• darkblurbg

Manager operations | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Manager operations     Ik ben een Manager operations

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Managers operations:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managers operations
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Wilt u een Manager Operations in loondienst? Meer informatie over werving en selectie


 

Persoonlijke ontwikkeling Manager Operations

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Wat is een Manager Operations?

De rol van een Operations Manager bestaat voornamelijk uit het implementeren van de juiste processen en praktijken in de hele organisatie.

De specifieke taken van een Operations Manager zijn onder andere het formuleren van een strategie, het verbeteren van de prestaties, het aanschaffen van materiaal en middelen en het waarborgen van compliance. Een Manager Operations heeft als taak de teamleden te begeleiden, manieren te vinden om de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren en best practices op alle niveaus te implementeren.

Managers Operations zijn verantwoordelijk voor het beheren van activiteiten die deel uitmaken van de productie van goederen en diensten. De directe verantwoordelijkheden omvatten het beheren van zowel het operationele proces als het omarmen van ontwerp, planning, controle, prestatieverbetering en operationele strategie. Ook omvatten de verantwoordelijkheden de interactie met managers in andere functionele gebieden binnen de organisatie van wie de taken en verantwoordelijkheden invloed hebben op de bedrijfsvoering. Dergelijke gebieden omvatten bijvoorbeeld marketing, financiën, boekhouding, personeel en techniek.

Taken en verantwoordelijkheden van een Manager Operations

De taken en verantwoordelijkheden van een Manager Operations kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Managers Operations, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Ervoor zorgen dat alle werkzaamheden op een gepaste, kosteneffectieve manier worden uitgevoerd;
 • Verbeteren van de operationele managementsystemen, processen en best practices;
 • Inkopen van materialen, voorraadbeheer en toezicht houden op de efficiëntie van het magazijn;
 • Zorgdragen dat de processen van de organisatie aan de wettelijke normen blijven voldoen;
 • Formuleren van strategische en operationele doelstellingen;
 • Onderzoeken van financiële gegevens en deze gebruiken om de winstgevendheid te verbeteren;
 • Beheren van budgetten en opstellen van prognoses;
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaken van de productie-KPI's;
 • Werven van personeel, opleiden en begeleiden;
 • Continu zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren;
 • Beheren en leiding geven aan het operationele team om de zakelijke doelen te bereiken;
 • Helpen bij het ontwikkelen of bijwerken van standaard operationele procedures voor alle zakelijke operationele activiteiten;
 • Bouwen aan een sterke relatie zodat problemen en klachten van klanten tijdig aangepakt kunnen worden;
 • Bieden van operationele ondersteuning en begeleiding aan het personeel;
 • Bewaken en beheren van de uitgaven volgens het toegewezen budget;
 • Zorgen voor nauwkeurige en duidelijke documentatie voor operationele procedures en activiteiten;
 • Werken in overeenstemming met het beleid en de procedures van het bedrijf;
 • Periodiek overleg houden met het team om problemen, updates enz. te bespreken.

Competenties van een Manager Operations

 • Uitstekende communicatievaardigheden
 • Leiderschap
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden
 • Besluitvaardig
 • Betrouwbaar
 • Kritisch denkvermogen
 • Probleemoplossend vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Overredingskracht
 • Beïnvloeden en leiden
 • Delegeren
 • Teamspeler
 • Onderhandelen
 • Groot aanpassingsvermogen
 • Stressbestendig