afdeling als van andere afdelingen binnen een organisatie. Medewerkers moeten goed getraind worden om hun bewustzijn te vergroten omtrent cyberveiligheid. Ook kan het personeel zo kennismaken met nieuwe werkwijzen, waardoor ze minder weerstand zullen bieden bij veranderingen in systemen.

Zogeheten "dwarsliggers" bemoeilijken namelijk de implementatie van nieuwe systemen en door het aanbieden van trainingen kan er meer draagvlak voor vernieuwing gecreëerd worden. Dit vereist leiderschap, overtuigingskracht, tact en visie van een manager. Toch komt het denken in mensen in plaats van in systemen en technologie vaak niet van nature bij IT'ers, waardoor dit ook een belangrijke uitdaging vormt die om andere vaardigheden vraagt van een manager van de IT.

Ben jij een interim IT manager, freelance IT manager of zzp IT manager die wel van uitdagingen houdt? Meld je bij ons aan door je cv op te sturen en wij zoeken de ideale opdrachtgever. Of ben jij juist zo'n opdrachtgever? Dan kun je een aanvraag bij ons doen, waarna we de perfecte match maken met een zelfstandige professional.