Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Maintenance Engineer | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Maintenance Engineer | Freelance | Interim | ZZP

Maintenance Engineer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Maintenance Engineers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Maintenance Engineers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een maintenance engineer?

Een maintenance engineer zorgt ervoor dat industriële machines en apparaten soepel en betrouwbaar werken.

Maintenance Engineers zijn verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van industriële apparatuur. Zij voeren routineonderhoud aan apparatuur uit, lossen problemen op en voeren indien nodig ter plaatse reparaties uit.

Overal waar machines zijn, is ook onderhoud vereist, en de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, zijn de maintenance engineers.

De maintenance engineers onderhouden alle machines die in de productie aanwezig zijn. Ze zijn experts van die machines en weten alles van hun montage- en reparatiewerkzaamheden. Daarom repareren ze, wanneer er een probleem is met de machine, de machine zo snel mogelijk, omdat dit kan resulteren in productievertraging met als gevolg verlies aan inkomsten.

De machines en apparatuur die in de productie aanwezig zijn, zijn niet van het soort dat nergens te koop is. Deze machines zijn specifiek gemaakt volgens de specificatie van het bedrijf en daarom beschikken alleen maintenance engineers over de vaardigheid die nodig is om deze machines te repareren. Het is meestal niet kosteneffectief om technici van het leveranciersbedrijf in te schakelen. Daarom wordt een team van onderhoudsmonteurs ingehuurd om voor de machines te zorgen.

Maintenance engineers moeten ook onderhoudscontroles uitvoeren aan alle machines, zelfs als er geen problemen zijn. Ze moeten controleren of alle onderdelen in orde zijn. Als ze ontdekken dat sommige onderdelen beschadigd zijn, moeten ze deze onmiddellijk vervangen of ze veroorzaken slijtage aan andere onderdelen. Regelmatige controles voorkomen grote schade aan de machine die in de toekomst kan plaatsvinden.

Maintenance engineers werken meestal in teams, omdat dit de snelheid van onderhoudswerkzaamheden verhoogt. Ze moeten afstemmen met de andere ingenieurs, omdat deze machines meestal enorm groot zijn en onmogelijk door één persoon zelf kunnen worden gerepareerd.

Taken en verantwoordelijkheden van een maintenance engineer

De verantwoordelijkheden van een maintenance engineer kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Gepland onderhoud plannen en uitvoeren (preventief). Opstellen van onderhoudsschema's.
 • Reageren op storingen (correctief).
 • Het diagnosticeren van fouten.
 • Reparatie van apparatuur en machines.
 • Leiding geven aan technisch personeel.
 • Het verkrijgen van gespecialiseerde componenten.
 • Beheren van (onderhouds)budgetten.
 • Bijhouden van statistische en financiële gegevens.
 • Zorgen voor naleving van de gezondheids- en veiligheidswetgeving.
 • Opstellen van onderhoudsprocedures.
 • Beheren van voorraden van voorraden en apparatuur.
 • Reizen naar klantlocaties voor inspectie van apparatuur.
 • Oude apparatuur verwijderen en nieuwe machines installeren.
 • Voldoen aan alle gezondheids-, veiligheids- en prestatievoorschriften.

Competenties van een maintenance engineer

 • Sterk analytisch denkvermogen
 • Innovatief
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Oog voor details
 • Aanpassingsvermogen
 • Een hoog veiligheidsbewustzijn
 • Verantwoordelijk
 • Snel kunnen beslissen
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Zelfstandig kunnen werken en een teamplayer zijn
 • Coachen
 • Overtuigingskracht
 • Kwaliteitsgericht

1. Hoe word je een goede maintenance engineer?

Maintenance engineers of onderhoudstechnici zijn verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van industriële apparatuur, zoals die in de luchtvaart, de medische sector en de verwerkende industrie worden gebruikt. Onderhoudstechnici voeren routineonderhoud aan apparatuur uit, lossen problemen op en voeren zo nodig reparaties ter plaatse uit.

Als onderhoudstechnicus installeer je niet alleen nieuwe apparatuur, voer je routineonderhoud uit of verhelp je storingen aan apparatuur op locatie. Je kunt ook worden gevraagd om oude apparatuur te verwijderen en personeel te trainen in de operationele procedures van apparatuur.

Om als onderhoudstechnicus succesvol te kunnen functioneren, moet je een uitgebreide kennis hebben van industriële apparatuur, goed onder druk kunnen werken en probleemoplossend vermogen van hoog niveau hebben. Een uitmuntende onderhoudstechnicus moet namelijk ten alle tijde in staat zijn om apparatuur te onderhouden, problemen op te lossen en te repareren zonder dat dit leidt tot langdurige stilstand van de apparatuur.

2. Taken en verantwoordelijkheden van onderhoudsingenieurs

 • Reizen naar klantlocaties voor inspectie van apparatuur.
 • Inspecteren van apparatuur en uitvoeren van routine onderhoud.
 • Onderhoud en vervanging van oude of defecte apparatuur.
 • Oplossen van storingen aan apparatuur.
 • Verwijderen van oude apparatuur en installeren van nieuwe machines.
 • Technische ondersteuning en opleiding bieden voor nieuwe apparatuur.
 • Reageren op oproepen van klanten.
 • Naleven van alle veiligheids- en prestatie voorschriften.

3. Opleidingsvereisten en vaardigheden Onderhoudsmonteur

 • HBO diploma werktuigbouwkunde, onderhoudstechniek of elektrotechniek.
 • Aantoonbare werkervaring als onderhoudstechnicus.
 • Uitgebreide kennis van mechanische, elektrische, loodgieters- en verwarmingssystemen.
 • Het vermogen om systeem schema's te lezen.
 • Gevorderde vaardigheden op het gebied van probleemoplossing.
 • Begrip van veiligheids- en apparatuur procedures.
 • Goede communicatie- en opleidingsvaardigheden.
 • Vermogen om met zwaar materieel te werken.

4. Voor wie is een baan als maintenance engineer een geschikte carrièrekeus?

Als je praktische vaardigheden wil combineren met technische kennis in een materiaal bouw- of automatiseringsbedrijf, kan de functie van maintenance engineer heel bevredigend zijn. En indien je over de volgende eigenschappen beschikt, ben je niet alleen geschikt om als onderhoudsingenieur aan de slag te gaan, maar ben je zelfs een uitblinker:

 • Je hebt een natuurlijke aanleg voor, en grote interesse in wiskunde, natuurkunde en techniek.
 • Je vindt het leuk om afzonderlijke probleemgebieden te isoleren en problemen op te lossen.
 • Je vindt het leuk om werk uit te voeren dat precisie en aandacht voor detail vereist.
 • Je vindt het leuk om apparatuur te repareren en je bent er trots op dat je dat kunt.
 • Je bent bereid om te leren leven naar de waarden en gedragscodes van je werkgever.
 • Je hebt inzicht in het belang van het volgen van gezondheids- en veiligheidsprotocollen.
 • Je hebt respect voor het gevaar dat inherent is aan dit beroep, maar dat schrikt je niet af.
 • Je bent je ervan bewust dat budgettaire beperkingen een realiteit zijn in de bedrijfswereld, en je kunt omgaan met dergelijke uitdagingen.
 • Je bent bereid om voorop te blijven lopen en op zoek te gaan naar nieuwe opdrachten en mogelijkheden om nieuwe technologieën te leren.

5. In welke sectoren zijn maintenance engineers werkzaam?

Er zijn een aantal verschillende plekken waar onderhoudstechnici doorgaans werk kunnen vinden, waaronder:

 • Luchtvaart- en automobielbedrijven
 • Elektronica- en IT-technische bedrijven
 • Energiebedrijven
 • Bouwbedrijven
 • Technische adviesbureaus
 • Overheidsinstellingen (op alle niveaus)
 • Medische ingenieursbureaus en adviesbureaus
 • Olie-, gas-, mijnbouw- en petrochemische bedrijven
 • Onderzoeksbureaus
 • De land- zee of luchtmacht
 • Hogescholen en universiteiten
 • Fabrikanten
 • Uitrusting- en machine reparatiebedrijven
 • Vervoersbedrijven (inclusief wegen en spoorwegen)

Het kan elk van deze sectoren nodig zijn om in ploegendienst en buiten openingstijden te werken, vooral wanneer productieapparatuur 24 uur per dag in bedrijf is. De loopbaan verloopt echter vaak sneller; maintenance engineers hebben mogelijkheden om door te stromen naar leidinggevende functies of verwante werkterreinen zoals fabrieks-/productietechniek.

6. Hoe kun je verder groeien en carrière maken als maintenance engineer?

Aangezien de taken van een onderhoudsingenieur technisch en gespecialiseerd kunnen zijn, moet je jezelf profileren als een expert binnen je vakgebied. De volgende tactieken kunnen je helpen dat te bereiken.

1. Vooruit denken en betrouwbaarheid garanderen

Een van je taken zal zijn om ervoor te zorgen dat de apparatuur van de fabriek in goede staat verkeert. Als je preventieve onderhoudsstrategieën implementeert en gespecialiseerde reparatie taken uitvoert, kun je de betrouwbaarheid van de fabriek verbeteren, wat een van de stappen is op weg naar een goede carrière. Als je laat zien dat je de uitvaltijd kunt verminderen en onderhoudstaken kunt optimaliseren, kun je meteen aantonen dat je in staat bent echte resultaten te boeken.

2. Let op de kleinste details

Nauwkeurigheid en precisie zijn essentieel voor een carrière als onderhoudstechnicus. Fouten kunnen kostbaar zijn, dus aandacht voor details is erg belangrijk. Wanneer je werkt met een apparaat van bijna 1 miljoen euro, wil je het niet verkeerd doen en nog eens een miljoen moeten uitgeven. Als je niet op de kleinste details let, kan dat commerciële en sociale gevolgen hebben; je kunt het bedrijf veel geld laten verliezen of zelfs iemands leven in gevaar brengen.

3. Wees een expert

Om die resultaten te bereiken, is veel expertise nodig en daarom moet je nooit stoppen met leren. Blijf op de hoogte van nieuwe methodologieën, software ontwikkelingen en technologieën en zoek voortdurend naar manieren om deze in de processen van de fabriek of op je werkplaats te implementeren. Kortom, wees niet tevreden met de status quo - blijf je ontwikkelen binnen de industrie.

Als je bereid bent om voortdurend bij te leren, je vak te verbeteren en je kennis uit te breiden, dan zijn er volop doorgroeimogelijkheden. Met een bewezen staat van dienst kun je doorgroeien naar functies met meer verantwoordelijkheid en een hoger salaris, zoals project engineer of zelfstandig ingenieur consultant worden.

Je kunt er ook voor kiezen om de gespecialiseerde kennis die je op een bepaald gebied hebt ontwikkeld toe te passen door een technisch expert op dat gebied te worden, of een technisch verkoopingenieur. Naarmate je meer inzicht krijgt in de bedrijfsfuncties van je organisatie, kun je mogelijk doorgroeien naar management- en directiefuncties op gebieden zoals als marketing, HR, financiën en IT. Met een universitaire graad kun je ook aan de slag in onderzoeks- of onderwijsfuncties op universiteits- of hogeschoolniveau.

4. Leer managementvaardigheden aan

Naast de technische aspecten van je beroep zul je ook managementvaardigheden willen aanleren. In grotere operaties leiden onderhoudstechnici meestal teams van technici, dus als dat de situatie is, heb je de ideale opstelling om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen zoals besluitvorming, communicatie, delegeren, vertrouwen, integriteit en creativiteit.

Als je in een kleinere organisatie werkt, kun je deze vaardigheden nog steeds beoefenen in de omgang met anderen. Bovendien bieden veel organisaties managementtraining aan, dus doe daar je voordeel mee.

5. Leer duidelijk te communiceren

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het beroepsleven. Je zult ook tijd moeten besteden aan besprekingen met klanten en het nemen van beslissingen. Je zult in staat moeten zijn om relaties op te bouwen met zowel collega's als klanten. Niet iedereen met wie je praat zal het technische jargon begrijpen, dus je zult ook goed moeten zijn in het duidelijk en eenvoudig overbrengen van je gedachten.

6. Laat je certificeren

Om jezelf op professioneel gebied te onderscheiden, kun je je laten certificeren om je inspanningen naar een hoger niveau te tillen. Kandidaten moeten vaak aan bepaalde ervarings- en opleidingseisen voldoen en de kennis bezitten die nodig is om een examen af te leggen. Misschien zijn er ook certificeringen die specifiek zijn voor jouw bedrijfstak. Deze zullen je zonder twijfel helpen opvallen in je vakgebied als je je wilt onderscheiden van je concurrenten.


Ben jij die gedreven maintenance engineer waar onze klanten op zoek naar zijn en toe aan een nieuwe uitdaging? Mail ons dan je cv toe of neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Maintenance engineer inhuren?

Indien jouw bedrijf of organisatie baat heeft bij het inhuren van een betrouwbare en integere freelance maintenance engineer, interim maintenance engineer of zzp maintenance engineer, neem dan contact op met Bureau Ad Interim om de juiste kandidaat voor de job te vinden.