Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Lijnmanager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Lijnmanager | Freelance | Interim | ZZP

Lijnmanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Lijnmanagers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Lijnmanagers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

De 7 ijzersterke eigenschappen van de moderne lijnmanager

Er zijn veel functies waarbij bijna iedereen wel een idee heeft wat ze inhouden. Andere beroepen zijn wat minder goed bekend. Ten onrechte, want bijvoorbeeld die van lijnmanager is er eentje die in veel organisaties voorkomt. Ook is dit een functie die door zijn schakelende karakter van groot belang is voor een soepel draaiende organisatie. Wat doet een vaste of interim Lijnmanager nu precies en waarmee staat of valt zijn bijdrage aan een vloeiend lopend bedrijfsproces?

1. De lijn staat centraal

Het woord lijn in de functienaam van zzp Lijnmanager geeft aan waar deze functionaris ongeveer staat in de organisatie. Hij geeft zelf leiding aan een team van medewerkers en maar legt zelf ook verantwoording af aan een hogere leidinggevende. Die laatste stuurt vaak meerdere lijnmanagers aan. De freelance Lijnmanager maakt dus onderdeel uit van een verticale lijn in het bedrijf waar hij werkt. Inclusief hemzelf praten we dan al over drie niveaus binnen zijn organisatie. Op de website van Markensteijn lees je meer over lijnmanagement en de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden.

2. Verantwoordelijkheid dragen

De vaste of interim Lijnmanager draagt dus de verantwoordelijkheid voor een team van medewerkers. Hij stuurt ze aan en ze rapporteren aan hem. Hij wordt zelf aangestuurd door een hogere leidinggevende. Deze weet dus via de lijnmanager wat er speelt op de werkvloer. Niet tot in detail, wel in grote lijnen. En natuurlijk escaleert de zzp Lijnmanager wat niet goed gaat, zodat er waar nodig kan worden bijgestuurd of ingegrepen.

3. Budgetbewaking

Vaak beschikt de freelance Lijnmanager over een bepaald budget. Dit is hem door de directie of zijn leidinggevende toegekend. Het kan dan gaan om een projectbudget, voor een afgesproken periode. In andere gevallen krijgt hij een jaarbudget, waarmee hij zijn afdeling zo efficiënt mogelijk moet laten draaien. Hij heeft bijvoorbeeld ruimte voor salarisverhogingen, voor tijdelijke vervanging, voor de aanschaf van materieel en materiaal, maar ook voor bijvoorbeeld teamuitjes en dergelijke. Het spreekt voor zich dat enig financieel inzicht om een budget te bewaken erg handig is. Uiteraard kan hij hierin worden bijgestaan door een toegewezen financial of financiële afdeling. Hij zal er uiteraard alles aan doen om binnen budget te blijven, maar ook niet teveel geld over te houden.

4. Kennis is macht

Inhoudelijke kennis is essentieel voor de zzp Lijnmanager. Hij hoeft niet dé specialist te zijn in het vakgebied van zijn afdeling of project, maar moet op niveau kunnen meepraten en –beslissen over belangrijke zaken. Heeft hij die kennis niet, dan bestaat de kans dat hij voorbij wordt gelopen of dat hij niet serieus wordt genomen. Dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat er verkeerde beslissingen worden genomen. Uiteraard kan hij zijn eigen positie versterken door de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Zij hebben nog meer kennis dan hij en helpen hem bij het leiden van de afdeling, het aansturen van het projectteam en het nemen van de juiste beslissingen.

5. Plannen en bijsturen

Vaak moet de interim Lijnmanager ook de planning van zijn afdeling of project in de gaten houden. Dit is van nog groter belang als andere afdelingen hiervan afhankelijk zijn. Je wilt immers niet dat door ‘falen’ van jouw medewerkers hun collega’s van een andere unit in de stress raken of zelfs met hun handen over elkaar gaan zitten. De planning is in dit geval een keiharde met een ultieme deadline, maar een planning kan ook een leidraad zijn waar in beperkte mate van afgeweken kan worden. Maar in beide gevallen wil je als freelance Lijnmanager uiteraard geen risico lopen. Want als het misgaat, dan word jij er van bovenaf op aangesproken. Je houdt dus continu de lijnen naar beneden open om op de lijn naar boven niet te hoeven escaleren of vanuit die lijn stevige verwijten te krijgen. De Lijnmanager moet daarom dus ook een goede bewaker zijn, in dit geval van de planning en voortgang van zijn mensen. Wijkt men af van de planning, dan geeft deze manager in de lijn een gewijzigde planning door. Is dat niet mogelijk, dan moet hij op volle kracht bijsturen om het einddoel haalbaar te houden.

6. Communiceren

In de functie van lijnmanager wordt er dus veel gecommuniceerd, in meerdere richtingen. De interim Lijnmanager communiceert vooral naar zijn medewerkers, dus neergaand in de lijn. Mensen moeten weten wat er van hen wordt verwacht. Als ze worden aangesproken op hun rol in het proces moet duidelijk zijn wat de lijnmanager bedoelt en wat er moet veranderen. Er mogen geen onduidelijkheden zijn of zelfs misverstanden ontstaan. Mocht hij belangrijke communicatie van bovenaf ontvangen, dan dient hij dit op de juiste wijze door te geven aan de collega’s die hij aanstuurt. Hij geeft daarbij aan wat echt belangrijk is en laat overbodige informatie weg. Dat scheelt ruis op de lijn.

Andersom weet hij zowel mondeling als schriftelijk uitstekend aan te geven wat er speelt, opgaand in de lijn dus. Zijn manager moet aan een paar woorden van de freelance Lijnmanager genoeg hebben. Details kan hij daarbij vaak beter achterwege laten. Krijgt de zzp Lijnmanager belangrijke informatie van de werkvloer of is er kritiek op het management, dan is het net zo belangrijk dat hij in de juiste woorden weergeeft wat er speelt. Zo blijft het hele communicatieproces zuiver. De lijnmanager moet zich ook bewust zijn van het feit dat hij daarin een belangrijke schakel is.

7. Dichtbij de medewerkers

Lijnmanagers staan dus dichtbij hun medewerkers. Niet er bovenop, want hun mensen hebben een stuk vrijheid nodig. En in de meeste gevallen kunnen ze uitstekend verantwoordelijkheid dragen. Daar heeft hun leidinggevende hen goed in aangestuurd en het nodige vertrouwen gegeven. Steeds vaker blijkt in de dagelijkse praktijk dat lijnmanagers hun medewerkers heel goed kennen. Veel beter dan de gemiddelde HR-medewerker. En dus is het niet onlogisch dat bepaalde HR-taken naar de lijnmanager worden geschoven. Waar nodig zal hij hierin worden geschoold.

Ook de betere interim Lijnmanager weet heel goed wat er speelt bij zijn mensen. Ook weet hij heel goed waar behoefte aan is, bijvoorbeeld scholing. Door dagelijks contact kan de freelance Lijnmanager hier dan ook snel op inspringen. Natuurlijk streeft hij altijd naar de best mogelijke bezetting van zijn afdeling of project. Beter dan de gemiddelde HR-medewerker kan hij een flinke bijdrage leveren aan goed HR-management voor zijn toko. Hem helemaal zelfstandig HR-manager laten spelen is geen slimme zet. Maar in goed overleg met de personeelsmanager kan hij een goede basis leggen voor op de mens én op de afdeling of project gericht personeelsbeleid.

Meer over de voor- maar ook de nadelen van HR-taken bij lijnmanagement lees je op Kennnisportal.

Langs de lijnen lopen

En zoals deze zzp lijnmanager zijn er dus meer in dezelfde organisatie. Met elk zijn eigen verantwoordelijkheid in de lijn. Het vraagt ook veel van het management bovenin. Er moet aan heel wat touwtjes worden getrokken om het bedrijfsproces volgens planning te laten verlopen. Er zit altijd wel wat tegen, ook bij hele goede medewerkers. Je hebt immers als directie niet alles in de hand. Maar het gaat er dus om dat alle lijnen optimaal blijven bijdragen en waar nodig bijdraaien. Over lijnen gesproken: bij de NS weten ze alles van sporen en lijnen volgen. En dus is het interessant hoe men daar tegen lijnmanagement aankijkt.

Lijnmanagers gezocht

Ben jij zo’n sterke interim Lijnmanager die exact weet wat er van hem in de lijn in meerdere richtingen wordt verwacht? Bureau Ad Interim zoekt altijd goede zzp lijnmanagers die snel inzetbaar zijn op een plek waar de lijn tijdelijk is onderbroken.