Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Kwaliteitsmedewerker zorg | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Kwaliteitsmedewerker zorg | Freelance | Interim | ZZP

Kwaliteitsmedewerker zorg | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Kwaliteitsmedewerkers zorg:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Kwaliteitsmedewerkers zorg
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een Kwaliteitsmedewerker Zorg is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gezondheidszorg voor alle patiënten binnen een faciliteit. Hij/zij is ook belast met risicobeheer, naleving van de regels, infectiebestrijding en verbetering van de algemene prestaties. De Kwaliteitsmedewerker Zorg rapporteert vaak aan het hoger zorgmanagement team, is verantwoordelijk voor het behoud van de goede reputatie van de instelling en zorgt ervoor dat de patiënten tevreden zijn en dat bij elke interactie rekening wordt gehouden met de naleving van de regels.

Naast een uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie is de ideale kandidaat vindingrijk en zeer analytisch. Om in deze functie te slagen, moet je ook een goed begrip hebben van gegevensbeheersystemen, procedures in de gezondheidszorg en de bijbehorende analyse instrumenten.

Taken en verantwoordelijkheden van een Kwaliteitsmedewerker Zorg

 • Aanpakken van problemen met de kwaliteit van producten en/of diensten.
 • Het begeleiden van beste praktijken aan het personeel van de organisatie.
 • Ontwikkelen van programma's en initiatieven ter bevordering van kwaliteit van de zorg.
 • Het personeel zo nodig opleiden in initiatieven voor kwaliteitsborging.
 • Onderzoeken en evalueren van gegevens uit verschillende bronnen om discrepanties en patronen te identificeren.
 • Presenteren en uitleggen van statusrapporten aan het zorgmanagement team.
 • Aanbevelingen doen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de kosten te minimaliseren.
 • Samenwerken met het management en andere interne afdelingen om ontwikkelingen te implementeren en te beoordelen.
 • Regelmatige bezoeken ter plaatse uitvoeren om de kwaliteit en kosten van zorgplatforms te evalueren.
 • Voorbereiden en organiseren van beleidsrichtlijnen en presentaties.

Opleidingsvereisten en vaardigheden van een Kwaliteitsmedewerker Zorg

 • HBO diploma in gezondheidsinformatiesystemen of relevant gebied.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in de gezondheidszorg.
 • Uitstekende analytische vaardigheden.
 • Goed kunnen omgaan met tijd.
 • Sterke kennis van gegevensbeheersystemen en analyse-instrumenten.
 • Uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden.

5 manieren om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren

Het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg kan zowel op macro- als op microniveau worden bekeken, als iets dat een ingrijpende, systematische verandering van het hele gezondheidszorgsysteem vereist, en als iets dat Kwaliteitsmedewerkers Zorg voor hun faciliteit kunnen doen. Hier zijn vijf stappen die je nu al zou kunnen nemen om de kwaliteit van de gezondheidszorg voor patiënten te verbeteren.

1. Verzamel gegevens en analyseer patiënt resultaten

Als je het niet kunt meten, kun je het niet beheren. De eerste stap om de kwaliteit van de zorg binnen jouw organisatie te verbeteren is het analyseren van de bestaande gegevens om te begrijpen waar de kansen liggen. Je moet zowel de patiëntenpopulatie als de organisatorische activiteiten analyseren om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Gebruik deze gegevens vervolgens om een basislijn vast te stellen voor de resultaten. Idealiter zouden de rijkdom aan beschikbare gegevens en IT-systemen meer patiëntgerichte, verbonden zorg mogelijk moeten maken.

Hoewel elektronische patiëntendossiers deze belofte van meer patiëntgerichte zorg zouden moeten vervullen, zijn de meeste in werkelijkheid gericht op documentatie, betere facturering en het verhogen van de inkomsten. Als jouw organisatie de kwaliteit van de gezondheidszorg wil verbeteren, is dit dan ook de plaats om te beginnen. Gebruik deze elektronische dossiers, resultatenstudies, patiënttevredenheidsonderzoeken en andere gegevensbronnen om de gezondheid, de resultaten, het algemene welzijn en de kosten voor individuele patiënten over het hele zorgcontinuüm nauwlettend te volgen.

2. Stel doelen en verplicht jezelf tot voortdurende evaluatie

Zodra je de gegevens van de patiëntenpopulatie hebt geanalyseerd om hun risico's te begrijpen en de praktijkactiviteiten hebt bestudeerd om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, is het tijd om die gebieden prioriteit te geven en doelen te stellen. Als je hulp nodig hebt, zijn er verschillende gezondheidsorganisaties met vastgestelde kwaliteits- en consistentie maatregelen die je kunnen helpen bij het bepalen van je doelstellingen.

Het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces in ontwikkeling. Eerst plan je een verandering, dan voer je die verandering door, dan observeer en analyseer je de resultaten, en ten slotte handel je naar aanleiding van wat je hebt geleerd. Dit model is een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering in klinische omgevingen.

3. Verbeter de toegang tot zorg

Toegang tot zorg is de belangrijkste factor om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de resultaten voor de patiënt te verbeteren. Patiënten moeten toegang hebben tot de juiste zorg op het juiste moment om de juiste resultaten te krijgen. Het verbeteren van de toegang tot zorg heeft natuurlijk niet alleen betrekking op inspanningen om patiënten ertoe te bewegen regelmatig hun huisarts te bezoeken of gebruik te maken van preventieve diensten zoals vroegtijdige opsporingsonderzoeken. Het kan ook betekenen dat de manier waarop en de plaats waar patiënten toegang krijgen tot zorg wordt verbeterd.

Veel deskundigen hebben betoogd dat het huidige zorgstelsel veel te gefragmenteerd is om patiënten goed te kunnen helpen en dat alle inspanningen om contacten te leggen, samen te werken en informatie te delen tussen organisaties om de zorg voor patiënten gemakkelijker te maken, ook de resultaten voor patiënten zullen verbeteren. Kwaliteitsmedewerkers Zorg die nu al innoveren om patiënten handigere en meer verbonden zorg te bieden, zullen deze opkomende trend voor zijn.

4. Focus op betrokkenheid van de patiënt

Patiënten kunnen de beste pleitbezorgers zijn voor hun eigen gezondheid, maar eerst moeten ze betrokken worden en leren proactieve zorgconsumenten te zijn. Dit is geen gemakkelijke taak, maar het is er een waar eerstelijnszorgverleners bijzonder goed op voorbereid zijn. Kwaliteitsmedewerkers zorg zijn beter in staat het hele zorgtraject van de patiënt te overzien dan medische professionals in ziekenhuizen, gespecialiseerde zorgcentra of de spoedeisende hulp. Je zou kunnen zeggen dat ze een sterke positie hebben als het gaat om de algehele kwaliteit van zorg.

Zij kunnen fungeren als de lijm die alle verschillende aspecten van de zorg bij elkaar houdt en de patiënt door het hele zorgcontinuüm ondersteunt. Patiëntbetrokkenheid mag echter niet stoppen bij de patiënt. Voor echte betrokkenheid bij de gezondheidszorg moeten Kwaliteitsmedewerkers Zorg meer holistisch denken en effectieve manieren vinden om de communicatie tussen gezinnen, artsen, andere zorgverleners, verzekeraars en sociale diensten tijdens het hele zorgtraject van de patiënt te bevorderen.

5. Verbinden en samenwerken met andere organisaties

Tot slot moeten Kwaliteitsmedewerkers Zorg die de kwaliteit van hun zorgorganisatie echt willen verbeteren, regelmatig onderzoek doen naar en leren van andere organisaties - zowel in hun eigen regio als in het hele land. Ga terug naar de verbeterpunten en doelstellingen die je hebt vastgesteld en ga op zoek naar andere zorgorganisaties die op die gebieden uitblinken. Om deze organisaties te vinden, houdt je je oor te luisteren over zorginstellingen die succes hebben op een bepaald gebied, woon je conferenties bij, lees je de literatuur en doe je online onderzoek. Neem vervolgens contact op met de organisaties die je hebt geïdentificeerd en ontdek wat je van hen kunt leren.

De meeste organisaties willen graag hun methoden en ervaringen delen ten einde het leven van alle patiënten te verbeteren. Naast het doorvoeren van veranderingen binnen je eigen organisatie, vindt je misschien gezondheidszorgorganisaties waarmee je kunt samenwerken om de resultaten voor de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Patiënten zijn tegenwoordig minder geografisch beperkt en hebben vaak baat bij het verbreden en openstellen van hun zorg opties.


Kwaliteitsmedewerker Zorg inhuren?

Heeft jouw faciliteit behoefte aan het inhuren van een professionele freelance Kwaliteitsmedewerker Zorg die de juiste aanpak hanteert om verbetering in kwaliteitsprocessen teweeg te brengen? Neem dan vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim en wij helpen je bij het vinden van de juiste kandidaat.

Werken als Kwaliteitsmedewerker Zorg?

Ben jij een interim Kwaliteitsmedewerker Zorg of zzp Kwaliteitsmedewerker Zorg die beschikt over bovenstaande opleidingsvereisten, werkervaring en vaardigheden? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw CV toe en wij nemen contact met je op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.