Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Logopedist | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Logopedist | Freelance | Interim | ZZP

Logopedist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Logopedisten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Logopedisten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 wetenswaardigheden over een logopedist

Indien iemand te maken heeft met communicatieproblemen, kan logopedie ingeschakeld worden, wat een expertise is die zich bezighoudt met spraak- en taalontwikkeling van allerlei leeftijdsgroepen. Het is een breed vakgebied binnen de gespecialiseerde gezondheidszorg en omvat een aantal specifieke aandachtsgebieden. Tevens valt logopedie onder paramedische zorg, wat in veel gevallen onder de basisverzekering valt.

Iemand die dit beroep beoefent, wordt een logopedist genoemd. Wat houdt dit vakgebied precies in en over welke verschillende communicatieproblemen ontfermen logopedisten zich allemaal? Hoe verlopen logopediesessies, hoe ziet de doelgroep eruit en waar werken logopedisten precies? En welke hulpmiddelen gebruikt iemand met deze functietitel om communicatieproblemen effectief te kunnen verhelpen?

1. Wat houdt logopedie in?

Logopedie vormt dus de behandeling van diverse communicatieproblemen. Dit is een breed vakgebied binnen zowel de gespecialiseerde gezondheidszorg als de paramedische zorg, wat vaak onder de basisverzekering valt. Logopedie wordt overigens niet alleen curatief ingezet, maar ook preventief door bijvoorbeeld kinderen op bassischolen en kinderdagverblijven te analyseren en eventuele stoornissen in een vroeg stadium te signaleren. Op deze manier kunnen deze communicatieproblemen vroegtijdig opgespoord en behandeld worden om verdere problemen te voorkomen.

Het woord logopedie zelf is afkomstig van de Griekse samenstelling "logos" en "paidein", wat staat voor "gesproken woord" en "opvoeden". Zodoende draait dit vakgebied om opvoeden met betrekking tot het gesproken woord. Een logopedist werd vroeger ook wel een spraakleraar genoemd, maar deze term wordt tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt.

2. Welke onderwerpen behandelt een logopedist?

Logopedie richt zich op een aantal specifieke aandachtsgebieden, waarvan een logopedist er een of meerdere kan behandelen.

Adem

Het eerste aandachtsgebied is adem, wat onmisbaar is voor goed kunnen spreken. Echter, dit is niet vanzelfsprekend voor iedereen, aangezien ademen door diverse medische oorzaken lastiger kan zijn voor iemand. Dit komt vooral voor in het geval van hyperventilatie, een paniekaanval en bij COPD-patiënten, oftewel chronische bronchitis. Logopedie kan hier veel hulp bij bieden, aangezien hier onder begeleiding ademhalingsoefeningen worden gebruikt om de juiste ademtechniek aan te leren. Zo wordt spreken uiteindelijk makkelijker. Het kan ook gebruikt worden voor tijdens sporten, spreken en zingen.

Eten en drinken

Dit gezondheidsgebied wordt ook gebruikt voor het verhelpen van eet- en drinkproblemen, zowel bij baby's en kinderen als volwassenen. Klachten die hierbij voor kunnen komen, zijn onder andere zich vaak verslikken, last hebben van overmatige speekselproductie, niet goed kunnen slikken en kauwen en moeite hebben met de overgang van borst- of flesvoeding naar vaste voeding. Kinderen kunnen daarnaast ook moeite ervaren met het eten van grote stukjes en drinken uit een beker.

Gehoor

Een ander belangrijk thema is het gehoor, wat essentieel is bij communiceren. Wanneer iemand niet goed kan horen, kan hij of zij informatie missen, waardoor logopedie erg behulpzaam kan zijn. Bij kinderen kunnen gehoorproblemen samengaan met spraak- en taalproblemen en zij kunnen tevens te maken hebben met problemen bij het verwerken van auditieve informatie. Volwassenen kunnen last hebben van doof- of slechthorendheid en ook dan is logopedie een belangrijk hulpmiddel om goed te blijven communiceren met anderen.

Stem

Je stem heb je nodig om je verstaanbaar te maken en daarom zijn stemproblemen heel vervelend. Deze problemen hebben een lichamelijke oorzaak, maar ontstaan vaak tevens door een verkeerd gebruik van de stem. Soms zijn mensen hun stem zelfs helemaal kwijt. Al deze klachten kunnen met behulp van logopedie worden behandeld om stemproblemen te verminderen en laten verdwijnen. Overigens maken mensen die veel in het openbaar moeten spreken soms ook gebruik van logopedie om hun stem op de juiste manier in te zetten en tegelijkertijd overbelasting van de stem te voorkomen. Logopedisten helpen op conservatoria, lerarenopleidingen en toneelscholen om een goed gebruik van de stem te bevorderen.

Taal

Als laatste aandachtsgebied ontfermen logopedisten zich over de gesproken taal, wat specifiek gaat over een goede taalbeheersing en de preventie en behandeling van taalproblemen. Dit kan op allerlei leeftijden worden ingezet en is effectief bij onder andere autismespectrumstoornissen, dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen. Bij een algehele ontwikkelingsachterstand kan logopedie overigens ook een rol spelen en het wordt gebruikt bij afasie, dementie en spraakstoornissen. Binnen dit gebied van logopedie is er veel aandacht voor ondersteunende communicatie.

3. Hoe verlopen logopediesessies doorgaans?

Het werk van een logopedist kan dus erg uiteenlopen, afhankelijk van het aandachtsgebied waarin hij of zij werkt. Sessies kunnen zodoende erg afwijken, maar er is wel een algemene structuur die bij logopediesessies worden aangehouden. Vaak duren zulk soort sessies een half uur tot een uur, wat afhangt van de leeftijd van de cliënt. Kinderen hebben immers vaak een kortere spanningsboog dan volwassenen. Tijdens de sessie kunnen allerlei hulpmiddelen worden ingezet, ouders kunnen bijvoorbeeld voorzien worden van handvatten om te communiceren met hun kind. Ook kunnen specifieke oefeningen voorgelegd worden waarmee bepaalde vaardigheden geoefend worden. Het hangt af van de doelgroep hoe deze oefeningen worden aangereikt, bijvoorbeeld bij kinderen op een speelse manier.

Daarnaast hangen de methodes die worden toegepast sterk af van de problemen waar iemand mee kampt, wat aan de hand van onderzoek en analyse wordt vastgesteld en in kaart wordt gebracht. Op basis hiervan kan dan een behandelplan worden samengesteld waar alle betrokkenen achter staan. Gedurende het proces kan dit behandelplan nog worden aangepast, aangezien er regelmatig evaluaties plaatsvinden waarbij de voortang besproken wordt. Logopedisten overleggen ook regelmatig met andere professionals over de beste manier van aanpak, zoals met audiologische centra, consultatiebureau artsen, fysiotherapeuten, onderzoekers, pedagogisch medewerkers en tandartsen.

4. Voor welke leeftijden is logopedie?

In principe is logopedie geschikt voor alle leeftijden, aangezien zich op elke leeftijd problemen kunnen voordoen omtrent communicatie. De volgende leeftijdscategorieën worden hierbij doorgaans aangehouden:

 • 0 tot 2 jaar (baby's): Bij baby's treden er weleens eet- en drinkproblemen op die niet vanzelf overgaan. Drinken uit een fles, eten van een lepel en leren kauwen kan bijvoorbeeld moeilijk zijn. Ook kunnen baby's overmatig kwijlen, waardoor logopedie noodzakelijk is. Logopedisten die zich hierop focussen worden ook wel preverbale logopedisten genoemd.
 • 2 tot 5 jaar (peuters/kleuters): Peuters en kleuters kunnen problemen hebben met taal en spreken, waarbij ze achter blijven op leeftijdsgenoten. Sommige woorden vinden ze dan moeilijk om uit te spreken, waardoor ze hulp kunnen gebruiken om zich goed verstaanbaar te maken.
 • 6 tot 12 jaar (kinderen): Ook kinderen en beginnende tieners kunnen last krijgen van spraak- en stemproblemen en moeite hebben met het onder de knie krijgen van taal. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een ontwikkelingsstoornis, maar ook een taalachterstand door een andere moedertaal.
 • 12 tot 18 jaar (jeugd): Pubers maken gebruik van logopedie om stem- en spraakproblemen te verhelpen en bij ademproblemen of hyperventilatie, stotteren en afwijkende gewoonten met de mond. Dit tast hun zelfvertrouwen aan en het is dan belangrijk om een zekerder gevoel terug te kunnen geven.
 • 18 tot 70 jaar (volwassenen): Ook op een latere leeftijd doen zich communicatieproblemen voor, zoals problemen met het gehoor, slikken, de stem, spraak en taal. Volwassenen hebben soms bijvoorbeeld moeite met kauwen, zijn hun stem kwijt of ervaren andere problemen als gevolg van letsel of door andere oorzaken.
 • Ouder dan 70 jaar (ouderen): Ouderen hebben ook vaak last van communicatieproblemen, wat door bijvoorbeeld letsel, trauma of ziekte kan voorkomen. Op een hogere leeftijd gaan mensen ook sneller problemen ervaren aan het gehoor en met de stem.

5. Waar werken logopedisten?

Over het algemeen zijn er drie categorieën van werkplekken voor logopedisten.

Eerstelijn

Logopedisten in de eerstelijn werken in een logopediepraktijk en adviseren, behandelen en onderzoeken patiënten van allerlei leeftijden met communicatieproblemen. Ze werken hierbij vaak samen met andere zorgdisciplines, zoals diëtisten en fysiotherapeuten. Ze zijn meestal algemeen opgeleid, maar er zijn ook praktijken die op een specifiek probleem focussen.

Onderwijs

In het onderwijs zijn logopedisten werkzaam bij diverse instellingen, van het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs. Hier onderzoeken zij kinderen die problemen hebben met spreken, taal, slikken en horen. Zij kunnen individueel, maar ook in groepen begeleid worden. Overigens geeft een logopedist in het onderwijs ook begeleiding aan leraren om het taalonderwijs vorm te geven en leraren te coachen in het omgaan met kinderen met spraak- en taalproblemen.

Zorginstellingen

Tot slot zijn logopedisten werkzaam bij zorginstellingen, zoals bij audiologische centra, instellingen in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Hier doen zij onderzoek en ze behandelen en adviseren mensen van allerlei leeftijden die kampen met communicatieproblemen, vaak in samenwerking met andere zorgverleners.

6. Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Gedurende hun werk maken logopedisten gebruik van allerlei hulpmiddelen, ondersteunde communicatie genoemd, waarbij de volgende categorieën onderscheiden kunnen worden:

 • Non-tech: Dit zijn ondersteunende gebaren, een communicatieboek, ja/nee-vragen en andere eenvoudige middelen.
 • Low-tech: Hulpmiddelen die gesproken boodschappen kunnen opnemen en af laten spelen vallen hieronder, zoals een toetsenbord waarmee een gesproken boodschap kan worden opgenomen.
 • High-tech: Deze categorie omvat geavanceerde tablets en spraakcomputers waar veel apps op staan voor symbool- en tekstcommunicatie.

Ben jij op zoek naar een interim logopedist, freelance logopedist of zzp logopedist of ben je zelf zo'n zelfstandige professional op het gebied van communicatie? Doe dan een aanvraag of stuur je CV op en wij maken de perfecte match.