• darkblurbg

Manager operations | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Manager operations     Ik ben een Manager operations

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Managers operations:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managers operations
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wilt u een Manager Operations in loondienst? Meer informatie over werving en selectie


 

Persoonlijke ontwikkeling Manager Operations

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Wat is een Manager Operations?

De rol van een Operations Manager bestaat voornamelijk uit het implementeren van de juiste processen en praktijken in de hele organisatie.

De specifieke taken van een Operations Manager zijn onder andere het formuleren van een strategie, het verbeteren van de prestaties, het aanschaffen van materiaal en middelen en het waarborgen van compliance. Een Manager Operations heeft als taak de teamleden te begeleiden, manieren te vinden om de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren en best practices op alle niveaus te implementeren.

Managers Operations zijn verantwoordelijk voor het beheren van activiteiten die deel uitmaken van de productie van goederen en diensten. De directe verantwoordelijkheden omvatten het beheren van zowel het operationele proces als het omarmen van ontwerp, planning, controle, prestatieverbetering en operationele strategie. Ook omvatten de verantwoordelijkheden de interactie met managers in andere functionele gebieden binnen de organisatie van wie de taken en verantwoordelijkheden invloed hebben op de bedrijfsvoering. Dergelijke gebieden omvatten bijvoorbeeld marketing, financiën, boekhouding, personeel en techniek.

Taken en verantwoordelijkheden van een Manager Operations

De taken en verantwoordelijkheden van een Manager Operations kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Managers Operations, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Ervoor zorgen dat alle werkzaamheden op een gepaste, kosteneffectieve manier worden uitgevoerd;
 • Verbeteren van de operationele managementsystemen, processen en best practices;
 • Inkopen van materialen, voorraadbeheer en toezicht houden op de efficiëntie van het magazijn;
 • Zorgdragen dat de processen van de organisatie aan de wettelijke normen blijven voldoen;
 • Formuleren van strategische en operationele doelstellingen;
 • Onderzoeken van financiële gegevens en deze gebruiken om de winstgevendheid te verbeteren;
 • Beheren van budgetten en opstellen van prognoses;
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaken van de productie-KPI's;
 • Werven van personeel, opleiden en begeleiden;
 • Continu zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren;
 • Beheren en leiding geven aan het operationele team om de zakelijke doelen te bereiken;
 • Helpen bij het ontwikkelen of bijwerken van standaard operationele procedures voor alle zakelijke operationele activiteiten;
 • Bouwen aan een sterke relatie zodat problemen en klachten van klanten tijdig aangepakt kunnen worden;
 • Bieden van operationele ondersteuning en begeleiding aan het personeel;
 • Bewaken en beheren van de uitgaven volgens het toegewezen budget;
 • Zorgen voor nauwkeurige en duidelijke documentatie voor operationele procedures en activiteiten;
 • Werken in overeenstemming met het beleid en de procedures van het bedrijf;
 • Periodiek overleg houden met het team om problemen, updates enz. te bespreken.

Competenties van een Manager Operations

 • Uitstekende communicatievaardigheden
 • Leiderschap
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden
 • Besluitvaardig
 • Betrouwbaar
 • Kritisch denkvermogen
 • Probleemoplossend vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Overredingskracht
 • Beïnvloeden en leiden
 • Delegeren
 • Teamspeler
 • Onderhandelen
 • Groot aanpassingsvermogen
 • Stressbestendig

Vind de beste interim Manager operations voor je bedrijf of organisatie

1. Specifieke vaardigheden en competenties van een manager operations

De spil in je bedrijf of organisatie is de Manager operations. Deze staat op de werkvloer, stuurt het personeel aan, ondersteunt de operationele bedrijfsprocessen en leidt de bedrijfsvoering in goede banen, in nauw overleg met de directie en eventueel ook met andere managers en de afdeling Sales. Bedrijfsresultaten worden mede bepaald door de inzet, knowhow en capaciteiten van deze leidinggevende professional. Elk bedrijf is anders en vergt specifieke vaardigheden en competenties om de uitdagingen in de dagelijkse gang van zaken aan te kunnen en op te lossen. Communicatie-skills, overzicht en timemanagement zijn daarbij altijd van doorslaggevend belang. Vind de beste interim-Manager operations voor je bedrijf of organisatie.

2. Juiste motivatie en grote affiniteit

Er zijn vele redenen waarom je op een bepaald moment op zoek moet gaan naar een nieuwe Manager operations. Het kan om een tijdelijke oplossing gaan bij bijvoorbeeld langdurige ziekte of geoorloogde afwezigheid, maar het kan om het vervullen van een vacature gaan na (on)vrijwillig ontslag. Van belang is altijd om een opvolger te vinden die naast voldoende werkervaring, de juiste motivatie en een passend opleidingsniveau (HBO of WO Business of Facilitair Management en/of Bedrijfsadministratie met (Lean) Six Sigma en ICT als pre), ook grote affiniteit heeft met het vak en je bedrijf of organisatie. Op de website van de NationaleBeroepengids.NL staat opgetekend over deze functie: [CITAAT] "Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen…" [Einde CITAAT] ("Operations Manager | Nationale Beroepengids")

3. Het momentum voor evaluatie en herijking

Eerst moet er volgens het arbeidsrecht binnen het eigen personeelsbestand gezocht worden naar iemand met ambitie die als pre heeft al bekend te zijn met de eigen visie, handelswijze en bedrijfscultuur. Dit vergt echter vaak omscholingskosten en hoeft niet altijd de beste kandidaat op te leveren. Dit is een aandachtspunt in het proces van werving en selectie. Als je als bedrijf of organisatie een nieuwe Manager operations moet aanstellen, kan dat sowieso betekenen dat het momentum er is om pas op te plaats te maken voor evaluatie en herijking. Hoever ben je gekomen in de ontwikkeling van je bedrijf, hoe staan de zaken ervoor en hoe kun én wil je verder gaan. In een overgangsperiode, zeker als je het over een andere boeg wil gooien en/of aan een herorganisatie toe bent, is het aan te bevelen om een ervaren en betrokken interimmer/freelancer/zzp'er van buitenaf aan te trekken.

4. Van alle markten thuis en anticiperen

Vrij van persoonlijke banden kan deze met frisse blik en vernieuwende knowhow snel en effectief orde op zaken kan stellen en het gewenste veranderings- of moderniseringstraject op gang brengen. Of het nu om een paar werknemers in een klein lokaal bedrijf gaat of een paar duizend in een groot (inter)nationaal bedrijf. De Manager operations is van alle markten thuis en kan met een gedegen voorbereiding op elke situatie, kans of potentieel probleem anticiperen inclusief door de risico's in te calculeren. Bovenal is het een professional met mensenkennis die een luisterend oor en hart heeft voor zijn team, maar ook een kritisch oog blijft houden voor de prioriteiten, verhoudingen en processen binnen het bedrijf. Met creatieve initiatieven, probleemoplossend vermogen en financieel bewustzijn weet deze manager planning, taakverdeling, voorraadbeheer, logistiek, klantenservice, omzet en het behalen van deadlines op de korte en lange termijn methodisch en kwalitatief te stroomlijnen ten behoeve van winstverbetering en/of kostenverlaging.

5. Bottom-upbenadering en kwaliteitscheck

Leiderschap is geboden, maar dat houdt ook in dat je betrouwbaar en besluitvaardig bent maar ook kunt delegeren. De Manager operations is een baas in het motiveren en enthousiasmeren van het personeel om het beste uit zichzelf te halen bij de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden, maar is tegelijkertijd ook zelf een harde werker en teamplayer die zich voor de volle honderd procent inzet voor het bedrijfssucces. Als er een overdracht mogelijk is, is dat het beste uitgangspunt maar dat maakt een eigen inventarisatie niet onmisbaar. De tijdelijke Manager weet dat om een goed beeld te krijgen van je bedrijf er naast analyse van data, rapportages en beleidsstukken, het voeren van gesprekken met alle betrokkenen ook van belang is. Voor verbetertrajecten is een bottom-upbenadering van cruciaal belang. Om de heersende bedrijfscultuur te kunnen doorgronden en hervormen is het zaak om goed zicht te krijgen op de informele hiërarchische structuur, zeker als deze afwijkt van het officiële organogram van het bedrijf. Na deze eerste kwaliteitscheck wordt in overleg met directie en management de (vernieuwde) bedrijfsstrategie geformuleerd, waarna noodzakelijke protocollen en best practices geïmplementeerd worden om de bedrijfsprocessen te vernieuwen en te verfijnen.

6. Op de toko passen in transitietijd

Let op dit detail. De interim / freelance / zzp Manager operations past niet alleen op de toko maar zorgt dat alles in je bedrijf of organisatie blijft doorgaan, terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan verandering en vernieuwing én de begeleiding van het personeel in verdere professionalisering. Voor deze specifieke taak beschikt de tijdelijke manager over de benodigde expertise èn het respect voor de medewerkers om ze te kunnen uitdagen tot het verbeteringstraject: het verhogen van de kwaliteit van uitvoering en het verminderen van fouten in de bedrijfsprocessen. Deze professional heeft verstand van zaken en straalt daarmee gezag en het nodige zelfvertrouwen uit, een inspiratiebron voor alle lagen in je bedrijf of organisatie tijdens de spannende transitietijd.

7. Verantwoord maatschappelijk ondernemen

Het streven van de Manager operations is en blijft om onder zijn leiding en verantwoording kwalitatieve topresultaten te (blijven) boeken. Om die reden behoort het zorgen voor optimale werkomstandigheden, het waarborgen van compliance en het continu verbeteren en aansturen van de bedrijfsprocessen tot de kerntaken van deze manager. Het verantwoord maatschappelijk ondernemen wordt ook door deze professional handen en voeten gegeven binnen je bedrijf of organisatie. Dat vereist uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden, stressbestendigheid en overredingskracht om op verschillende niveaus alle neuzen één richting op en het werk op tijd gedaan te krijgen.

8. Kwaliteitsmanagementmethoden

Kijk op deze website over welke competenties bij Bureau Ad Interim ingeschreven interim/freelance/zzp beschikken en welke taken en verantwoordelijkheden ze uitvoer(d)en. Dat kan per bedrijf of organisatie sterk verschillen. [CITAAT] "…De rol van een Operations Manager bestaat voornamelijk uit het implementeren van de juiste processen en praktijken in de hele organisatie. De specifieke taken van een Operations Manager zijn onder andere het formuleren van een strategie, het verbeteren van de prestaties, …"[Einde CITAAT]. ("Freelance Interim ZZP | Bureau Ad Interim") Om deze kwantificeerbare doelstellingen te behalen zal elk onderdeel van het proces van goede kwaliteit moeten zijn volgens managementmethoden zoals (Lean) Six Sigma.

[CITAAT] "Six sigma (zes sigma in het Nederlands) is een managementstrategie bestaande uit een verzameling kwaliteitsmanagementmethoden, voornamelijk van statistische aard waarmee men de kwaliteit van productie- en administratieve processen stap voor stap kan verbeteren. ("Six Sigma Wikipedia")

9. Menselijke touch bij werving

In een tijd waarin werving, selectie en assessment steeds verder worden geautomatiseerd door de toepassing van algoritmes en data-analyse, blijft Bureau Ad Interim je de menselijke touch bieden bij het vinden van de beste Manager operations voor je bedrijf of organisatie. In de diverse branches en sectoren waarin ons bemiddelingsbureau actief is en een uitgebreid netwerk heeft opgebouwd door heel Nederland, kunnen we je in contact brengen met ervaren en kundige professionals die direct inzetbaar zijn om leiding te geven op de werkvloer en verantwoording te nemen voor optimale bedrijfsvoering met topresultaten. Dit kan een interim Manager operations zijn, een freelance Manager operations of een zzp Manager operations. Voor elke opdrachtgever en in elke situatie leveren we een goede kandidaat.

10. Gevarieerd portfolio en brede ervaring

De positie op de arbeidsmarkt voor interim / freelance / zzp Manager is sterk. Doordat de uitvoering van deze functie bij verschillende soorten bedrijven en organisaties telkens andere uitdagingen met zich meebrengt, bouwt deze professional een gevarieerd portfolio en brede werkervaring op waardoor deuren blijven open gaan wat het door ontwikkelen in bedrijfsmanagement mogelijk maakt. Dit pakt vervolgens voordelig uit voor nieuwe opdrachtgevers die ondersteund en geadviseerd worden door een geroutineerde leidinggevende op de werkvloer. Met recht kun je dan zeggen: “Keep calm, let the Manager operations handle it.”

11. Bemiddeling op basis van 'no match no pay'

Bureau Ad bemiddelt graag voor je bedrijf of organisatie, op basis van 'no match no pay'. We gaan discreet te werk en pas als er een overeenkomst van opdracht tussen beide partijen wordt getekend, gaan we over tot facturering. We hanteren daarbij een veel lager tarief dan het landelijk gemiddelde van ruim twintig procent. Interesse? Noteer je gegevens en concrete vraag op het formulier op onze website en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Na een eerste gesprek en verwerking van je info streven we ernaar zo spoedig mogelijk je de curricula vitae voor te leggen van geschikte kandidaten uit je eigen regio die zelfstandig opereren en direct aan de slag kunnen.