Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Juridisch controller | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Juridisch controller | Freelance | Interim | ZZP

Juridisch controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Juridisch controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Juridisch controllers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Juridisch controller

De taken en verantwoordelijkheden van een Juridisch controller kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Juridisch controllers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Het juridisch en strategisch adviseren van management, bestuur en organisatie;
 • Het opstellen en toetsen van diverse juridische kaders, richtlijnen en checklists;
 • (Juridisch) strategische advisering op (de wijziging van) gemeenschappelijke regelingen;
 • (Juridische) strategische advisering op verordeningen en beleidsregels;
 • Project regelgeving, inventariseren en opzetten regelingenbank;
 • Adviseren en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving bijvoorbeeld wet vierde tranche, en de dienstenrichtlijn;
 • Het signaleren van (juridische) knelpunten en voorstellen daartoe voor aanpak;
 • Het zorgdragen voor juridisch bewustzijn in de organisatie en organiseren van cursussen;
 • Het opzetten van regionale juridische samenwerking;
 • Advisering over proces bestuurlijke dienstverlening en dictumwijzer;
 • Adviseren en opstellen mandaat, delegatie, budgethouders regeling en Organisatiebesluit;
 • Adviseren over doorontwikkeling van beleid ten aanzien van regionale samenwerking en verbonden partijen.