Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Kwaliteitsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Kwaliteitsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kwaliteitsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Kwaliteitsadviseurs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Kwaliteitsadviseurs
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Moet ik een kwaliteitsadviseur voor mijn bedrijf inhuren?

Om te helpen bij de voorbereidende processen voor de kwaliteitscertificering wenden veel bedrijven zich tot een kwaliteitsadviseur. Deze professional is verantwoordelijk voor het begeleiden van managers bij alles wat voorafgaat aan de audit.

Maar alvorens uit te leggen hoe belangrijk het is om een beroep te doen op de diensten van deze professional, willen wij je er even aan herinneren hoe essentieel het is dat jouw onderneming over een doeltreffend kwaliteitsbeheer beschikt.

2. Wat is het belang van kwaliteitsbeheer?

Het is uiterst belangrijk dat ondernemingen zich bekommeren om de kwaliteit van de aan het publiek aangeboden producten en diensten. De concurrentie op de markt neemt toe en het is noodzakelijk een nog grotere inspanning te leveren om jouw klant tevreden te stellen.

Kwaliteitsbeheer komt als een differentiaal voor die bedrijven die hun processen willen optimaliseren met de nadruk op de uitmuntendheid van de aangeboden producten en diensten. Naast een grotere productiviteit van de werknemers en lagere bedrijfskosten.

Een bedrijf dat zich aan de kwaliteitsnormen houdt, kan een certificering behalen. Aldus verhoogt zij haar rentabiliteit door onjuiste processen te verminderen of te elimineren en bij te dragen tot de tevredenheid van de klant. Het verhoogt ook zijn concurrentievermogen op de markt.

3. Hoe kan een kwaliteitsadviseur helpen?

Wil een bedrijf voldoen aan de eisen die nodig zijn om een kwaliteitscertificaat te behalen, dan is het noodzakelijk dat er binnen de organisatie een aantal veranderingen plaatsvinden. Daarom is het van essentieel belang te rekenen op de hulp van een professional om meer snelheid en precisie in het proces te brengen.

De kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor het bestuderen van het bedrijf en het opleveren van een actieplan dat klaar is om te worden uitgevoerd. Hij stelt een diagnose van de organisatie en geeft aan op welke punten deze qua structuur en processen moet worden verbeterd.

4. Bekijk de belangrijkste voordelen van het inhuren van een kwaliteitsadviseur voor jouw bedrijf:

A. Externe ervaringen

De kwaliteitsadviseur heeft een ruime ervaring opgedaan in andere zaken en bedrijven. Wat maakt dat je probleem ook met een externe visie kan werken, zonder invloeden en interferenties.

B. Beschikbaarheid

Vanaf het moment dat een kwaliteitsadviseur wordt ingehuurd, zal hij beschikbaar en gericht zijn op jouw bedrijf. Als deze taak aan een medewerker zou worden gegeven, zou hij/zij zich waarschijnlijk ook met andere problemen en dagelijkse attributies bezighouden.

C. Onpartijdigheid

De kwaliteitsadviseur is erop gericht jouw probleem op te lossen en resultaten te boeken, ongeacht de problemen of geschillen die zich tussen sectoren binnen de onderneming kunnen voordoen.

D. Initiatief

Het inhuren van een consultant die niet actief is in de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf kan voorkomen dat beslissingen worden genomen op basis van gevoelens of andere emoties. Hij stelt een diagnose van het probleem en wat er gedaan moet worden op een meer rationele manier.

De kwaliteitsadviseur kan ook worden beschouwd als een adviseur voor kwaliteitscertificering, omdat hij degene is die aangeeft welke verbeteringen moeten worden aangebracht, zodat jouw bedrijf is voorbereid op de audit.

Deze deskundige beschikt over de nodige knowhow om aan te geven welke documenten je voor de audit moet scheiden, hoe je de processen kunt verbeteren en hoe je de non-conformiteiten moet beheren.

Na de diagnose van de consulent is het noodzakelijk de nodige acties uit te voeren. Het gebruik van een software voor kwaliteitsbeheer maakt deze taak gemakkelijker, automatiseert de processen en zorgt voor betere resultaten.