Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Loopbaanadviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Loopbaanadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Loopbaanadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Loopbaanadviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Loopbaanadviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

10 kenmerken van een loopbaanadviseur

Als loopbaanadviseur help je mensen die twijfelen over de koers en directie van hun loopbaan, zowel de academische als de beroepsloopbaan. Immers worden mensen gedurende hun loopbaan geconfronteerd met diverse, grote vraagstukken en keuzes die hun leven een bepaalde richting geven. Doordat dit soort keuzes vaak een grote impact hebben, ervaren veel mensen er moeite mee, waarbij de hulp van een externe professional veel ondersteuning kan bieden.

In dit artikel worden een aantal onmisbare kenmerken benoemd die verbonden zijn met de baan loopbaanadviseur. Zo kom je te weten welke problemen en/of vraagstukken iemand in deze positie aanpakt, waar hij of zij zoal werkt en welke werkzaamheden hij of zij dagelijks uitvoert om deze problemen op te lossen. Tevens wordt verduidelijkt welke rollen loopbaanadviseurs onder de knie moeten hebben om mensen adequaat te helpen.

Wat kenmerkt een loopbaanadviseur?

Mensen kunnen met allerlei problemen gerelateerd aan hun loopbaan of studiekeuze bij een loopbaanadviseur aankloppen, ook wel beroeps- of studieadviseur of loopbaancoach genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen een loopbaancoach bezoeken, waarbij een kwart van de mensen in Nederland in aanraking geweest is met zo een soort coach. Overigens stijgt dit percentage nog steeds. Van de mensen die van de diensten van loopbaanadviseurs gebruikmaken, is het merendeel vrouw (65 procent) met een leeftijd van 25 tot 34 jaar oud (30 procent).

Door dit hoge percentage aan mensen die hulp zoeken bij het maken van keuzes in hun loopbaan is er ook veel vraag naar dit beroep. Dit maakt het een aantrekkelijk beroep om als interim loopbaanadviseur, freelance loopbaanadviseur of zzp loopbaanadviseur aan de slag te gaan. Ben jij een zelfstandige beroeps- of studieadviseur en zoek je naar de perfecte match? Dan kun je bij ons je CV uploaden, waardoor wij samen met jou de ideale opdrachtgever vinden.

1. Diverse problemen en vraagstukken

Welke vraagstukken en problemen behandelt een loopbaancoach zoal? Dit kan erg uiteenlopen, maar onder andere de volgende zaken kunnen zich voordoen:

 • Iemand is niet meer gemotiveerd tijdens zijn of haar opleiding, blijft vaak thuis en weet niet wat hij of zij verder wil.
 • Iemand heeft een leuke baan, waar alles soepel verloopt en misschien wel iets te makkelijk gaat. Toch vraagt hij of zij zich af of hij of zij nog een andere kant van zichzelf wil ontwikkelen.
 • Iemands baan verdwijnt als gevolg van een reorganisatie en hij of zij krijgt een outplacement door zijn of haar werkgever aangeboden. Hij of zij is teleurgesteld en overweegt om helemaal met werken te stoppen.
 • Iemand heeft dertig jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt en neemt zelf ontslag. Vervolgens weet hij of zij na drie maanden nog steeds niet wat hij of zij wel wil.
 • Iemand werkt drie jaar bij zijn of haar eerste baan en mist het enthousiasme dat hij of zij in het begin wel had. Hij of zij vraagt zich daarom af of hij of zij het juiste beroep heeft gekozen en of het genoeg uitdaging biedt.

2. Het probleem van de cliënt analyseren

Op welke manier pakt een loopbaancoach deze zaken aan? Om iemand goed te kunnen helpen, worden een aantal taken en werkzaamheden ondernomen, waarvan de vraag van een cliënt analyseren de eerste is. Het is hierbij vooral belangrijk om de cliënt op zijn of haar gemak te stellen. Zo kunnen gesprekken bijvoorbeeld makkelijker verlopen wanneer een coach met zijn of haar cliënt een rondje in een park wandelt. Hierbij staat de cliënt centraal en hij of zij dient zich op zichzelf te concentreren. De coach kan gedurende het gesprek doorvragen, waardoor de cliënt het probleem kan specificeren. In feite geeft de cliënt in dit geval antwoord op een van de volgende drie vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?

Op deze manier wordt besproken hoe een cliënt in het verleden gefunctioneerd heeft, waar hij of zij van genoot tijdens en buiten het werk en hoe hij of zij bepaalde keuzes heeft gemaakt. Ook komen hierbij knelpunten, studie- of werkgedrag en interesses naar voren. Vaak laat de adviseur in dit stadium ook een beroeps- of studiekeuzetest invullen voor extra inzichten.

3. De mogelijkheden onderzoeken

Wanneer is vastgesteld wat een cliënt wil, onderzoekt hij of zij samen met de coach of en hoe dit doel bereikt kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijke competenties en mogelijkheden binnen de gewenste branche en sector. Als iemand bijvoorbeeld met een fysieke beperking thuis zit, kan de adviseur kijken naar varianten van een beroep die lichamelijk niet zo zwaar zijn om uiteindelijk de ideale baan te vinden.

4. Rapport schrijven en advies geven

Het is belangrijk dat een loopbaancoach zijn of haar cliënt zo veel mogelijk zelf antwoorden en oplossingen laat vinden. Toch moet er tegen het eind van het traject wel een advies uitgebracht worden aan de hand van geschreven rapporten over de individuele situatie van de cliënt. Hierin staan de belangrijkste conclusies.

5. Training geven

Naast het voeren van individuele gesprekken kunnen loopbaanadviseurs ook groepen van cliënten bij elkaar brengen om hen een training te geven. De inhoud van deze training kan uiteenlopen, van het verkennen van de arbeidsmarkt tot het schrijven van een goede sollicitatiebrief.

6. Zelfontwikkeling onderhouden

Om cliënten de beste ondersteuning te bieden tijdens hun (studie)loopbaan moet een adviseur ook zichzelf blijven ontwikkelen. Dit kan door boeken over werk gerelateerde problemen te lezen of competenties en de manier van werken te bestuderen. Ook is het handig om op de hoogte te zijn van nieuwe opleidingen in deze richting voor iemand in deze positie.

7. Adviseur

Welke rollen moet een interim loopbaanadviseur, freelance loopbaanadviseur en zzp loopbaanadviseur allemaal vervullen? De kern van het beroep is advies geven, wat betekent dat hij of zij goed moet luisteren naar zijn of haar cliënten. In dit verhaal moet structuur aangebracht worden, waarna scherpe, soms confronterende vragen gesteld moeten worden. Als de cliënt eenmaal op de hoogte is van zijn of haar eigen behoeften en wensen, moet een adviseur advies geven over hoe dit in praktijk gebracht kan worden.

8. Coach

Als coach stimuleert iemand in deze positie cliënten om het beste van zichzelf naar boven te halen en weer de motivatie te vinden om een studie of baan in te vullen. Op deze manier kan iemand goed omgaan met zijn of haar eigenschappen om de juiste positie te vinden.

9. Onderzoeker

Een derde en tevens laatste rol is onderzoeker, waarbij een adviseur psychologische onderzoeksmethoden en tests gebruikt om resultaten op de juiste manier te interpreteren. Zo kan de beste oplossing voor een problematische situatie gevonden worden.

10. Mogelijke werkplekken

Waar kan een loopbaanadviseur allemaal gaan werken? Er zijn diverse mogelijkheden, waaronder bij een psychologisch adviesbureau of een bureau gespecialiseerd in personeelswerk. Daarnaast kan iemand met deze functie op een afdeling Personeelszaken werken bij een groot bedrijf om medewerkers te begeleiden binnen de organisatie. Ook is het mogelijk om te werken bij het UWV of een re-integratiebedrijf om mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt of werkloos zijn te ondersteunen.

Een andere mogelijkheid is werken bij een uitzendbureau of selectie- en wervingsbureau om te kijken of bepaalde vacatures genoeg bij het profiel passen van een klant. Tot slot zijn er ook posities in deze richting beschikbaar bij opleidingsinstellingen om dienst te doen als studie- of beroepskeuzeadviseur. Zoek jij als opdrachtgever nog naar een geschikte zelfstandige loopbaanadviseur? Doe dan gelijk een aanvraag bij ons en dan vinden we samen de geschikte kandidaat.