Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Manager Production | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Manager Production | Freelance | Interim | ZZP

Manager Production | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Managers Production:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managers Production
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

12 kenmerken van de functie manager production

Een manager van de productie richt zich op het faciliteren van een zo optimaal mogelijk productieproces. Hiervoor is veel kennis nodig op diverse gebieden, waaronder kwaliteit, veiligheid en management. Zodoende is het een veelzijdige baan met een eveneens divers takenpakket. Doordat het een managementfunctie betreft, komt er ook veel verantwoordelijkheid bij kijken en daarnaast zijn nog een aantal andere eigenschappen onmisbaar voor een goede, ervaren manager production. Wat kenmerkt deze baan allemaal?

Wat houdt de functie van manager production in?

Een manager production wordt ook wel productiemanager of manager van de productie genoemd en heeft als hoofdtaak toezicht houden op het productieproces van een bedrijf of organisatie. Hiervoor is veel kennis nodig op het gebied van capaciteit, kosten, kwaliteit, logistiek, onderhoud, personeel en veiligheid. Door al deze zaken omtrent productieprocessen in de gaten te houden, kunnen de processen veilig en efficiënt verlopen.

Overigens betekent deze managementfunctie niet dat er geen beroep gedaan kan worden op specifieke, technische expertise. Integendeel, het is juist belangrijk dat de productiemanager kennis heeft van het productieontwerp en op technisch gebied kan bijsturen in productiesystemen. Aangezien er rekening gehouden moet worden met een budget en beperkte tijdsperiode, moet er ook continu een oog op de planning worden gehouden. Daarnaast dient iemand in deze positie te letten op de administratie en ondersteunende ICT.

Welke 12 kenmerken zijn verbonden aan een opdracht als manager production?

1. Productieafdeling inrichten

Een productiemanager leeft naar de te realiseren doelstellingen van een organisatie, op basis waarvan de productieafdeling wordt ingericht. Hierbij komen zaken als productiemethode, bezettingsgraad, doorstroomtechnieken en productiviteitsnormen kijken. Daarnaast zijn er veel technieken en methoden die worden ingezet voor het behalen van gestelde doelen, welke in het productiesysteem worden verwerkt. Een manager van de productie beheert en bepaalt dit productiesysteem en verzorgt een slimme uitvoering. Bij het inrichten van de productieafdeling houdt een productiemanager rekening met de volgende dingen:

 • Aandacht voor kwaliteit, milieu en veiligheid;
 • Klantgerichtheid en klanteisen;
 • Continue ontwikkeling en evaluatie van de voortgang;
 • Eindresultaten en financiële prestaties;
 • Productieplan en -methode met kaders voor de gewenste resultaten.

2. Series van processen beheersen

In een productieproces volgen meerdere series van processen elkaar vaak op, welke goed op elkaar moeten aansluiten en waar de productiemanager verantwoordelijk voor is. Immers komt de functionaliteit van een productiesysteem in gevaar als er een of meerdere van dit soort processen niet goed meer functioneren of op elkaar aansluiten. Er zijn bijvoorbeeld medewerkers die de producten daadwerkelijk maken, maar er dienen ook voorbereidende activiteiten te worden uitgevoerd. Tevens moeten logistieke zaken op orde zijn om al deze losse stukjes aan elkaar te rijgen.

3. Denken in productieprocessen

Veel bedrijven hebben een bureaucratische en hiërarchische indeling van werkzaamheden, maar het is belangrijk voor managers van de productie om in het belang van het productieproces te denken. Uiteindelijk zorgen te veel hiërarchische divisies tussen rollen voor een verstarring in processen. Daarom is het belangrijk om naar de totale prestaties te kijken en waar er nog verbetering mogelijk is om zaken soepeler te laten verlopen.

4. Manager production staat in de organisatie

Hoewel de titel "manager" bevat, betekent dit niet dat diegene boven de afdeling en organisatie staat, maar juist er middenin. Of het nou gaat om een organisatie met 30 of juist 300 medewerkers, er is nooit maar één iemand die alle besluiten neemt. Ook een productiemanager moet daarom veel samenwerken met werknemers van de afdeling en andere betrokkenen in de organisatie. Op deze manier doet iemand in deze positie ook de benodigde informatie op om het werk op de juiste manier uit te voeren en processen te optimaliseren.

5. Organisatiestrategie en -doelen realiseren

Een productiemanager gaat ook in gesprek met de directie van een bedrijf om goed op de hoogte te zijn van de verwachtingen. Immers bepaalt de directie de doelstellingen van de organisatie en ook voor de productieafdeling. Een productiemanager is goed op de hoogte van de missie en visie en op welke manier dit gereflecteerd moet worden in het productieproces. Na een bepaalde periode dient er ook geëvalueerd te worden of de strategie leidt tot het behalen van de doelen.

6. Leidinggeven aan medewerkers en leveranciers

Als manager geeft een productiemanager leiding aan de werknemers van de afdeling, waardoor het primaire proces zo soepel mogelijk kan verlopen. Hierbij dient hij of zij rekening te houden met alle processtappen en een goede aaneenschakeling van operationele taken. Uiteindelijk is dit van belang voor het tevreden stellen van klanten. In aanvulling hierop krijgt een productiemanager ook te maken met leveranciers, die een grote rol spelen bij het produceren van producten. Ook hier moet leiding aan gegeven worden met een duidelijke communicatie van de verwachtingen.

7. Bekend met de eisen van de klant

Het productieproces staat in teken van het tevreden stellen van klanten, waarnaast een zo efficiënt en effectief functioneren bevorderd moet worden. Aan de hand van grondstoffen, materialen en tekeningen kan een product gecreëerd worden waarmee de klant tevreden is. Daarom begint een productieproces niet met het toepassen van methoden en technieken, maar met het in kaart brengen van de eisen van de klant. Hier moeten ook alle medewerkers van op de hoogte zijn.

Het lijkt misschien alsof de productieafdeling ver af staat van de klant, maar het speelt wel de grootste rol bij de inhoud van het aanbod. Hoewel medewerkers hierdoor soms geen idee hebben van de doelgroep en de klanteisen, is het wel belangrijk dat deze bekend zijn. Door een goed bewustzijn van de klant en zijn of haar behoeften kunnen de beste resultaten behaald worden. Uiteindelijk betaalt de klant namelijk ook het salaris van de productieafdeling.

8. Energiek en zelfverzekerd

Een belangrijke eigenschap van een manager in de productie is een energieke en zelfverzekerde houding hebben. Immers komen mensen met problemen en vragen naar de manager en ook de directie kan soms kritische vragen en opmerkingen hebben. Hier moet een productiemanager niet voor terugdeinzen.

9. Plannen voor resultaat

Om een goed overzicht te behouden van alle werkzaamheden op de afdeling en hoe deze bijdragen aan het behalen van de doelen, is een goed planvermogen onmisbaar. Zo is er altijd sprake van een vlekkeloze organisatie. Daarnaast houdt een productiemanager altijd het resultaat voor ogen.

10. Analytisch en ondernemend

Wat ook niet mag ontbreken bij deze functie is een sterk analytisch denkvermogen, waardoor processen goed worden uitgedacht en uitkomsten voorspeld kunnen worden. Op basis van deze denkwijze onderneemt een productiemanager de juiste activiteiten om het productieproces en -systeem continu te blijven verbeteren.

11. Stressbestendige probleemoplosser

Er ontstaan vaak stressvolle situaties op een productieafdeling, bijvoorbeeld wanneer een systeem niet werkt of wanneer er een tekort aan personeel is op de werkvloer. Hier moet een manager production goed mee om kunnen gaan en hij of zij werkt actief mee aan het oplossen van de problemen.

12. Mensgericht en een teamspeler

Bij dit soort stressvolle situaties blijft een productiemanager duidelijk communiceren met alle betrokken partijen. Een goede communicatie en samenwerking is de sleutel tot succes en dit erkent een goede manager ook. Mensgerichtheid is in deze baan een belangrijke eigenschap om alle losse productieonderdelen succesvol aan elkaar te knopen.

Ben jij een interim manager production, freelance manager production of zzp manager production en zoek je naar een geschikte opdrachtgever? Stuur je CV naar ons op en wij maken voor jou een match. Of doe bij ons een aanvraag als opdrachtgever en wij zorgen ervoor dat je de ideale kandidaat inhuurt.