Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Manager Quality | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Manager Quality | Freelance | Interim | ZZP

Manager Quality | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Managers Quality:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managers Quality
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een Manager Quality?​​​

Een Manager Quality (kwaliteitsmanager) zijn verantwoordelijk dat gefabriceerde producten voldoen aan vastgestelde normen van kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties.

Kwaliteitsmanagers stellen kwaliteitseisen op en implementeren de interne / externe kwaliteitseisen in de organisatie zodat de producten / diensten van het bedrijf voldoen aan de verwachtingen van de klant. Bij de uitvoering van hun taken voeren kwaliteitsmanagers beoordelingen uit van de productieprocessen van het bedrijf om intern kwaliteitsbeleid, procedures en specificaties te ontwikkelen.

Ze evalueren de eisen van de klant om ervoor te zorgen dat aan hun behoeften wordt voldaan door vastgestelde normen voor klantenservice. Ze zorgen er ook voor dat de productieprocessen voldoen aan de geldende productiestandaarden.

Taken en verantwoordelijkheden van een Manager Quality

De taken en verantwoordelijkheden van een Manager Quality kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Managers Quality, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Inventariseren van de wensen en eisen van de klant om effectieve kwaliteitscontroleprocessen te ontwikkelen;
 • Bedenken en beoordelen van specificaties voor producten of processen;
 • Eisen stellen aan grondstoffen of halffabricaten voor leveranciers en bewaak van de naleving hierop;
 • Zorgen voor naleving van gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen en wettelijke verplichtingen;
 • Toezicht houden op inspecteurs, technici en ander personeel en begeleiding en feedback geven;
 • Toezicht houden op alle productontwikkelingsprocedures om afwijkingen van kwaliteitsnormen te identificeren;
 • Inspecteren van de uiteindelijke output en vergelijken van de eigenschappen met de eisen;
 • Keuren van de producten;
 • Bijhouden van nauwkeurige documentatie statistische analyses uitvoeren;
 • Klanten om feedback vagen om te beoordelen of aan hun eisen wordt / is voldaan;
 • Opstellen van gedetailleerde rapporten ten behoeve van het management;
 • Zoeken naar verbetermogelijkheden en ontwikkelen van nieuwe efficiënte procedures;
 • Ervoor zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan de klantvereisten, interne vereisten, ISO 9001 en regelgevende / wettelijke vereisten;
 • Evaluatie van en rapportage over het kwaliteitssysteem van de organisatie;
 • Toezicht houden op inspectie (onderzoek) van binnenkomende materialen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de vereisten;
 • Monitoring, meting en beoordeling van interne processen, vooral die de kwaliteit van de producten of diensten van de organisatie beïnvloeden;
 • Aansturen van een team van kwaliteitsingenieurs, inspecteurs, auditors, analisten en technici;
 • Samenwerken met klanten, werknemers, aannemers en outsourcingbedrijven om product eisen verder te ontwikkelen;
 • Rapporteren aan het topmanagement over de prestaties van het QMS (bijv. resultaten van kwaliteitsaudits, corrigerende maatregelen), inclusief de behoefte aan verbetering;
 • Uitvoeren van periodieke managementbeoordelingsbijeenkomsten;
 • Toezicht houden op terugroepacties;
 • Verantwoordelijk voor nauwkeurigheid en tijdige inspectie / kalibratie van bewakings- en meetapparatuur;
 • Op de hoogte blijven van normen, voorschriften, wetten en nieuws met betrekking tot de kwaliteit van producten (diensten).

Competenties van een Manager Quality

 • Een scherp oog voor detail en een resultaatgerichte aanpak
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Uitstekende organisatorische en leiderschapsvaardigheden
 • Grondig begrip van kwaliteitscontroleprocedures en relevante wettelijke normen
 • Uitstekende analytische vaardigheden

1. De Manager Quality: de manager die altijd streeft naar verbetering

Een functionaris die door de hele organisatie actief is, en zich op hoog niveau bezig houdt met processen, kwaliteitscontroles, analyses, feedback van klanten en verbetertrajecten. We hebben het inderdaad over de Manager Quality, in het Nederlands ook gewoon kwaliteitsmanager genoemd. Waar vult deze medewerker zijn dagen mee? En wat is nu precies zijn toegevoegde waarde voor de organisatie waar hij werkt? We lopen een werkweek met hem mee, en zien in welke organisaties we hem vooral tegenkomen.

2. In elke werkomgeving

Overal waar wordt gewerkt, gaat het om kwaliteit. Of we ’t nu hebben over de patatzaak op de hoek, de maaltijdbezorger, de massagesalon of de multinational. Niet overal wordt er dezelfde aandacht aan besteed, zolang de klant maar tevreden lijkt en er genoeg resultaat wordt gehaald. Maar steeds meer organisaties beseffen dat kwaliteit de key is, en dat vooral door klanten wordt bepaald hoe goed die kwaliteit is. Want als directeur of eigenaar kan je denken dat jouw product of dienst prima is, maar wat nou als blijkt dat klanten overstappen naar een concurrent? Ligt het aan de prijs, aan de kwaliteit, aan de service, of aan een combinatie van deze en wellicht ook andere factoren? Kortom: werk aan de winkel, voor het bedrijfje op de hoek, de verkoper op straat en de multinational. Waarbij het duidelijk is dat we de functie van Manager Quality vooral tegenkomen in grotere organisaties. Bij kleinere bedrijven zit kwaliteitsbewaking vaak in de portefeuille van een andere medewerker. Het spreekt voor zich dat een interim Manager Quality van grote betekenis kan zijn in elke organisatie waar kwaliteitsmanagement nog niet zo op de kaart staat. Hij kan een begin maken, waar een nieuwe vaste Manager Kwaliteit een vervolg aan kan geven. Ook kan hij kwaliteitsbewaking implementeren om vervolgens alle taken daaromtrent over te dragen aan een paar vaste medewerkers.

3. De monitoren staan aan

Bij kwaliteitsbewaking gaat het enerzijds vooral om monitoren. Hoe lopen de processen? Waar ontstaat vertraging? Hoe is de kwaliteit van ons eindproduct? En wat vinden de klanten eigenlijk van ons, met andere woorden: hoe ‘scoren’ we? Niet voor niets krijgen we als gebruiker steeds vaker de vraag om een beoordeling achter te laten of feedback te geven. Elke organisatie zegt klanttevredenheid hoog in het vaandel te hebben staan, maar is dat ook echt zo? De Manager Quality is in ieder geval één van de mensen die zich hier dagelijks mee bezig houdt. Sterker nog: vaak is hij degene die, direct of indirect, het team van mensen aanstuurt, de medewerkers die contact hebben met de klant. Want het is niet alleen belangrijk hoe de koper de organisatie vóór en tijdens het bestellen en leveren ervaart. Het is nog meer van belang hoe de cliënt terugkijkt: gaat hij wel of geen aanbeveling doen? Wat zijn de verbeterpunten waarmee hij nog tevredener kan worden? De freelance Manager Quality kan voorstellen doen, processen nalopen, verbeterslagen doorvoeren en de huidige medewerkers voorgaan in de juiste klantbenadering.

4. Communicatie tot in elke uithoek

Dit betekent ook dat deze kwaliteitsbewaker met zijn voelsprieten tot in elke uithoek van de organisatie reikt. Overal in het bedrijf kan immers iets gebeuren dat van invloed is op de kwaliteit van de geleverde producten of diensten, óf een kink in de kabel vormen van een bedrijfsproces. Tegelijkertijd heeft hij ook contact met de directie, de managementlaag daaronder, en met diverse uitvoerende medewerkers op diverse niveaus. Het gaat er daarbij om dat hij iedereen op de juiste manier benadert, zodat hij op tafel krijgt wat hij nodig heeft. Voor de doorgewinterde zzp Manager Quality is dat geen probleem. Hij heeft mensenkennis, en weet het belang van kwaliteitsbevordering goed te ‘verkopen’ binnen de organisatie. Hij weet mensen te bewegen om mee te werken, en soms zelfs enthousiast te maken.

5. Audits

De Manager Quality kan ook degene zijn die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van audits. Dat kan echter zeker ook bij een andere functionaris liggen. Zeker in grotere bedrijven zijn er meerdere auditors werkzaam. Maar in dat geval is de Kwaliteitsmanager op zijn minst betrokken. Als je kwaliteit en processen wilt auditen, kan hij uiteraard veel input geven. En hij kan er natuurlijk ook aan bijdragen dat medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken over een aanstaande audit. Want hoe meer ze hun werkprocessen, dossiers, en documenten op orde hebben, des te minder een auditor kan rapporteren als onvoldoende. Voor een zzp Manager Quality kan het een razend interessante klus zijn om zich volledig op een audit te storten. Hij vliegt een paar weken door het bedrijf, geeft zijn scherpe en kritische ogen goed de kost, en als hij vertrekt en de stofwolken zijn opgetrokken, ligt er een dik rapport op tafel.

6. Analyseren, rapporteren en plannen maken

De kwaliteitsmanager komt dus veel tegen in zijn dagelijkse werkdag. Hoe meer er op zijn pad komt dat goed loopt, des te minder interessant is eigenlijk zijn job. Hij wil namelijk verbeterslagen doorvoeren. En dus wordt hij stiekem blij van processen die beter kunnen, producten die niet altijd een dikke voldoende scoren, en een klanttevredenheid die ver van de vijf sterren verwijderd is. Dan heeft hij namelijk iets om zijn tanden in te zetten. Zijn rapportages zullen de ogen openen bij de directie en direct betrokkenen, hoewel die alle vast een meer dan vaag vermoeden hadden. Wellicht slaat hen ook de schrik om het hart: is dit ons niveau? Leveren wij deze kwaliteit aan onze klanten? Staan wij er zo op bij de buitenwereld? Het goede nieuws is: slechter dan dit gaat het niet worden. Als de Manager Quality eenmaal zijn analyses klaar heeft en zijn rapportages heeft voltooid, is er ook meteen een startpunt om van daaruit grote kwaliteitsstappen vooruit te maken. En dus gaan de schouders eronder, en wordt er een planning gemaakt. Het doel: bij de volgende meting een bepaalde verbetering te kunnen registreren. De juiste Quality Manager kan medewerkers ook enthousiasmeren. En de directie kan dit stimuleren, door bijvoorbeeld kleine beloningen uit te loven voor eigen verbeterinitiatieven. En natuurlijk wordt het klein gevierd als de 3.0 beoordeling op een schaal van 5 is gestegen tot 4.0. Grote kans dat dit de omzet doet stijgen, en ook de freelance Manager Quality de uitgaven voor zijn facturen voor de organisatie terugverdient. Iedereen blij dus.

7. Extern auditen

Maar de rol van Quality Manager kan verder gaan dan de grenzen van het bedrijf. Want hoeveel zin heeft het om alleen intern te auditen terwijl de aangeleverde kwaliteit ook regelmatig te wensen over laat? Hoe frustrerend is het als je binnen je eigen organisatie alles op orde hebt, maar de klanttevredenheid niet echt verbetert door de invloed van niet altijd kwaliteit leverende leveranciers? Met een externe audit zijn er twee winnaars. Bij beide zal de kwaliteit stijgen, bij beide zal de klanttevredenheid toenemen, en dit alles komt de samenwerking ten goede.

8. Eigenschappen van de Manager Quality

Deze kwaliteitsman moet sowieso overtuigingskracht hebben, en uitstralen dat hij de kwaliteitsspil van de organisatie is: bij hem begint het, naar beneden, naar boven, en opzij. Ook waar medewerkers denken dat het wel meevalt, of niet willen meebewegen richting die vijf sterren moet hij de drijvende kracht zijn, die de boel opschudt en laat meewerken. Zeker als mensen merken dat de directie achter hem staat, kan hij mooie successen boeken. Hij moet ook zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen communiceren en rapporteren. Hij moet de vinger op de zere plek leggen, ook als dat hier en daar au doet. Tot slot moet hij bedreven zijn in het gebruiken van analysemethodieken en rapportagetools.