• darkblurbg

Maintenance Engineer | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Maintenance Engineer     Ik ben een Maintenance Engineer

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Maintenance Engineers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Maintenance Engineers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een maintenance engineer?

Een maintenance engineer zorgt ervoor dat industriële machines en apparaten soepel en betrouwbaar werken.

Maintenance Engineers zijn verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van industriële apparatuur. Zij voeren routineonderhoud aan apparatuur uit, lossen problemen op en voeren indien nodig ter plaatse reparaties uit.

Overal waar machines zijn, is ook onderhoud vereist, en de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, zijn de maintenance engineers.

De maintenance engineers onderhouden alle machines die in de productie aanwezig zijn. Ze zijn experts van die machines en weten alles van hun montage- en reparatiewerkzaamheden. Daarom repareren ze, wanneer er een probleem is met de machine, de machine zo snel mogelijk, omdat dit kan resulteren in productievertraging met als gevolg verlies aan inkomsten.

De machines en apparatuur die in de productie aanwezig zijn, zijn niet van het soort dat nergens te koop is. Deze machines zijn specifiek gemaakt volgens de specificatie van het bedrijf en daarom beschikken alleen maintenance engineers over de vaardigheid die nodig is om deze machines te repareren. Het is meestal niet kosteneffectief om technici van het leveranciersbedrijf in te schakelen. Daarom wordt een team van onderhoudsmonteurs ingehuurd om voor de machines te zorgen.

Maintenance engineers moeten ook onderhoudscontroles uitvoeren aan alle machines, zelfs als er geen problemen zijn. Ze moeten controleren of alle onderdelen in orde zijn. Als ze ontdekken dat sommige onderdelen beschadigd zijn, moeten ze deze onmiddellijk vervangen of ze veroorzaken slijtage aan andere onderdelen. Regelmatige controles voorkomen grote schade aan de machine die in de toekomst kan plaatsvinden.

Maintenance engineers werken meestal in teams, omdat dit de snelheid van onderhoudswerkzaamheden verhoogt. Ze moeten afstemmen met de andere ingenieurs, omdat deze machines meestal enorm groot zijn en onmogelijk door één persoon zelf kunnen worden gerepareerd.

Taken en verantwoordelijkheden van een maintenance engineer

De verantwoordelijkheden van een maintenance engineer kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Gepland onderhoud plannen en uitvoeren (preventief). Opstellen van onderhoudsschema's.
 • Reageren op storingen (correctief).
 • Het diagnosticeren van fouten.
 • Reparatie van apparatuur en machines.
 • Leiding geven aan technisch personeel.
 • Het verkrijgen van gespecialiseerde componenten.
 • Beheren van (onderhouds)budgetten.
 • Bijhouden van statistische en financiële gegevens.
 • Zorgen voor naleving van de gezondheids- en veiligheidswetgeving.
 • Opstellen van onderhoudsprocedures.
 • Beheren van voorraden van voorraden en apparatuur.
 • Reizen naar klantlocaties voor inspectie van apparatuur.
 • Oude apparatuur verwijderen en nieuwe machines installeren.
 • Voldoen aan alle gezondheids-, veiligheids- en prestatievoorschriften.

Competenties van een maintenance engineer

 • Sterk analytisch denkvermogen
 • Innovatief
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Oog voor details
 • Aanpassingsvermogen
 • Een hoog veiligheidsbewustzijn
 • Verantwoordelijk
 • Snel kunnen beslissen
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Zelfstandig kunnen werken en een teamplayer zijn
 • Coachen
 • Overtuigingskracht
 • Kwaliteitsgericht