Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Jongerencoach | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Jongerencoach | Freelance | Interim | ZZP

Jongerencoach | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Jongerencoaches:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Jongerencoaches
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

8 tips voor een jongerencoach

Jongeren worstelen vaak met de grote hoeveelheid keuzes die zij in hun leven moeten maken en de impact die dit kan hebben op hun leven. Soms weten ze niet goed op welke manier zij hun leven inrichting moeten geven en nemen daarom toevlucht tot hangen achter de televisie, iPad of laptop. Al met al doen sommige jongeren erg hun best om moeilijke keuzes te vermijden, wat vervelende gevolgen kan hebben, zoals stoppen met school, geen startkwalificatie halen en niet in aanmerking komen voor een leuke baan.

In dit soort gevallen kan het inschakelen van een jongerencoach van pas komen, die de individuele cliënt activeert, helpt en stimuleert om in actie te komen. Wat houdt deze functie allemaal in en welke tips helpen een jongerencoach om zijn of haar cliënten te helpen om een plek te vinden in de maatschappij?

Wat is een jongerencoach?

De term "jongerencoaching" is nog vrij nieuw in Nederland en verwant aan kindercoaching. Het richt zich op jongeren leren leren, door huiswerk slimmer en makkelijker te maken en te leren plannen en organiseren. Ook krijgen jongeren hulp bij het vinden van hun leerstijl en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het verbeteren van hun concentratievermogen.

In aanvulling op het stimuleren van iemands leervermogen, richt een coach voor deze leeftijdscategorie zich op het omgaan met teleurstellingen, stress en piekergedrag. Ook wordt het maken van keuzes besproken, waarnaast allerlei andere vragen omtrent de loopbaan en studiekeuze gesteld kunnen worden. Hiervoor dient de coach een luisterend oor te bieden en een stimulator om jongeren actie te laten ondernemen.

Doordat jongeren met een coach in gesprek gaan, kunnen ze hun gedachten op een rijtje krijgen. Als gevolg hiervan kunnen zij zichzelf beter begrijpen en een ritme en structuur in hun leven aanbrengen. Zo maken ze afspraken die ze na moeten komen, stellen ze deadlines voor zichzelf en wordt actie ondernomen om vooruitgang te maken.

Voor wie?

Jongerencoaching biedt ondersteuning voor jongeren met diverse problemen in het dagelijkse leven. Jongeren kunnen bijvoorbeeld aankomen met problemen met regelmaat, plannen en organiseren, keuzes maken en geschikt werk vinden. Ook problemen met sociale netwerken kunnen besproken worden, waarbij het streven altijd is om het leven weer op de rails te krijgen.

Het succes van jongerencoaching

In Nederland zijn er ruim 2,3 miljoen jongeren met een leeftijd van 16 tot 27 jaar oud, waarvan ongeveer 15 procent kwetsbaar is en problemen heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met school, werk en financiën. Door dit grote aantal jongeren met problemen bij het meekomen in de samenleving is er ook veel werkgelegenheid voor jongerencoaches. Zo is het een aantrekkelijk beroep voor een interim jongerencoach, freelance jongerencoach of zzp jongerencoach, waarbij veel diverse ervaring opgedaan kan worden bij uiteenlopende zaken. Voor de beste match met een mogelijke opdrachtgever kun je bij ons ook je CV uploaden.

Niet alleen is er veel aanbod, maar uit onderzoek is ook gebleken dat jongerencoaching positieve effecten heeft op jongeren. Zo zorgt het voor het vergroten van het zelfvertrouwen en cognitieve en sociale vaardigheden. Het is een belangrijke factor bij het bijhouden van de voortgang en stimuleren van jongeren om zich in te zetten in de maatschappij.

Overigens kunnen jongerencoaches ook een rol spelen bij het opzetten van samenwerkingsprojecten, waardoor een grotere groep aan jongeren geholpen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in buurtcentra, waarbij jongeren elkaar helpen te motiveren. Ben jij een opdrachtgever die nog zoekt naar de ideale interim jongerencoach, freelance jongerencoach of zzp jongerencoach om zich in te zetten voor kwetsbare jongeren? Doe dan nu een aanvraag bij ons en wij helpen jou met een match.

8 Tips voor succesvolle jongerencoaching

Jongerencoaching mag dan succesvol blijken bij het stimuleren en motiveren van jongeren in hun dagelijkse leven, er zijn wel een aantal factoren die de kans op succes beïnvloeden. Zodoende volgen hier een aantal tips voor jongerencoaches om cliënten op de juiste manier te begeleiden.

1. Vermijd een therapeutische aanpak

Een jongerencoach moet ten eerste niet onderzoek doen naar het probleem als een therapeut, omdat dit jongeren kan afschrikken. In plaats daarvan is het belangrijk om een band op te bouwen met de cliënt door in een vertrouwde omgeving af te spreken, zoals in de speeltuin om de hoek. Zo deelt een cliënt makkelijker informatie met zijn of haar coach, waardoor problemen bij de kern aangepakt kunnen worden.

2. Behoud een duidelijke focus

Jongerencoaches hoeven met hun cliënten niet over alle aspecten uit hun leven te praten, maar slechts over de zaken die van belang zijn om weer vooruit te komen en actie te ondernemen. Ook is het belangrijk om een cliënt niet te pushen om over dingen te praten, het moet vanzelf komen. Een coach kan inzichten geven en vragen beantwoorden, maar het is essentieel dat de cliënt ook zelf met initiatieven en oplossingen komt voor zijn of haar problemen.

3. Kijk niet naar de problemen als een volwassene

Problemen van jongeren zijn vaak heel anders dan van volwassenen en om het in perspectief te zien, is het voor een coach die met jongeren werkt belangrijk om naar het probleem te kijken met de ogen van een tiener of jongvolwassene. Door deze benadering toe te passen, zal een cliënt zich beter begrepen voelen, waardoor ook sneller oplossingen gevonden worden.

4. Bouw een vertrouwensband op

Een jongerencoach kan zorgen voor vertrouwen van een cliënt door zich echt in te leven in zijn of haar leefwereld en individuele situatie. Immers heeft elke cliënt weer een andere omgevingssituatie. Ook tijdens de gesprekken en onderzoeken moet een coach belevingsgerichte werkvormen toepassen om de cliënt geïnteresseerd en geconcentreerd te houden en progressie te maken.

5. Neem de context mee

Bij elke cliënt is er dus sprake van een andere omgeving, bijvoorbeeld in termen van financiën, sociale netwerken, de thuissituatie, school en werk. Al deze omgevingsaspecten beïnvloeden een tiener of jongvolwassene en daarom moeten ze afzonderlijk bestudeerd en besproken worden. Ook is het hierbij belangrijk om de mogelijke spanningen binnen en tussen deze aspecten te analyseren. Wellicht zorgen deze spanningen wel voor problemen op school.

6. Zoek naar de bron van verstoringen

Problemen met het gedrag van een cliënt kunnen door allerlei zaken veroorzaakt worden. Om deze problemen helemaal te doorgronden, moet de kern vastgesteld en geanalyseerd worden. Welke specifieke bron veroorzaakt bepaald gedrag, problemen en/of verstoringen? En welke nood van de cliënt is hierdoor niet ingevuld?

7. Ga op zoek naar manieren om behoeften te vervullen

Jongeren hebben behoeften die soms niet goed vervuld worden. Als gevolg hiervan ontstaan diverse problemen. Een jongerencoach kan in dit geval samen met mensen in de omgeving van de cliënt en op zoek gaan naar manieren om deze behoeften te vervullen om progressie en motivatie te realiseren. Belangrijke mensen in de omgeving van jongeren zijn vaak de ouders en grootouders, de school of instelling en vrienden.

8. Gebruik de juiste methoden

Een coach die werkt met jongeren kan allerlei soorten methoden gebruiken om hulp te bieden, zoals het gezin op een systematische manier analyseren door verder te kijken dan alleen de cliënt. Ook kan er gekeken worden naar hoe de cliënt is omgegaan met trauma in het verleden en hoe het prikkelniveau van hem of haar in elkaar zit. Tevens is het belangrijk om de talenten en identiteit in kaart te brengen en hem of haar te leren verbinden met anderen en persoonlijke doelen.