Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Mantelzorgcoach | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Mantelzorgcoach | Freelance | Interim | ZZP

Mantelzorgcoach | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Mantelzorgcoaches:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Mantelzorgcoaches
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Hoe ondersteunt een mantelzorgcoach werkende mantelzorgers?

Een groot deel van de werkenden Nederlanders is naast zijn of haar baan ook mantelzorger. Dit is het bieden van onbetaalde en meestal langdurige zorg voor naasten, zoals een ouder, partner of kind. Het is onmisbaar, maar vaak tegelijkertijd onzichtbaar. Dit kan leiden tot overbelasting en ziekteverzuim van medewerkers, wat een impact heeft op de productiviteit van een bedrijf.

Om dit soort medewerkers te ondersteunen, kan een werkgever een mantelzorgcoach inschakelen. Wat houdt coaching van mantelzorgers precies in en waarom is het belangrijk voor werkgevers om hieraan bij te dragen?

Wat houdt mantelzorgcoaching in?

Mantelzorg is een langdurig en vaak onverwachts proces, wat kan leiden tot overbelasting van medewerkers en uiteindelijk een hoger ziekteverzuim. In Nederland is maar liefst 18% van het ziekteverzuim gerelateerd aan mantelzorg. Een kwart van de werkenden in Nederland combineert hun werk daarnaast met mantelzorgtaken, wat een groot deel is. Wanneer medewerkers intensieve zorgtaken combineren met een betaalde baan kunnen ze veel stress ervaren, overbelast raken en regelmatig uitvallen op werk.

Om op dit onderwerp in te spelen, is het concept mantelzorgcoaching in het leven geroepen. Dit brengt een medewerker samen met een coach om de werksituatie en persoonlijke situatie in kaart te brengen en concrete hulp te bieden. Hierdoor is er ondersteuning en begrip op de werkvloer voor mantelzorgers, waardoor zij als werknemers beter inzetbaar blijven. Een bedrijfsarts of werkgever constateert dat een werknemer baat kan hebben bij mantelzorgcoaching en vraagt dit aan.

Hoe gaat een mantelzorgcoach te werk?

Door middel van een mantelzorgcoach kan een medewerker een gezonde balans tussen zorg en werk vinden. Het stelt de desbetreffende werknemer in staat om grip te krijgen op de situatie waarin hij of zij zich bevindt, wat het omgaan met spanningen en werkdruk vergemakkelijkt. Dit stimuleert tevens de inzetbaarheid en motivatie van werknemers. Het proces bestaat grofweg uit drie delen, maar de keuzes en regie blijven bij de werknemer.

Intake

Tijdens de intake gaat de coach samen met een medewerker in gesprek om de situatie in kaart te brengen. Deze fase is belangrijk om het kernprobleem vast te stellen bij een medewerker, wat betrekking heeft op de mantelzorg die hij of zij verleent. Hieraan en aan andere mogelijke knelpunten wordt dan aandacht gegeven tijdens de verdere begeleiding.

Analyse

Vervolgens wordt de situatie goed geanalyseerd om een verslag te kunnen schrijven met actiepunten en inzichten. Op basis van de bevindingen wordt een voorstel gedaan aan de medewerker om de mogelijke problemen en knelpunten aan te pakken en de situatie te verbeteren. Er kan dan bijvoorbeeld een traject worden gestart van regelmatige evaluaties en coaching, wat zowel met de medewerker als met de werkgever wordt afgestemd. Daarnaast wordt er gekeken naar het sociale netwerk en of er hier nog hulp geboden kan worden.

Hierbij worden meerdere gesprekken gevoerd in een traject dat op maat is gemaakt. Er kan bijvoorbeeld een persoonlijk verslag gemaakt worden met actiepunten en inzichten, maar het is ook mogelijk om mindfulness trainingen in te zetten of juridische adviezen te geven. Uiteindelijk zal een coach advies en begeleiding geven aan een medewerker om een betere balans te vinden tussen privé en werk om mogelijke toekomstige problemen zo goed mogelijk te voorkomen.

Samen met de werknemer stelt de coach een aantal grenzen op en er worden nieuwe afspraken gemaakt. Tevens wordt er gekeken of er op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van de beschikbare voorzieningen. Voorbeelden van zulk soort voorzieningen zijn het persoonsgebonden budget (pgb), een indicatie voor het krijgen van zorg, verlofregelingen, bemiddeling met instanties en overname van bepaalde regeltaken.

Evaluatie

Tot slot sluit het traject met een uitgebreide evaluatie tussen de werknemer en de mantelzorgcoach. Hierin worden de ondernomen stappen uit het traject besproken en er wordt naar de toekomst gekeken. Daarna krijgt ook de werkgever een tergkoppeling van wat er is bereikt en hoe het nu verder moet. Het is met name belangrijk dat een medewerker die ook mantelzorger is geleidelijk aan meer regie krijgt in de persoonlijke situatie.

Waarom is mantelzorgcoaching belangrijk?

Mantelzorg combineren met een vaste baan is een grote uitdaging en doordat het vrij onzichtbaar is, brengt het veel risico's met zich mee. Een balans vinden kan moeilijk zijn, wat leidt tot stress en uitval. Zeker aangezien mantelzorg vaak onverwachts op iemands pad komt, is er vaan geen tijd geweest om een plan voor de lange termijn op te stellen. Daarom is het extra belangrijk dat een werkgever aandacht geeft aan dit thema en ondersteuning biedt.

Door een coach in te schakelen die hier gespecialiseerd in is, kan effectieve hulp geboden worden om ziekteverzuim tegen te gaan. Transparantie en toegankelijkheid zijn hierbij essentieel, aangezien slechts de helft van alle werknemers die ook mantelzorger is het aan zijn of haar leidinggevende vertelt. Ze weten in veel gevallen niet dat een werkgever kan helpen en durven hun baas er ook niet mee lastig te vallen.

Het is dus belangrijk dat het bespreekbaar is in een organisatie om op tijd hulp te kunnen bieden. Er kan bijvoorbeeld actief naar gevraagd worden en de signalen moeten in de gaten gehouden worden. Een werkgever kan dan vragen wat iemand in deze situatie nodig heeft om het werk optimaal met de zorgtaken te combineren. Op deze manier kan mantelzorgcoaching de volgende positieve veranderingen teweeg brengen voor medewerkers en werkgevers:

 • Medewerkers kunnen hun werk beter combineren met zorgtaken;
 • ze hebben een beter inzicht in wat energie kost en geeft;
 • de ondersteuningsmogelijkheden zijn toegankelijker en bereikbaarder;
 • er kan eerder hulp ingeschakeld worden bij het doen van mantelzorgtaken;
 • de eigen grenzen worden beter aangegeven en bewaakt;
 • dit heeft een positief effect op de productiviteit en inzetbaarheid van werknemers.

Zoek jij als werkgever naar een ideale interim mantelzorgcoach, freelance mantelzorgcoach of zzp mantelzorgcoach om jouw werknemers te ontlasten en helpen bij het combineren van werk en mantelzorg? Doe bij ons een aanvraag en wij maken de ideale match met een zelfstandige professional op dit gebied.