Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

IT Risk Manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • IT Risk Manager | Freelance | Interim | ZZP

IT Risk Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare IT Risk Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare IT Risk Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een IT risk manager?

De IT is een dynamisch vakgebied wat zich bezighoudt met het volledige informatiedomein. Dit omvat niet alleen hardware en software, maar ook netwerken en randapparatuur welke als doel hebben om elektronische gegevens te beschermen, op te slaan en te verwerken. Dit wordt gedaan ter ondersteuning van allerlei bedrijfsprocessen. Tegenwoordig heeft elk bedrijf ook wel te maken met IT.

Als IT risk manager speel je een belangrijke rol in het continu verbeteren van IT prestaties door risico's binnen deze digitale, elektronische wereld te monitoren en evalueren op een regelmatige basis. Dit zorgt ervoor dat systemen beter beveiligd zijn en gegevens zorgvuldig worden gebruikt en verwerkt.

Wat houdt dit beroep in, welke taken en werkzaamheden komen erbij kijken en wat zijn belangrijke eigenschappen van een ervaren IT risk manager?


2. Wat houdt de functie van een IT risk manager precies in?

Als risico manager in de IT speel je een centrale rol in het blijven verbeteren van IT gerelateerde processen door risico's op informatietechnologisch gebied in de gaten te houden. Dit houdt in dat je deze risico's actief monitort en evalueert en in kaart brengt om de gevolgen met anderen te kunnen delen. Het zorgt ervoor dat bedrijven meer vertrouwen uitstralen en zorgvuldiger om kunnen gaan met gegevens van klanten of partners.

Een IT risico manager zorgt er bovenal voor dat communicatiekanalen, gegevens en kernsystemen veilig zijn en te alle tijden zorgvuldig beschermd worden. In deze digitaliserende wereld gebruiken steeds meer bedrijven nieuwe technologieën, zoals blockchain, cloud en data-analyse. Deze technologieën zorgen voor efficiëntie, maar brengen tegelijkertijd ook kwetsbaarheden met zich mee. IT risicomanagement speelt hierop in en blijft zo tegelijkertijd voor op de concurrentie.

Bedrijven schakelen om deze reden IT risk managers in om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het beheersen van de risico's om bovenop de ontwikkelingen vertrouwen te kunnen geven aan klanten. Op deze manier kan er een duidelijk overzicht van het IT-landschap verkregen worden, wat tegelijkertijd bewaakt en geëvalueerd kan worden.

Als IT risk manager moet je veel samenwerken met andere afdelingen om een stabiele, risicobewuste cultuur op te bouwen. Ook moet er beleid ontwikkeld worden op het gebied van IT-risico's, waarnaast collega's uitgedaagd worden over beveiligingstrends. Niet alleen dient iemand in deze positie risico's in de IT te rapporteren, er moet ook een risicobeeld geschetst worden in overeenkomst met betrokken afdelingen.

3. Werkveld van een IT Risk Manager

Aangezien bijna elk bedrijf tegenwoordig wel gebruikmaakt van IT-gerelateerde processen kun je met deze functie bij veel plekken terecht. Een goed voorbeeld is werken bij een bank, aangezien het hier essentieel is dat de gegevens van klanten en de samenleving beschermd worden. Het is belangrijk dat mogelijke incidenten opgespoord worden, waarnaast risicoanalyses worden gedaan. Op deze manier kunnen banken vertrouwen bieden aan hun klanten. Andere veel voorkomende werkplekken zijn in de zorg en bij commerciële bedrijven.

In deze positie kun je als vaste werknemer aan de slag, maar je kunt ook een tijdelijk contract aangaan. Als interim IT risk manager, freelance IT risk manager of zzp IT risk manager kun je veel diverse ervaring opdoen bij verschillende bedrijven doordat je er voor een tijdelijke periode aan de slag gaat. Tevens stel je je flexibel op voor organisaties, wat je een aantrekkelijke werknemer maakt.4. 

4. Welke verantwoordelijkheden hebben IT risk managers?

Om de risico's binnen een bedrijf te managen, moet je de doelstellingen van een organisatie goed in je hoofd hebben. Er moet een duidelijke balans bestaan tussen risico's en opbrengsten, waarvoor vele methodes beschikbaar zijn. Over het algemeen richt deze baan zich op de volgende zes stappen.

A. Risico's identificeren

Allereerst moet je eventuele risico's binnen een bedrijf en werkveld vroegtijdig signaleren. Dit moet je vervolgens ook kunnen terugkoppelen naar de doelstellingen van een organisatie, zodat je kunt vaststellen waar de knelpunten liggen.

B. Risico's analyseren en beoordelen

Het is ook belangrijk om prioriteiten te stellen met betrekking tot de risico's die het meest urgent zijn en daardoor de meeste aandacht verdienen. Dit moet je kunnen communiceren naar andere afdelingen of managers, welke overtuigd moeten worden van de urgentie van bepaalde mogelijke problemen in een IT-systeem.

C. Huidige beheersingsmaatregelen analyseren

Vervolgens moet je kijken naar wat er op het moment al wordt ondernomen om de risico's die zich voordoen in het werkveld te beheersen. Welke risico's worden bijvoorbeeld al adequaat beheerst en welke juist niet, waardoor hier meer aandacht voor vereist is. Op deze manier wordt voorkomen dat aandacht op de verkeerde plaatsen besteed wordt en het zorgt voor een beter geheel van het aanpakken van risicomanagement.

D. Plannen ontwerpen en realiseren

In de vierde stap moeten plannen ontwikkeld en uitgevoerd worden om de ontdekte risico's te adresseren. Dit kan op een aantal manieren, namelijk door risico's te accepteren, overdragen, vermijden of verminderen. Deze plannen moeten door de hele organisatie kenbaar gemaakt worden.

E. Controleren, meten en rapporteren

Daarna dient een IT risk manager samen met zijn team binnen het risicomanagement de ondernomen plannen te controleren, meten en monitoren. Aan de hand van de resultaten kan een rapportage opgesteld worden over de verbeteringen of veranderingen, waarbij regelmatig een evaluatie wordt gehouden van de stand van zaken.

F. Resultaten integreren in het beleid

Wanneer er nieuwe bevindingen zijn opgedaan of methodes zijn opgesteld kunnen deze in de toekomst opnieuw gebruikt worden, wat een hoop werk scheelt en de effectiviteit en efficiëntie stimuleert van een bedrijf in het aanpakken van risico's. Om deze reden moet alle informatie rondom het bestrijden van risico's nauwkeurig vastgelegd worden. Op deze manier heeft iedereen op elk moment toegang.

Samengevat voert een IT risk manager de volgende taken uit:

 • Risicoanalyses uitvoeren over nieuwe of huidige investeringen of producten in de IT.
 • Het risicomanagementbeleid analyseren, beheersen, evalueren en monitoren.
 • Het bewustzijn rondom risico's vergroten door middel van presentaties en rapporten.
 • Andere afdelingen adviseren over IT risico's.
 • Diverse soorten IT analisten aansturen in een speciaal risicomanagementteam.
 • Overleg voeren met collega's in het risicomanagement en gerelateerde afdelingen om te zorgen voor compliance.

5. Wat zijn belangrijke eigenschappen van een ervaren IT risk manager?

Een goede risicomanager in de IT moet sterk zijn met cijfers en economische modellen om de gang van zaken nauwkeurig in de gaten te kunnen houden. Tevens dient hij of zij veel kennis van het vakgebied te hebben en ervaring met eventuele veranderingen die kunnen optreden. Op deze manier is het makkelijker om ontwikkelingen in een vroeg stadium op te sporen. Ook zorgt dit ervoor dat je beter kunt inschatten hoe urgent bepaalde risico's zijn voor een bedrijf. Het komt hierbij van pas als je een interim IT risk manager, freelance IT risk manager of zzp IT risk manager bent, aangezien je dan veel diverse kennis hebt opgedaan bij verschillende bedrijven. Zo ben je uiteenlopende situaties gewend en heb je een groter inschattingsvermogen.

Daarnaast moet iemand in deze positie communicatief vaardig zijn en creatief. Dit is belangrijk om accuraat de vertaalslag te kunnen maken van nietszeggende cijfers naar een overtuigend advies. Immers is het belangrijk dat je anderen kunt overtuigen van jouw standpunt. Houd ook het grotere belang van een bedrijf goed in de gaten en de eisen die worden gesteld door breed georiënteerd te zijn.