Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Locatie directeur voortgezet onderwijs

 • Home
 • Locatie directeur voortgezet onderwijs

Locatie directeur voortgezet onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Locatie directeuren voortgezet onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Locatie directeuren voortgezet onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken van een locatie directeur voortgezet onderwijs

De taken die een locatie directeur in het voortgezet onderwijs heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze locatie directeuren uitvoeren:

 • Dagelijkse leiding aan de locatie
 • Integraal verantwoordelijk op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting
 • Aansturen van visieontwikkeling en onderwijsvernieuwing
 • Formatieplan locatie maken
 • Meerdere scholen samenvoegen in één gebouw
 • Veranderproces van (zeer) zwakke school naar basisarrangement
 • Werken aan kwaliteit
 • Coachen van nieuwe en onervaren afdelingsleiders
 • Projectleider van diverse projecten (bijvoorbeeld: doorlopende leerlijnen, iPad onderwijs, ICT ontwikkeling, passend onderwijs, competentie ontwikkeling, vakoverstijgende projectweken en handelings- en opbrengstgericht werken)
 • Veranderen van de schoolcultuur
 • Transitie van een afdeling naar een andere locatie leiden
 • Ontwikkelen en implementeren van de nieuwe zorgstructuur
 • Implementatie van Leerwerktraject
 • Aansturen van overgangsproces van afdelingsstructuur naar teamstructuur

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video