Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Logistiek planner | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Logistiek planner | Freelance | Interim | ZZP

Logistiek planner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Logistiek planners:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Logistiek planners
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

11 kenmerken van een logistiek planner

De logistieke organisatie van een bedrijf moet goed op orde zijn om een efficiënte inzet van bestellingen, vervoersmiddelen en personeel te verzorgen. Iemand die hier een grote rol bij speelt is de logistiek planner, wie een grote invloed uitoefent op de operationele prestaties van een organisatie. Hij of zij neemt grote beslissingen omtrent logistieke zaken en is zodoende bepalend voor de operatie en efficiëntie van een bedrijf.

Door middel van een aantal onmiskenbare kenmerken kunnen logistiek planners een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie. Deze kenmerken worden in dit artikel uiteengezet en omvatten onder andere belangrijke verantwoordelijkheden, persoonlijkheidseigenschappen en rollen die iemand in deze functie vervult.

1. Orders verwerken en afspraken maken

Allereerst is een planner in de logistiek, ook wel chauffeurs- of transportplanner en vrachtagent genoemd, verantwoordelijk voor het verwerken van binnenkomende orders en het maken van afspraken met klanten en opdrachtgevers. Dit betekent dat hij of zij orders van klanten aanneemt, registreert in de daarvoor beschikbare systemen en inplant voor transport. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het opvullen van al geplande transporten waar nog extra lading bij kan om lege kilometers zo veel mogelijk te beperken.

2. Efficiënte indelingen en routes uitstippelen

Centraal bij dit beroep staat het zo efficiënt mogelijk transporteren van bestellingen en vracht. Dit gaat om de route en indeling van het desbetreffende transportvoertuig waarmee de vracht vervoerd wordt, zoals een busje of vrachtwagen. De ruimte moet hierbij optimaal benut worden en het personeel dat bij de transport betrokken is, wordt op de hoogte gesteld. Overigens is het ook belangrijk dat logistiek planners hierbij rekening houden met eventuele plaatselijke omstandigheden en onverwachtheden.

3. Documentatie bijhouden

Van alle transporten moet een nauwkeurige documentatie worden bijgehouden, zodat andere betrokkenen de sporen op een later tijdstip nog kunnen navolgen. Indien er papieren vereist zijn voor het vervoeren van bepaalde goederen, zoals in het geval van gevaarlijke stoffen of koeltransport, regelt de planner dit eveneens.

4. Communiceren over ritten en de planning

Voor en gedurende het transport worden allerlei betrokken partijen, zoals de chauffeurs die de goederen vervoeren, goed op de hoogte gebracht van de situatie en indeling van de vracht. Zij worden actief begeleid tijdens hun dienst, waarnaast ook met de opdrachtgever een intensief contact onderhouden wordt om een soepele aflevering te ondersteunen. Zodoende houden logistiek planners zich zowel met de interne als de externe communicatie bezig om de efficiënte van logistieke processen te bevorderen.

5. Voorraad beheren

Een andere belangrijke verantwoordelijkheid van de logistiek planner is het beheren van de beschikbare voorraad van een bedrijf. Immers moet er genoeg voorraad zijn om alle transporten beschikbaar te stellen en zo veel mogelijk omzet te draaien. Dit betekent ook dat er vooruit gepland moet worden in het geval van drukke periodes, bijvoorbeeld in bepaalde tijden van het jaar waar specifieke producten meer worden besteld dan in andere perioden. Door de voorraad nauwkeurig bij te houden en vooruit te denken in wat er nodig is, kan een efficiënte en optimale aflevering van producten bereikt worden.

6. Vage informatie interpreteren en integreren

De informatie die een logistieke afdeling binnenkrijgt, is niet altijd even duidelijk en het is dan belangrijk om dit soort informatie goed te interpreteren en integreren om er een duidelijk beeld van te kunnen schetsen. Deze informatie moet namelijk niet alleen voor de planner duidelijk zijn, maar ook andere afdelingen van een bedrijf moeten het begrijpen en gebruiken voor het in gang zetten van allerlei activiteiten.

Planners moeten zodoende in staat zijn om hun strategie aan een veranderde of nieuwe situatie aan te passen om een probleem op te lossen en logistieke processen soepel te laten verlopen. Dit vereist het doen van creatieve initiatieven, het bedenken van vindingrijke oplossingen en het onderhandelen met verschillende partijen over de mogelijkheden. Planningsystemen zijn voor dit proces onmisbaar, aangezien deze veel berekeningen in een korte tijdsperiode kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen vervolgens besluiten genomen worden omtrent de planning.

7. Brandjes voorkomen

Een logistiek planner moet in zijn of haar dagelijkse werk veel beslissingen nemen en de impact van deze beslissingen kan vrij groot zijn. Allerlei eigenschappen dragen hierbij bij aan een goed verloop van logistieke processen. Om problemen te voorkomen in plaats van op te lossen, moet een logistiek planner bijvoorbeeld aandacht hebben voor details en georganiseerd te werk gaan. Op deze manier kunnen mogelijke inefficiënties vroegtijdig worden opgespoord om een alternatief te bedenken.

In aanvulling hierop moeten planners een voorliefde hebben voor puzzelen, om de meest efficiënte planningen in elkaar te zetten, en een creatieve, nieuwsgierige instelling hebben. Door deze laatste eigenschap wordt er constant gezocht naar manieren om te verbeteren en innoveren.

8. Stressbestendig en communicatief vaardig

Door middel van een open houding, een goed geheugen en een stabiele persoonlijkheid kan iemand in deze positie goed omgaan met stressvolle situaties. Hij of zij kan goed tegen een stootje en heeft een onuitputtelijke veerkracht. Immers gaat het niet altijd goed en situaties kunnen snel omslaan, waar een planner dan goed mee om moet kunnen gaan. Overigens moet hij of zij ook veel communiceren met anderen, zoals medewerkers van de logistieke afdeling, andere afdelingen van een bedrijf, opdrachtgevers en de chauffeurs. Soms moeten deze partijen ook overtuigd worden van bepaalde genomen besluiten, waarvoor een goede overtuigingskracht essentieel is.

9. Op automatisering inspelen

De automatisering krijgt steeds meer voeten in de aarde binnen de logistieke sector en zorgt voor een hogere efficiëntie van werkzaamheden. Je vraagt je misschien af wat er voor de planner overblijft, wat neerkomt op het omgaan met onzekerheden en uitzonderingen. Geautomatiseerde systemen gaan namelijk af op standaarden en voorspellingen, terwijl het logistieke werk in de praktijk ook veel onverwachte gebeurtenissen incasseert. Hier kan een planner weer op inspelen om de opdrachtgever alsnog optimaal te bedienen.

Werkzaamheden die dus niet eenvoudig te automatiseren zijn, moeten door een planner worden opgepakt en uitgevoerd. Onmisbare menselijke eigenschappen zijn immers nog altijd stressbestendigheid, flexibiliteit en een analytisch denkvermogen. Ook vormen planners nog altijd de schakel tussen verschillende partijen.

10. Logistieke opleiding volgen

Om logistiek planner te worden, moet iemand een relevante opleiding in deze richting hebben gevolgd. Er zijn diverse MBO-opleidingen die op deze baan aansluiten en een goede basis vormen voor planningwerkzaamheden in de logistiek en transport sector. Voorbeelden hiervan zijn de opleidingen Teamleider Logistiek en Planner Wegtransport, beiden op niveau 3. Overigens zijn er ook diverse cursussen beschikbaar om de inhoudelijke kennis op te doen. Voor sommige banen in deze richting is een HBO-opleiding vereist, wat dan ligt aan de specifieke verantwoordelijkheden die gevraagd worden.

11. Bij transportbedrijf werken

Logistiek planners zijn vrijwel altijd bij een transportbedrijf werkzaam in de logistieke sector. Zij werken hierbij voor het grootste gedeelte van de tijd op een kantoor, waarnaast ze regelmatig ook aanwezig zijn bij het inladen van vracht voor het geven van handige aanwijzingen. Ook kunnen ze op dit soort momenten kijken hoe het transport in de praktijk verloopt en of dit efficiënt verloopt. Dit is ook belangrijk voor de communicatie met diverse personen in allerlei functies, waaronder chauffeurs, de logistiek manager en medewerkers en opdrachtgevers.


Ik ben een logistiek planner

Zoek jij naar een geschikte opdrachtgever om als interim logistiek planner, freelance logistiek planner of zzp logistiek planner aan de slag te gaan? Stuur dan je CV naar ons op en wij zoeken voor jou naar de perfecte match.

Ik zoek een logistiek planner

Ook als opdrachtgever kun je bij ons een aanvraag doen, waarna we op zoek gaan naar de ideale zelfstandige professional.