Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Kwaliteitsfunctionaris Zorg | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Kwaliteitsfunctionaris Zorg | Freelance | Interim | ZZP

Kwaliteitsfunctionaris Zorg | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Kwaliteitsfunctionarissen Zorg:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Kwaliteitsfunctionarissen Zorg
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 ontwikkelingen binnen het beroep van kwaliteitsfunctionaris zorg

Een kwaliteitsfunctionaris houdt zich bezig met het toetsen van het kwaliteitsbeleid van een organisatie en of dit nog voldoende aansluit op de doelstellingen en wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld belangrijk in zorginstellingen, waar zorgmedewerkers op een transparante manier moeten samenwerken om de beste zorg te bieden aan patiënten en cliënten. Tevens kunnen zorginstellingen zo steeds verder blijven ontwikkelen om mee te gaan met de veranderingen in de zorgsector. Wat houdt deze baan precies in en welke ontwikkelingen hebben de functie over de jaren heen veranderd?

Wat is een kwaliteitsfunctionaris zorg?

Een kwaliteitsfunctionaris houdt zich bezig met de kwaliteit van aangeboden producten en diensten van een bedrijf. Een kwaliteitsfunctionaris zorg richt zich bijvoorbeeld op de kwaliteit van aangeboden zorg en toetst hiervoor regelmatig het kwaliteitsbeleid van een zorginstelling. Dit beleid bevat alle plannen en eisen voor het functioneren van een zorginstelling, zoals de eisen die worden gesteld aan zorg en hoe zorgmedewerkers met elkaar communiceren. Er kan bijvoorbeeld instaan dat zorgmedewerkers altijd behulpzaam en vriendelijk moeten zijn of dat managers een transparante bedrijfscultuur moeten verzorgen.

Een kwaliteitsfunctionaris in de zorg is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze normen om de beste kwaliteit zorg te kunnen leveren en hier continu in te blijven verbeteren. Dit is mogelijk doordat iemand in deze positie het kwaliteitsbeleid van binnen en buiten kent en meehelpt met het in elkaar zetten van dit document. Om ervoor te zorgen dat het beleid voldoende blijft voldoen aan de eisen worden kwaliteitstesten uitgevoerd, ook wel interne en externe audits genoemd. Hiervoor worden interviews afgenomen met diverse zorgmedewerkers en vragenlijsten ingevuld. Ook ziet de kwaliteitsfunctionaris zorg toe op de werkzaamheden van zorgmedewerkers en beoordeelt de staat van hun werkplek en -omstandigheden. Eventuele recente klachten en incidenten worden tevens meegenomen bij beoordelingen.

Aan de hand van zulk soort analyses en testen stelt een kwaliteitsfunctionaris een rapport op, welke vervolgens aan de directie van de zorginstelling gepresenteerd kan worden. Hierin worden verbeterpunten aangewezen en daarna wordt een plan uitgestippeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Hiervoor worden ook diverse maatregelen meegegeven om dit soort verbeterplannen praktisch toepasbaar te maken. Overigens is een kwaliteitsfunctionaris ook verantwoordelijk voor de uitvoering van dit soort plannen en alles wat daar voor nodig is. Om te zien of de maatregelen en verbeteringen het gewenste effect hebben, worden evaluaties uitgevoerd na een bepaalde tijd. Op basis hiervan wordt weer een evaluatierapport samengesteld voor de directie. Uiteindelijk helpt een kwaliteitsfunctionaris zo om de zorginstellingen verder te laten groeien.

Welke 7 ontwikkelingen hebben dit beroep veranderd?

Verschillende ontwikkelingen hebben over de jaren heen het beroep van kwaliteitsfunctionaris zorg veranderd, waardoor kwaliteitsdenken en kwaliteit verbeteren een andere vorm heeft gekregen. De volgende zeven ontwikkelingen hebben hierbij een rol gespeeld.

1. Grotere rol van netwerken

Integratie is een belangrijk onderwerp binnen de zorg, aangezien de gezondheidszorg steeds meer gebaseerd wordt op de samenwerking tussen verschillende zorgprofessies en -verleners. Binnen een organisatie komen patiënten namelijk diverse zorgverleners tegen en integratie tussen deze losse zorgonderdelen wordt steeds belangrijker. Zo kan er ook patiëntgerichter gewerkt worden, waarnaast duplicatie, miscommunicatie en tegengestelde belangen zoveel mogelijk worden vermeden.

Met het oog op integratie denkt een kwaliteitsfunctionaris mee in de netwerken van een organisatie, welke aan de behoeften van patiënten moeten voldoen. Er wordt gestuurd op het leveren van aantoonbare resultaten, transparantie en uitkomstindicatoren. Door deze kennis en focus kan een kwaliteitsfunctionaris treffend advies geven aan de besturing van een zorginstelling over het kwaliteitsadvies.

2. Formele en informele rol

Een functionaris staat op gelijke hoogte met de medewerkers van een bedrijf, maar staat ook in direct contact met het bestuur van een organisatie als ondersteuner en adviseur. Soms hebben ze zelfs een rol als coach of projectleider of maken ze onderdeel uit van het managementteam. Door deze verschillende posities in een zorginstelling bekleedt een kwaliteitsfunctionaris zowel een formele als informele rol, waarbij de grenzen van de baan elke dag weer kunnen variëren.

3. Web van belangen

Een kwaliteitsfunctionaris in de zorg heeft veel te maken met de verschillende netwerken in een organisatie, formele en informele posities en belangen van diverse betrokken partijen, wat verwarrend kan zijn. Toch is het belangrijk dat iemand in deze positie zich goed weet aan te passen aan zijn of haar omgeving. Dit is essentieel voor de efficiëntie van zorgverlening en patiëntvriendelijkheid. Soms zijn belangen met elkaar in conflict en het is dan aan de kwaliteitsfunctionaris om het einddoel voor ogen te houden: het vervullen van de behoeften van de patiënt. Ook is innovatie een belangrijk uitgangspunt, waarbij een functionaris moet leren spelen met regels om een uitvoerbaar plan te genereren.

4. Ingewikkelde zorg

Door de tijd heen, en met name de afgelopen 25 jaar, hebben een aantal ontwikkelingen ervoor gezorgd dat de zorg een stuk ingewikkelder is geworden. Er is zogezegd een overdaad aan middelen om het beoogde doel te behalen, waaronder afvinklijsten, checklists, meetinstrumenten, programma's en schema's. Daarnaast is er steeds meer bemoeienis van externe partijen met betrekking tot de verantwoording van interne werkprocessen. Deze verschillende schakels vergroten de kans dat er fouten ontstaan in het proces, wat de kwaliteit aantast en waar een kwaliteitsfunctionaris dus rekening mee moet houden.

De wereld van kwaliteitsdenken is tevens geïnspireerd geraakt om te reflecteren op de status quo van een zorginstelling. Zorginstellingen moeten terug naar de essentie en eenvoud van zorgverlening, met kortere communicatielijnen en ruimte voor zorgprofessionals om zorg op een efficiënte manier in te delen.

5. Gebruik van data

Het inzetten van data heeft meer voeten in de aarde gekregen over de tijd heen om de uitvoering van geschikt kwaliteitsbeleid te stimuleren. Immers wordt de stand van de kwaliteit van zorgverlening en waar er mogelijk knelpunten zitten zo veel inzichtelijker. Actuele data is niet alleen snel en makkelijk beschikbaar, maar ook trends kunnen eenvoudig ontdekt worden, waardoor er tijdig ingegrepen kan worden.

6. Patiënten centraal

Zoals al is aangekaart, komt de nadruk bij kwaliteit van zorg steeds meer te liggen op de behoeften van de patiënt, oftewel de patiënt komt centraal te staan. Dit betekent bijvoorbeeld dat patiënten meer zeggenschap krijgen in hun eigen zorgtraject. Een kwaliteitsfunctionaris zoekt dan uit hoe dit gefaciliteerd kan worden, welke hulpmiddelen ervoor nodig zijn en wie er verantwoording voor moet krijgen. Vanuit dit patiënten- of cliëntenperspectief kijkt een functionaris hoe er patiëntvriendelijker, efficiënter en effectiever zorg verleend kan worden.

7. Reflectie

Tot slot dient een kwaliteitsfunctionaris zorg veel te reflecteren op het kwaliteitsbeleid en de veranderingen die zijn doorgevoerd. Wat heeft daadwerkelijk de kwaliteit van zorg verhoogd en welke ontwikkelingen hebben misschien een minder goed effect gehad? Hiervoor is het belangrijk dat een kwaliteitsfunctionaris het dialoog aangaat met betrokkenen en steeds reflectieve vragen blijft stellen. Op deze manier blijft het proces gestroomlijnd en wordt kwaliteitszorg gewaarborgd. Soms betekent dit dat het radicaal anders moet, waarbij kwaliteitsfunctionarissen op weerstand kunnen stuiten. Echter, ook in dit geval blijft iemand met deze positie gefocust en kalm, met het verhogen van de kwaliteit en het behartigen van de belangen van patiënten als absolute einddoelen.


Ben jij een opdrachtgever bij een zorginstelling en op zoek naar een geschikte interim kwaliteitsfunctionaris zorg, freelance kwaliteitsfunctionaris zorg of zzp kwaliteitsfunctionaris zorg om het kwaliteitsbeleid effectief te verbeteren? Of ben je juist een zelfstandige professional op dit gebied en op zoek naar een match om je expertise op los te laten? Doe dan bij ons een aanvraag of stuur je CV naar ons op en wij gaan voor jou aan de slag.