Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Managing Partner | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Managing Partner | Freelance | Interim | ZZP

Managing Partner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Managing Partners:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Managing Partners
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 wetenswaardigheden over een managing partner

Een managing partner draagt bij een vennootschap de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken. Het is een belangrijke rol, omdat deze partner als eigenaar en manager optreed van een firma en een groot netwerk aan connecties heeft opgebouwd. Door deze grote verantwoordelijkheid komen er een aantal speciale bevoegdheden bij kijken, waarnaast iemand in deze positie te maken krijgt met een bepaalde aansprakelijkheid. In dit artikel kom je achter een aantal wetenswaardigheden over het beroep van een managing partner.

1. Wat is een managing partner?

Managing partners worden ook wel beherend vennoten of beherend partners genoemd en treden op als eigenaar en manager van een vennootschap. De beherend vennoot vertegenwoordigt zodoende iemand met een eigendomsbelang in een bedrijf en beheert daarnaast de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. De functie bestaat in een besloten vennootschap (bv) met een beperkte aansprakelijkheid.

De beherend partner functioneert op dezelfde manier als de Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf. Beide implementeren en beheren strategieën die de missie en visie van het bedrijf bevorderen. De CEO rapporteert daarentegen aan de raad van bestuur, terwijl de beherend vennoot juist goedkeuring krijgt van de commissie van vennoten van het bedrijf. Een beherend partner werkt samen met deze commissie om organisatiedoelstellingen te stellen. Hierbij is hij of zij er verantwoordelijk voor dat het bedrijf aan de doelen voldoet en goed functioneert.

2. Wat zijn belangrijke taken van een beherend vennoot?

Beherend partners houden toezicht op de activiteiten die plaatsvinden in een bedrijf en helpen bij het maken van belangrijke zakelijke besluiten. De precieze verantwoordelijkheden van deze functie kunnen variëren, wat afhangt van de branche en organisatie. Een typische taak is echter samenwerken met een uitvoerende commissie van vennoten om doelen en strategieën voor de organisatie te bepalen. Daarnaast moeten een functionerend organisatiebeleid met bijbehorende procedures worden geïmplementeerd. Iemand in deze positie communiceert en werkt ook samen met leidinggevenden en medewerkers van het bedrijf om een goed overzicht te behouden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Verder controleert hij of zij de financiële activiteiten, zoals de beschikbare budgetten, jaarrekeningen en administratie. Toezicht houden op wervings- en ontslagactiviteiten en het uitvoeren van evaluaties behoren ook tot het takenpakket van een beherend vennoot. De prestaties van het personeel en de organisatie als geheel worden tijdens evaluaties regelmatig beoordeeld om indien nodig wijzigingen door te voeren. Tot slot zorgt hij of zij ervoor dat het bedrijf aan de relevante wet- en regelgeving voldoet.

3. Welke competenties moet een managing partner hebben?

Net zoals een CEO richt een beherend partner zich op een aantal belangrijke competenties. Allereerst moet hij of zij goed in een team kunnen werken om werknemers leiding te geven en ervoor te zorgen dat iedereen aan dezelfde kant staat. Strategisch denken is tevens onmisbaar, waarbij continu de visie en het toekomstbeeld helder blijven. Door te blijven communiceren, is deze visie ook door het hele bedrijf duidelijk en bekend. Zo is iedereen snel op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen, waarop ze gemakkelijker kunnen anticiperen.

Beherend partners motiveren mensen gemakkelijk om hun beste beentje voor te zetten. Ze inspireren mensen en zijn erg oplettend om de wensen van anderen in kaart te brengen. Ten slotte blijven ze zichzelf en de hele organisatie steeds verder ontwikkelen door middel van trainingen, feedback en voldoende aandacht voor de gang van zaken.

4. Waarom is deze rol belangrijk in een bedrijf?

De rol van beherend partner is belangrijk, omdat hij of zij het dagelijkse beheer van een bedrijf op zich neemt. Zonder deze rol zouden de andere vennoten de verantwoordelijkheden moeten delen. Dit kan leiden tot verwarring, miscommunicatie en meningsverschillen, aangezien de vennoten de taken dan tegelijk uitvoeren. Door de verantwoordelijkheden te bundelen voor één partner, kunnen de andere partners zich richten op andere zaken. Daarnaast spelen beherend partners een belangrijke rol bij het vaststellen van de missie, doelen en waarden van een organisatie. Ze werken tevens samen met de andere partners om plannen om te zetten in daden.

Door middel van een beherend vennoot kan er ook meer in zelfsturende teams gewerkt worden, wat betekent dat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen over hun werkzaamheden. Dit verhoogt het werkplezier en de autonomie, waardoor eveneens een hogere productiviteit bereikt kan worden. Immers zullen medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie en meer initiatief tonen voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Managing partners houden met name het overzicht over een organisatie en zien erop toe dat de koers die is uitgezet vastgehouden wordt.

5. Hoe ziet het netwerk van een managing partner eruit?

Het netwerk van een beherend vennoot bestaat uit connecties uit het persoonlijke leven, zoals familie en vrienden, maar ook connecties die zijn opgedaan via educatieve en professionele ervaringen. Denk hierbij aan begeleiders, collega's, professoren en studenten. Ook via deelnames aan brancheverenigingen wordt kennisgemaakt met professionals in het vakgebied. Al deze connecties kunnen van belang zijn voor de zakelijke carrière van een beherend partner.

Het is belangrijk voor beherend partners om zulk soort netwerken te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden. Deze connecties kunnen namelijk belangrijke kennis en ervaring opleveren of juist professionele begeleiding en hulp. Het kan bijvoorbeeld van pas komen om nieuwe kansen te ontdekken op zakelijk gebied. Door de vertrouwensrelatie die er dan al is, is het makkelijker om een zakelijk partnerschap aan te gaan.

6. Wat zijn de bevoegdheden en aansprakelijkheid van beherend vennoten?

De beherend partner fungeert als een soort agent van de bv. Hij of zij handelt namelijk namens de organisatie en neemt diverse zakelijke beslissingen, zoals het kopen en verkopen van activa, het doen van contractonderhandelingen en het aannemen en ontslaan van medewerkers. Stille vennoten hebben zulk soort bevoegdheden bijvoorbeeld niet. Zij zijn niet betrokken bij de bedrijfsvoering en mogen ook geen rechtshandelingen uitvoeren namens de onderneming.

Door de grote verantwoordelijkheden van beherend vennoten, dragen zij ook meer aansprakelijkheid. Alle partners zijn aansprakelijk voor de acties en schulden van een onderneming, oftewel de beherend vennoten zijn met hun eigen geld aansprakelijk voor de financiën van een bedrijf en dus ook voor eventuele schulden. Een beherend vennoot is hierbij privé aansprakelijk voor de schuld door de directe betrokkenheid bij zakelijke activiteiten.

Stuur als zelfstandige professional nu je cv naar ons op en wij maken een match met de ideale opdrachtgever. Of doe juist een aanvraag als opdrachtgever en wij linken jou aan de perfecte interim managing partner, freelance managing partner of zzp managing partner voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen.