Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Jongerenwerker | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Jongerenwerker | Freelance | Interim | ZZP

Jongerenwerker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Jongerenwerkers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Jongerenwerkers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 kenmerken van een jongerenwerker

Jongerenwerk is een belangrijk onderdeel van de zorg in Nederland en richt zich op het helpen van jongeren in een bepaalde leeftijdscategorie met hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Er komt veel kijken bij dit werk, maar het is essentieel om jongeren een plek te geven in de samenleving om criminaliteit en hoge zorgkosten te voorkomen.

Jongerenwerkers hebben daardoor diverse taken om de situatie van probleemjongeren effectief te verbeteren en hen een positieve toekomst tegemoet te laten gaan. Tevens zijn ze voorzien van onmisbare eigenschappen om hun werk optimaal uit te voeren. Al deze kenmerken komen aan bod in dit artikel.

1. Instrument voor persoonlijke en sociale ontwikkeling

Als hoofddoel wordt jongerenwerk ingezet om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren te stimuleren. Dit doen jongerenwerkers door de taal van jongeren en van hun buurt te spreken en de belangen van jongeren te behartigen en vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen ze grenzen aangeven van kwetsbare jongeren en hun een kans geven om betrokken te zijn in de samenleving. Op deze manier is jongerenwerk een instrument om probleemjongeren en kwetsbare jongeren tot actieve en zelfstandige volwassenen te laten ontwikkelen.

De functietitel "jongerenwerker" wordt niet bij elke gemeente gebruikt en er zijn vergelijkbare functies in het leven geroepen die eenzelfde soort doel hebben. Voorbeelden van dit soort vergelijkbare functies zijn sociaal makelaar, sociaal werker en wijkwerker met een expertise in jongerenwerk.

Een jongerenwerker biedt een laagdrempelige vorm van ondersteuning aan jongeren in hun groei en ontwikkeling naar volwassenheid. Ze maken contact met kwetsbare jongeren en activeren, signaleren en motiveren ze en dragen tevens bij aan de opvoeding. Bovenal ligt de nadruk binnen dit werk op vraaggericht werken en niet aanbodgericht. Dit betekent dat de behoeften en wensen van de kwetsbare jongere centraal staat bij het bieden van begeleiding. Op basis hiervan wordt geschikte zorg gegeven.

2. Vertrouwensband ontwikkelen

Om kwetsbare jongeren optimaal te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat jongerenwerkers een vertrouwensband creëren met de doelgroep. Dit is niet altijd makkelijk door wat deze jongeren wellicht mee hebben gemaakt, waardoor hun vertrouwen geschaad is. Toch is de kracht van jongerenwerk dat professionals kwetsbare jongeren echt kunnen bereiken en helpen met ontwikkelen.

Een vertrouwensrelatie met jongeren is niet zomaar bereikt en het is belangrijk dat hiervoor de tijd genomen wordt. Een jongerenwerker moet wel genoeg geduld hebben en veel gesprekken voeren met jongeren en andere partijen, zoals jeugdzorg. Door middel van een goede vertrouwensband zijn jongeren meer geneigd advies aan te nemen en op te volgen, zoals een geschikte opleiding of baan kiezen. Ook kunnen ze zo makkelijker geholpen worden bij het vinden van een woonruimte en het verbeteren van bestaande relaties met familie en vrienden.

3. Nadruk op preventie

Net zoals in de zorg het geval is, wordt er bij jongerenwerk ook aandacht gegeven aan het voorkomen van problemen en kwetsbare gevallen. Veel voorkomende problemen van jongeren zijn criminaliteit, overlast, radicalisering, schooluitval en uitsluiting. Door laagdrempelig aanwezig te zijn en ondersteuning te bieden, kunnen jongerenwerkers jongeren helpen bij het opgroeien. Hierbij kunnen ze tijdig ingrijpen om problemen te voorkomen.

Preventie is niet alleen noodzakelijk om kwetsbare jongeren te helpen en problemen voor hun te voorkomen, maar ook om de druk op jeugdzorg te verminderen. Immers blijven de wachtlijsten voor jongeren om hulp te krijgen maar groeien en twee op de drie gemeenten in Nederland heeft te maken met flinke tekorten om de nodige hulp te geven.

4. Activiteiten organiseren

Een belangrijk onderdeel van jongerenwerk is jongeren regelmatig aansturen om activiteiten op te zetten en uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een overzichtelijk en haalbaar plan. Zo worden zij gestimuleerd om te werken aan hun eigen ontwikkeling en aan het verbeteren van hun omgeving.

Een voorbeeld van een geschikte activiteit is het organiseren van een informatieavond voor de buurt over alcohol, drugs en criminaliteit, bijvoorbeeld samen met jongeren en de politie. Het is ook mogelijk om de creatieve kant van jongeren aan te trekken door ze bijvoorbeeld op straat kunst te laten maken samen met anderen. Hierdoor wordt tevens sociale cohesie tussen jongeren onderling gestimuleerd. Ook kunnen jongeren samen met hun begeleiders cursussen organiseren over solliciteren of een ander onderwerp dat interessant en nuttig is voor hun.

5. Samenwerken met betrokken partijen

Jongerenwerkers werken veel samen met allerlei organisaties en betrokkenen omtrent jeugdzorg. Vaak zijn zij onderdeel van een wijkteam dat een bepaalde buurt onder zijn hoede heeft. Tevens werkt iemand in deze positie samen met de ouders van kwetsbare jongeren, scholen in de buurt, jeugdhulp en de politie. Hierbij wordt deelgenomen aan teambesprekingen met het team en vrijwilligers. Ook de gemeente is vaak betrokken bij jongerenwerk. Van al deze samenwerkingen en overleggen moet de nodige administratie bijgehouden worden. Daarnaast moet het buurthuis er goed uitzien en er moet een goede sfeer heersen bij de aanwezigen.

6. Voor jongeren van 10 tot 23 jaar oud

De doelgroep waar jongerenwerkers zich op richten, bestaat uit jongeren van tussen de 10 en 24 jaar oud. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan jongeren in een kwetsbare positie die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling naar volwassenheid. Echter, niet alleen kwetsbare jongeren vallen binnen de doelgroep, ook jongeren waar het wel goed mee gaat kunnen begeleiding krijgen. Hierdoor is de doelgroep van jongerenwerkers vrij breed, wat het werk afwisselend maakt.

7. Meerdere opleidingsmogelijkheden

Er zijn diverse opleidingen om jongerenwerker te worden op verschillende opleidingsniveaus. Zowel op MBO- als op HBO-niveau zijn er mogelijkheden, zoals de opleidingen tot pedagogisch werker en sociaal-cultureel werker. Tijdens deze opleidingen wordt er veel aandacht gegeven aan het adviseren en informeren van jongeren, het signaleren, onderzoeken en rapporteren van problemen en hoe hierbij bemiddeld kan worden. Ook ligt de nadruk op de preventie van problemen, het coördineren en organiseren van zorg en het verlenen van psychosociale hulpverlening.

De meeste opleidingen in deze richting zijn zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. Tevens zijn er externe opleidingsinstituten die opleidingen in de richting van jongerenwerk aanbieden. Er zijn ook trainingen en cursussen beschikbaar, bijvoorbeeld voor het onderhouden van de administratie en boekhouding.

8. Betrouwbaar, motiverend en inspirerend

Eigenschappen die essentieel zijn voor een jongerenwerker zijn het vermogen om vertrouwen, motivatie en inspiratie op te wekken. Het gaat om een breed beroep en daardoor zijn diverse competenties belangrijk. Echter, alle jongerenwerkers moeten in staat zijn goed om te gaan met jongeren met verschillende achtergronden en met hun te communiceren.

Jongerenwerkers dienen tevens stressbestendig te zijn en conflicten te kunnen beheersen. Immers komen onverwachtse situaties en conflicten vaak voor die goed in de hand gehouden moeten worden. Overigens is het ook belangrijk dat jongerenwerkers kunnen plannen, organiseren, inspireren en luisteren. Op deze manier kan een professionele hulpverlening gefaciliteerd worden.

9. Belang van jongerenwerk

Het belang van jongerenwerk blijkt uit het feit dat er naar schatting 45 miljoen euro bespaard kan worden indien dit werk op de juiste ingezet wordt. Er is alleen nog veel variatie tussen gemeenten over de uitvoering van jongerenwerk. Ook zijn er nog veel gemeenten waar jongerenwerk onvoldoende wordt ingezet binnen de geleverde zorg. Door de grotere decentralisatie binnen jeugdzorg is er desondanks veel potentie om kwetsbare jongeren in hun vertrouwde omgeving een duwtje in de goede richting te geven.


Als interim jongerenwerker, freelance jongerenwerker of zzp jongerenwerker kun je bij ons terecht om gematcht te worden met een opdrachtgever door enkel je CV naar ons op te sturen. Daarnaast kun je als opdrachtgever een aanvraag doen, waarna we de geschikte professional voor de functie gaan zoeken.