Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Kwaliteitscontroleur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Kwaliteitscontroleur | Freelance | Interim | ZZP

Kwaliteitscontroleur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Kwaliteitscontroleurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Kwaliteitscontroleurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een kwaliteitscontroleur?

Een kwaliteitscontroleur houdt, zoals de naam van deze baan al voorspelt, de kwaliteit van geproduceerde producten in een bedrijf in de gaten. Hij of zij zorgt er hierbij voor dat de gebruikte grondstoffen en geproduceerde halfproducten en eindproducten aan de procedurele en wettelijke eisen voldoen, zodat de veiligheid en de kwaliteit van producten gegarandeerd kan worden aan klanten. Door middel van strenge, gedetailleerde controles zorgen kwaliteitscontroleurs ervoor dat gevaarlijke producten de klant nooit zullen bereiken.

Voor veel bedrijven is het controleren van de kwaliteit van geleverde producten uiterst belangrijk om de klant optimaal in zijn of haar behoeften te voorzien. Wat houdt deze functie echter precies in op het gebied van opleiding, werkveld en vereiste karaktereigenschappen en welke taken voeren kwaliteitscontroleurs in hun dagelijkse werkdag allemaal uit om dit doeleinde te dienen?

2. Een kwaliteitscontroleur: Wat houdt deze functie precies in?

Een kwaliteitscontroleur houdt gedurende het hele productieproces, van grondstof tot eindproduct, de kwaliteit van producten in de gaten, zodat deze voldoen aan de wet- en regelgeving en waardoor er geen gevaarlijke producten bij de klanten terecht kunnen komen. Om dit te kunnen faciliteren, opereren kwaliteitscontroleurs binnen strakke kaders en volgens strenge procedures. Er wordt bijvoorbeeld precies bepaald wanneer er een steekproef uitgevoerd moet worden en er kan een concreet en duidelijk advies gegeven worden aan de hand van deze resultaten. Indien er afwijkingen voorkomen, kan er advies gegeven worden over het stopzetten van de productie of juist het aanpassen van processen om knelpunten bloot te leggen. Wat houdt deze baan verder allemaal in?

A. Werkzaam bij productieplaatsen

Kwaliteitscontroleurs kunnen op diverse plaatsen werkzaam zijn, maar veelal is dit vakgebied van toepassing op productieplaatsen of bedrijven die producten of diensten produceren. Denk aan bouwbedrijven, schoonmaakbedrijven, bedrijven in de high-tech sector en nog veel meer. Ook kun je in deze functie werken bij bepaalde overheidsinstellingen.

Je kunt ook een tijdelijk dienstverband aangaan, om bij verschillende bedrijven werkzaam te zijn en veel diverse ervaring en kennis op te doen. Zo kun je onder andere als interim kwaliteitscontroleur, freelance kwaliteitscontroleur of zzp kwaliteitscontroleur werken bij allerlei soorten organisaties. Dit maakt je flexibel en breed inzetbaar en daarom aantrekkelijk voor potentiële opdrachtgevers.

B. Soorten kwaliteitscontroleurs

Er zijn globaal gezien drie soorten kwaliteitscontroleurs te onderscheiden:

 • In een fabriek: Hierbij sta je vaak aan de lopende band om op een gedetailleerde manier alle producten die langskomen te controleren. Je voert ook steekproeven uit, waarbij je bijvoorbeeld de grootte meet van een product en controleert of de producten aan de gestelde eisen voldoen.
 • In een laboratorium: In een laboratorium kun je de kwaliteit van producten op moleculair niveau onderzoeken en bepalen. Je controleert of producten bestaan uit veilige grondstoffen en of er geen gevaarlijke stoffen in verwerkt zitten.
 • In een magazijn: Hier beoordeel je vaak de producten die al klaar zijn voor verzending en is het aan jou om te bepalen of deze producten daadwerkelijk kwalitatief en veilig genoeg zijn om verstuurd te mogen worden.

C. Opleidingen en cursussen

Om te werken als kwaliteitscontroleur moet je de juiste opleiding hebben afgerond. Veel werkgevers eisen een afgerond MBO diploma, maar dit kan per werkgever verschillen. Ook moet jouw opleiding aansluiten op de sector waar je in wilt werken, zoals een opleiding in de richting van productie of techniek. Voor werken in een laboratorium is vaak een HBO of WO opleiding vereist in bijvoorbeeld Chemie of Moleculaire Wetenschappen. Indien je aan de slag wilt in de logistiek of techniek heb je vaak een VCA diploma nodig, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden en gericht is op veilig werken. In aanvulling hierop zijn er ook nog extra cursussen en trainingen te volgen om je nog verder te ontwikkelen in je vakgebied.

D. Accuraat

Een eerste belangrijke eigenschap voor het werken als kwaliteitscontroleur is dat je accuraat te werk gaat. Immers kan een klein detail over het hoofd zien al grote gevolgen hebben voor het eindproduct en zodoende de reputatie van een bedrijf. Daarom corrigeer je regelmatig het werk en leg je snel verbanden tussen verschillende zaken.

E. Analytisch

Daarnaast kun je uitstekend hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden door je analytische vermogen. Problemen pak je met beide handen aan en bekijk je vanuit verschillende oogpunten. De gevolgen van bepaalde activiteiten schat je overigens op de lange en korte termijn in om uiteindelijk tot een duidelijke, concrete conclusie te komen.

F. Kritisch

Het is belangrijk voor kwaliteitscontroleurs om kritisch te zijn door gebruik te maken van duidelijke criteria en richtlijnen. Met een brede kennis en ervaring kunnen situaties goed ingeschat worden en wordt er goed op ieder detail gelet. Ook ben je in deze positie op de hoogte van je omgeving.

G. Oordelen

Je bent tevens in staat om zuiver en helder te redeneren en houdt bij beslissingen rekening met alle details en feiten. Door middel van diverse perspectieven kun je bepaalde situaties op de juiste manier beoordelen. Dit betekent ook dat je gestructureerd te werk gaat aan de hand van een solide, vooropgezet plan.

H. Zelfstandig

Kwaliteitscontroleurs werken veel alleen en moeten zodoende erg zelfstandig zijn om hun werk goed uit te kunnen voeren. Je bent op de hoogte van alle recente ontwikkelingen en veranderingen en de huidige wet- en regelgeving binnen een bepaalde sector. Daarnaast voel je je verantwoordelijk voor de activiteiten die je onderneemt en de beslissingen die je maakt. Je werkt resultaatgericht en zet door tot deze resultaten behaald zijn.

3. Een kwaliteitscontroleur: Welke taken en werkzaamheden voert hij of zij uit?

Wat een kwaliteitscontroleur precies qua taken en werkzaamheden uitvoert, verschilt per sector, bedrijf en beschikbare meetinstrumenten. Er kunnen alleen afmetingen afgenomen worden, waarnaast de grootte in de gaten wordt gehouden, maar er kan ook op molecuulniveau naar de kwaliteit van producten worden gekeken. Vaak werken kwaliteitscontroleurs alleen en zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor de gebruikte meetinstrumenten en de uitvoering van steekproeven. Productiemedewerkers moeten hierbij zo min mogelijk gestoord worden in hun dagelijkse werkzaamheden.

De volgende lijst met algemene taken moeten de meeste kwaliteitscontroleurs tijdens hun werk uitvoeren:

 • Signaleren van afwijkingen in het productieproces van een bedrijf door regelmatig controles uit te voeren.
 • Schrijven van rapportages over afwijkingen of opvallende ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van geproduceerde producten. Het is hierbij belangrijk dat jouw bevindingen duidelijk naar voren komen en dat iedereen begrijpt wat de huidige status is en hoe hier verbetering in gebracht kan worden.
 • Advies geven aan de directie van een bedrijf over de kwaliteit van producten en waar en op welke manier er verbetering mogelijk is. Je geeft zelf door hoe afwijkingen of problemen opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld contact te hebben met een kwaliteitsmanager of leverancier van bepaalde grondstoffen.
 • Uitvoeren van steekproeven op een regelmatige basis om de kwaliteit en veiligheid van producten te testen. Dit gebeurt gedurende het gehele proces van de gebruikte grondstoffen tot de geleverde eindproducten.
 • Systematisch controleren of geproduceerde producten voldoen aan de procedureel en wettelijk gestelde eisen binnen fabrieken, laboratoria en magazijnen. Dit gebeurt via het uitvoeren van metingen om te voorkomen dat gevaarlijke producten de klant bereiken.
 • Werken aan de hand van strenge procedures en richtlijnen, waardoor ieder detail van een product meegenomen wordt in de beoordeling van de kwaliteit.
 • Toezicht houden op de inzet van veiligheidsmiddelen binnen productieprocessen en advies geven over waar hierbij nog verbetering mogelijk is om optimale resultaten te kunnen verkrijgen.