• darkblurbg

Management secretaris | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Management secretaris     Ik ben een Management secretaris

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Management secretarissen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Management secretarissen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wilt u een Management secretaris in loondienst? Meer informatie over werving en selectie


Taken en verantwoordelijkheden van een Management Secretaris

De verantwoordelijkheden van een Management Secretaris kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Zorgen voor de agendavoorbereiding en de verslaglegging.
 • Het ondersteunen van het team zowel procesmatig als inhoudelijk bij operationele werkzaamheden en projecten.
 • Samen met het team zorgen voor een goede (interne) communicatie over genomen besluiten.
 • Bewaken van de voortgang en het nakomen van de gemaakte acties en afspraken.
 • Voorbereidende rol bij overlegvormen van het team op de inhoud.
 • Ontwikkelingen volgen, opstellen van rapportages en voorbereiden van beleidsadviezen die betrekking hebben op de thema's in de organisatie.
 • Adviseren van het managementteam over allerlei zaken, waaronder de ontwikkelingen.