Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

KAM Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • KAM Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

KAM Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare KAM Medewerkers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare KAM Medewerkers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 Wetenswaardigheden over een KAM medewerker

Voor veel organisaties is het belangrijk dat er veel rekening gehouden wordt met de kwaliteit van aangeboden producten of diensten, de omstandigheden waaronder het personeel arbeid verricht en de impact van de werkzaamheden op het milieu. Om dit samen te vatten in een functie is de KAM medewerker ontstaan. Hierbij staat KAM voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.

Een medewerker binnen deze afdeling richt zich dus op drie doelen van een bedrijf. Immers is het belangrijk om kwaliteit te leveren, wat onder goede arbeidsomstandigheden is geproduceerd en met minimale effecten op het milieu. Hier richten KAM medewerkers zich binnen bedrijven dan ook op.

Wat houdt dit beroep precies in, welke taken en werkzaamheden moeten bij deze functie uitgevoerd worden en welke eigenschappen zijn ervoor vereist?

1. Wat houdt de functie van KAM medewerker in?

KAM medewerkers richten zich binnen een organisatie op de kwaliteit van het aanbod, de arbeidsomstandigheden op de werkvloer en de zorg en verantwoordelijkheid van het milieu. Bij grote organisaties zijn er vaak hele afdelingen die zich op deze drie basisprincipes richten, maar er zijn ook bedrijven met slechts één medewerker gericht op KAM. Overigens is het ook mogelijk om een interim KAM medewerker in te schakelen. Evenals een freelance KAM medewerker en een zzp KAM medewerker is hierbij sprake van een tijdelijk dienstverband.

Allereerst dienen KAM medewerkers zich bezig te houden met het opzetten, onderhouden en verder ontwikkelen van het systeem rondom de drie kerntaken. Op deze manier zorgen medewerkers binnen deze afdeling ervoor dat de organisatie waarvoor zij werken voldoet aan de geldende arbo- en milieuwetten. Tevens dragen zij bij aan het volgen van de kwaliteitseisen en wensen van een bedrijf.

Het organiseren van hulpverlening binnen het bedrijf en het plannen van handelingen bij optredende calamiteiten behoren ook bij de functiebeschrijving van KAM medewerkers. Activiteiten moeten planmatig worden vastgelegd en aangepast als er veranderingen optreden. Zo kan een medewerker van de KAM-afdeling een soepel systeem creëren, wat ook daadwerkelijk wordt nageleefd in het bedrijf.

KAM medewerkers moeten voortdurend de huidige wet- en regelgeving in de gaten houden om tijdig veranderingen in het systeem te kunnen aanbrengen. Vaak werkt iemand in deze positie tussen de werknemers en de directie van een organisatie en moet daardoor in een goede verbinding staan met alle betrokkenen binnen een bedrijf. Medewerkers van het bedrijf moeten immers wel het systeem opvolgen, waardoor verbeteringen ook goed onderbouwd aan de directie kunnen worden voorgelegd.

Bovenal dienen KAM medewerkers de rol van controleur, coördinator, initiator en stimulator op zich te nemen. Hierbij proberen ze een draagvlak te creëren voor ontwikkelingen en veranderingen. Ook is het belangrijk dat zaken omtrent KAM onder de aandacht worden gebracht. Denk hierbij aan de kwaliteit van producten, de gezondheid en veiligheid rondom het uitgevoerde arbeid en de rol van het milieu.

2. KAM-zorgsysteem

Zoals benoemd, dient een KAM werknemer een systeem op te zetten, wat ook wel het KAM-zorgsysteem wordt genoemd. Dit systeem bevat alle maatregelen rondom de kwaliteit van producten of diensten, de veiligheid van medewerkers en het milieu. Hieraan worden ook acties gekoppeld. KAM medewerkers zorgen verder voor het beheer en onderhoud van dit zorgsysteem, waarbij zij het regelmatig updaten en zo de regelgeving aanscherpen of aanpassen.

3. Welke taken en werkzaamheden heeft een KAM medewerker?

Een KAM werknemer is verantwoordelijk voor het hoogwaardig houden van de kwaliteitsstandaarden van een bedrijf, zowel voor het milieu als voor de klanten en werknemers. De volgende taken horen over het algemeen bij deze functie:

 • Het aansturen en coördineren van audits die extern plaatsvinden, oftewel periodieke, systematische controles.
 • Het bedenken van acties voor mogelijk optredende calamiteiten en het vastleggen van deze acties in het KAM-zorgsysteem.
 • Het bijhouden van eventuele ontwikkelingen in de wetgeving rondom arbeid en het milieu.
 • Het creëren van draagvlak voor beleid binnen het kader van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu.
 • Het beheren en ontwikkelen van het KAM-zorgsysteem zelf en onderhouden van de documentatie die hierbij komt kijken.
 • Het onderhouden van contacten met instanties en andere externe betrokkenen.
 • Het ontwikkelen van bepaalde programma's die risico's beperken.
 • Het op orde brengen en op orde houden van diverse milieu-, veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsaspecten.
 • Het organiseren van hulpverlening binnen een bedrijf, ook wel BHV (bedrijfshulpverlening) genoemd.
 • Het rapporteren aan de directie en de schakel vormen tussen medewerkers en de directie van een bedrijf.
 • Het vastleggen en continu monitoren van activiteiten rondom het managen van de kwaliteit, veiligheid en het milieu.
 • Het uitvoeren van inventarisaties van de mogelijke risico's en het doen van interne audits, oftewel periodieke, systematische controles van de stand van zaken.
 • Het voorstellen van activiteiten ter verbetering of aanscherping van het beleid.

4. Wat zijn belangrijke eigenschappen van ervaren KAM medewerkers?

Een goede, ervaren KAM werknemer moet over een aantal competenties beschikken om zijn of haar taken goed uit te kunnen voeren. Zo is het belangrijk dat hij of zij analytisch is en goed de situatie in een bedrijf kan waarnemen. Waar het nodig is, moeten namelijk veranderingen aangevoeld kunnen worden in de kwaliteit, veiligheid of omgang met het milieu.

Daarnaast moet iemand goed kunnen anticiperen op onvoorziene calamiteiten, waarbij een noodplan gemaakt en uitgevoerd moet kunnen worden. Daarnaast dient iemand in deze positie integer te zijn en zich aan de geldende normen en waarden te houden. Overigens dient een KAM medewerker de wet- en regelgeving continu in acht te nemen.

Overigens is het ook belangrijk dat KAM medewerkers inzicht hebben in hun omgeving. Werkprocessen moeten in de gaten gehouden worden en problemen moeten op tijd waargenomen worden. Tot slot is het van belang dat het leervermogen van een KAM medewerker aanwezig is, zodat gaandeweg de beste manier gevonden kan worden om de kwaliteit, veiligheid en het milieu optimaal te stimuleren.