Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Marketing Directeur CMO | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Marketing Directeur CMO | Freelance | Interim | ZZP

Marketing Directeur CMO | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Marketing Directeuren CMO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Marketing Directeuren CMO
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een marketing directeur / CMO?

Een marketing directeur wordt in het Engels een CMO (Chief Marketing Officer) genoemd. Een marketing directeur / CMO is een lid van het directieteam van een organisatie.

Een marketing directeur / Chief Marketing Officer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van marketing- en advertentiecampagnes. Ze zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het verhogen van de verkoop via advertenties.

De marketing directeur houdt toezicht op alle activiteiten op de marketingafdeling en is verantwoordelijk voor het creëren van innovatieve marketingstrategieën die het merk van de organisatie zullen versterken, wat leidt tot meer inkomsten, bekendheid, respect en relevantie bij de doelgroep van het bedrijf. Een marketing directeur beschikt over geweldige leiderschaps- en communicatieve vaardigheden en heeft bewezen succes te hebben in innovatieve en traditionele campagnes over het brede spectrum van de huidige marketingkanalen.

De marketing directeur is een baanbrekende leider met een creatief, strategisch en financieel inzicht, gekoppeld aan een sterk zakelijk intellect dat nodig is om de organisatie naar een hoger niveau te tillen. De marketing directeur is ook een ervaren marketeer die in staat is om merk- en marketinginspanningen te leiden en aan te sturen om de groei- en bewustwordingsdoelstellingen van de organisatie of het merk te vergroten en verder uit te bouwen.

Taken en verantwoordelijkheden van een marketing directeur / CMO

De verantwoordelijkheden van een marketing directeur / CMO kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

De meest belangrijke taak van de marketing directeur is zijn leidinggevende rol. De marketing directeur houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor alle activiteiten en prestaties van de marketingafdeling. Hij houdt toezicht op de afdelingen Public Relations, Content, SEO, SEM, Performance Marketing, CRM, Brand Marketing en Marketing Operations.

De marketing directeur houdt toezicht op en keurt strategieën goed die door elk team worden toegepast om de efficiëntie en effectiviteit van deze teams te waarborgen, wat leidt tot het behalen van de doelen en doelstellingen van de marketingafdeling. Dit vergemakkelijkt verder het bereiken van de algemene doelstellingen en doelstellingen van het bedrijf.

Gebruikmakend van de uitgebreide ervaring en professionele vaardigheden, ontwikkelt de marketing directeur marketingplannen die doelsegmenten snel en effectief bereiken en deze ter adoptie doorgeven aan relevante marketingteams.

De marketing directeur evalueert online marketingprestaties en leidt het marketingteam bij het creëren van een uitstekende aanwezigheid op het Internet en de sociale media waardoor de bekendheid van de organisatie / merk kan worden uitgebouwd.

 • Kijken naar trends van de markt en het leiden van de marktonderzoeksinspanningen van de organisatie. Marktonderzoek uitvoeren en op de hoogte blijven van de positionering van de concurrentie.
 • Samenwerken met andere afdelingen om een uniforme benadering van klantenservice, distributie enz. te begeleiden die voldoet aan de eisen van de markt.
 • Definiëren van marketingstrategieën om de algemene strategieën en doelstellingen van de organisatie te ondersteunen.
 • Ontwikkelen van een haalbaar marketingplan voor de afdeling of het bedrijf en toezicht houden op de dagelijkse uitvoering ervan.
 • Plannen en organiseren van marketingfuncties en -activiteiten (productontwikkeling, branding, communicatie enz.)
 • Ontwerpen en coördineren van promotiecampagnes, PR en andere marketinginspanningen via alle kanalen (digitaal, pers enz.)
 • Bouwen aan een zeer efficiënt team van marketingprofessionals.
 • Het in-house marketingteam laten groeien en ontwikkelen.
 • Creëer van een solide netwerk van strategische partnerschappen. Een netwerk opbouwen van betrouwbare externe bureaus en marketingprofessionals.
 • Samenwerken met verkoop- en PR-teams om doelstellingen op elkaar af te stemmen.
 • Bijdragen aan nieuwe initiatieven voor bedrijfsontwikkeling.
 • Budgetbeheer.

Competenties van een marketing directeur / CMO

 • Communicatieve vaardigheden: Communicatieve vaardigheden zijn een absolute noodzaak voor de marketing directeur, zowel schriftelijk als mondeling. De bekwaamheid en effectiviteit van de hele marketingafdeling is afhankelijk van de duidelijkheid en beknoptheid van zijn communicatie met betrekking tot informatie en instructies.

  De marketing directeur is ook belast met het maken en presenteren van marketingrapporten aan relevante belanghebbenden en externe partners, daarom moet hij in staat zijn om technische boodschappen op een eenvoudige, duidelijke, ondubbelzinnige, herkenbare en behapbare manier over te brengen aan verschillende doelgroepen.

  De marketing directeur treedt ook op als een belangrijke vertegenwoordiger van de organisatie om het kwaliteitsimago van de organisatie naar voren te brengen en om namens de organisatie sterke en zinvolle relaties op te bouwen, moet hij of zij duidelijk en overtuigend kunnen communiceren met verschillende interne en externe partijen.

 • Analytische vaardigheden: De marketing directeur moet inzicht hebben in de marketinganalyses en de conclusies die hieruit worden verkregen. De marketing directeur moet kennis hebben van de marktdynamiek en het vermogen deze om te zetten in bruikbare strategieën en marketingprogramma's die helpen bij het behalen van de algemene doelstellingen van de organisatie.

  De marketing directeur heeft een gedegen kennis van marktonderzoek en data-analysemethoden en benaderingen. Hij of zij is in staat om marketingtechnieken toe te passen op digitale en niet-digitale kanalen. Deze vaardigheden zijn ook nodig bij het beoordelen en samenstellen van analyses van verschillende rapporten en analyses die door marketingteams worden uitgevoerd voordat ze aan de belangrijkste belanghebbenden worden gepresenteerd.

 • Interpersoonlijke vaardigheden: Een marketing directeur is in staat om meerdere projecten tegelijk aan te pakken en strakke deadlines te halen, uiterst comfortabel te werken in een snelle omgeving en comfortabel te werken in een groepssetting. Een marketing directeur moet gemotiveerd zijn en anderen kunnen inspireren, uitstekende tijdmanagementvaardigheden hebben en over uitzonderlijke probleemoplossende vaardigheden beschikken. De marketing directeur / CMO moet een creatieve en strategische denker zijn en stressbestendig zijn.
 • Leiderschap / persoonlijke vaardigheden: De marketing directeur / CMO beschikt over goede leiderschapsvaardigheden en heeft het vermogen om een multifunctioneel team te inspireren en te bewegen naar een uniforme richting met een gemeenschappelijke visie. Een marketing directeur is van nature in staat zijn om zowel intern als extern effectieve relaties op te bouwen.