Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Leidinggevende | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Leidinggevende | Freelance | Interim | ZZP

Leidinggevende | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Leidinggevenden:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Leidinggevenden
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat zijn de voornaamste 8 kwaliteiten en eigenschappen van een Leidinggevende?

De functie van Leidinggevende is er eentje die in elke organisatie voorkomt, behalve in de eenmanszaken (zzp’ers). Want ook als een bedrijf uit twee of drie mensen bestaat, is er iemand die leiding geeft of in ieder geval de andere(n) aanstuurt, en dat kan dus ook de directeur zijn. Tenzij deze collega’s een duidelijke taakverdeling hebben, in onderling overleg besluiten nemen en geen van hen de leidinggevende is. Dat vergt veel afstemming en er moet in geval van verschil van mening een knoop worden doorgehakt, maar dat terzijde.

1. Mensen aansturen

Ook in het geval dat elke medewerker exact weet wat hem of haar te doen staat, moeten mensen worden aangestuurd. Bijvoorbeeld omdat niet iedereen ziet wat prioriteit heeft of omdat een leidinggevende in iemand kwaliteiten ziet die nog niet volledig tot hun recht komen. Ook de zzp Leidinggevende kijkt naar het karakter van mensen (en sterktes en zwaktes) en hoe zijn medewerkers met elkaar omgaan. Het gaat er immers niet alleen om dat iedereen doet wat hem is opgedragen, maar ook dat exact het juiste eindproduct op tijd klaar is. En die afstemming ligt inderdaad ook bij de freelance Leidinggevende.

2. Intermediair en ‘doorgeefluik’

Als interim Leidinggevende ben je ook een soort tussenschakel tussen de directie of het hogere management en de werkvloer. Zeker in grotere organisaties is er geen direct contact tussen de directeur en de direct uitvoerenden. Die directie neemt echter wel grote en kleinere beslissingen die iedereen aangaan. De communicatie daarvan kan op verschillende manieren gaan, per mail of per brief. Maar veel communicatie gaat ook mondeling, via de tussenlaag van middenmanagement en andere leidinggevenden. Het is dus van groot belang dat de zzp Leidinggevende op de juiste manier en op het juiste moment de strekking van een besluit, een wijziging of een belangrijke vraag doorspeelt naar zijn medewerkers. Er mag een enkele ruis op de lijn ontstaan. Het is dus bijna van levensbelang dat een Leidinggevende zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig is.

Ook moet de freelance Leidinggevende goed kunnen luisteren en, nog belangrijker, goed kunnen aanvoelen wat hij moet doorspelen naar de medewerkers die hij aanstuurt. Soms kan het verstandig zijn om (nog) niet alles te communiceren, bijvoorbeeld als de organisatie in zwaar weer terecht dreigt te komen. Eerlijk zijn is ook in het bedrijfsleven belangrijk, maar wie is er gebaat bij onnodige onrust in het bedrijf?

3. Parttime coach en motivator

Hopelijk is het niet al te vaak nodig, maar soms moet de interim Leidinggevende ook mensen coachen, motiveren of zelfs even aanduwen. Bij de ene medewerker is het wat vaker nodig dan bij de andere en dat is ook niet erg, tenzij iemand keer op keer steken laat vallen of blijkbaar zichzelf niet blijkt te kunnen motiveren. Wat goed werkt zijn de 1-op-1 gesprekken, een regelmatige bila (bilateraal gesprek) haalt de kou uit de lucht en zorgt ervoor dat onvrede of problemen te lang blijven liggen of onbesproken blijven.

De freelance Leidinggevende kijkt dus ook regelmatig rond op de afdeling, zonder al teveel aanwezig te zijn. Maar hij moet zien hoe mensen met elkaar omgaan en wie het wellicht even lastig heeft. Hij moet voelen wat mensen nodig hebben en daar op inspelen. Hij moet hen ruimte geven, maar ook ruimte nemen als dat voor de bedrijfsprocessen noodzakelijk is. Zijn medewerkers zullen het waarderen als hij laat zien dat hij ook persoonlijk bij hen betrokken is, tot bepaalde hoogte natuurlijk. Dit versterkt de onderlinge band en de samenwerking en dat kan alleen maar ten goede komen aan de afdeling en het bedrijf.

4. Kennis van zaken

Maar de leidinggevende kan natuurlijk geen leidinggeven, coördineren, aansturen en coachen zonder kennis van zaken te hebben. Het is niet nodig dat hij exact weet wat zijn medewerkers doen of hoe een bepaald product werkt, maar in grote lijnen moet hij weten wat het bedrijf doet, welk aandeel zijn afdeling daar in heeft en hoe interne processen lopen. Die kennis heeft hij opgedaan tijdens zijn opleiding, maar vooral ook door ervaring. De interim Leidinggevende kan veel hebben gewerkt in dezelfde branche en dus over zeer specialistische kennis beschikken. Hij kan ook juist in zeer verschillende organisaties hebben gewerkt en dus iets minder specialistische, maar heel brede ervaring hebben opgedaan. In beide gevallen is de zzp Leidinggevende een man (of vrouw) die weet waar het over gaat. Je maakt hem (of haar) niets wijs.

5. Gezag uitstralen

Bovenstaand is ook nodig om gezag te kunnen uitstralen. Want het werkt heel eenvoudig: als duidelijk is dat je weet waar je over praat, dan kan je ook gezag uitstralen, als je dat tenminste als kwaliteit hebt. Blijkt dat je niet weet waar het in jouw organisatie precies over gaat, dan kan het tegengestelde gebeuren: jouw mensen luisteren niet, negeren je zelfs of gaan gewoon hun eigen gang. In figuurlijke zin lopen ze over je heen. Gezag uitstralen is ook een kwaliteit die veel mensen vaak al in zich hebben, of niet natuurlijk. In de praktijk is er veel te leren, bijvoorbeeld als een hogere leidinggevende je coacht, maar het moet in de basis al aanwezig zijn.

6. Van klein naar groot leidinggeven

Sommige mensen is leidinggeven met de paplepel ingegeven, anderen moeten het vooral in de praktijk leren. Die eerste groep leidinggevenden kan wellicht direct een grote afdeling aansturen. Voor de grote rest is het verstandig om te beginnen met een klein team. Want ook een kleine afdeling met vier, drie of slechts twee medewerkers vraagt al iets van jou als interim Leidinggevende. Vooral ook veel coördineren natuurlijk. Want iedereen kan zijn werk goed doen, maar als er tijdens een proces een paar keer een kleine vertraging ontstaat, dan kan dat aan de eindstreep een grote vertraging en dus een ontevreden klant opleveren. En dus ben jij continu in gesprek met je mensen, check je de voortgang en geef je hier en daar een motiverend zetje in de rug. Indien nodig spring je zelf bij: je collega’s zullen het waarderen. Zo bouw je credits op! Voel je je heel goed in deze rol, dan kan je als freelance Leidinggevende de overstap maken naar een grotere afdeling en al het geleerde ook in de grotere praktijk toepassen.

7. In de wieg gelegd als leidinggevende?

Wellicht lees je deze blog en denk je: dat kan ik ook. Of: dat heb ik ook in mijn mars. Dan kan het interessant te zijn om je eens verder te verdiepen in deze interessante en veelzijdige rol. Jobbird heeft er een uitgebreid artikel aan gewijd.

8. De kwaliteit van goed leidinggeven

Ook Asana geeft een mooie kijk op goed leiderschap. Wat maakt een leider een goede leider? En hoe draagt hij bij aan een sterker team? Een goede leider inspireert, delegeert, moedigt aan en denkt ook strategisch mee in de beslissingen over de koers van de organisatie.

Altijd vraag naar goede leidinggevenden

Je kan je voorstellen dat er een goede markt is voor leidinggevenden. Niet alleen om het een rol is die in elke organisatie voorkomt, maar ook omdat ook leidinggevenden het op een gegeven moment hogerop zoeken. En soms heeft een organisatie een ander type freelance Leidinggevende nodig, bijvoorbeeld omdat afdelingen veranderen, er een reorganisatie aan komt of omdat de dynamiek op een afdeling sterk is veranderd. Wil jij ook zo’n (nieuwe) uitdaging als zzp Leidinggevende aangaan? Kom dan eens op de digitale of fysieke koffie bij Bureau Ad Interim. Dit bemiddelingsbureau met een zeer groot netwerk kan mogelijk ook jou als interim Leidinggevende snel inzetten!