Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Medisch secretaresse | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Medisch secretaresse | Freelance | Interim | ZZP

Medisch secretaresse | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Medisch secretaresses:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Medisch secretaresses
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

De medisch secretaresse als rechterhand van elke arts

Je zou zonder overdrijven kunnen stellen dat achter elke succesvolle dokter, tandarts of andere medische hulpverlener een gedreven, loyale en sociale medisch secretaresse staat. Een secretaresse dus die zich niet alleen bezighoudt met de administratie van deze dokter waarvoor zij werkt, maar die ook het eerste aanspreekpunt is voor de patiënten van de dokterspraktijk, ziekenhuisafdeling, woonzorg centrum of in welke medische omgeving zij dan ook terechtkomt.

Het belang van een bekwame medisch secretaresse

Een bekwame medisch secretaresse is niet alleen de rechterhand van de dokter waarvoor ze werkt, maar zij is ook een waardevol aanspreekpunt voor elke patiënt. Zij is immers degene die, naast alle andere administratieve taken, de afspraken regelt, de telefoon beantwoordt en de patiënten ontvangt. Je zou haar dus gerust het uithangbord van de dokterspraktijk of de ziekenhuisafdeling kunnen noemen. Zij is de eerste die je als patiënt spreekt en ziet, de eerste die je kan helpen als dat nodig is naar je kan luisteren en je op je gemak kan stellen. En daarin zit meteen het belangrijkste verschil tussen een 'gewone' secretaresse en een medisch secretaresse. Deze laatste heeft immers ook medische kennis en kan patiënten eventueel meer vertellen over een onderzoek waar ze zich misschien zorgen over maken. Iemand met kennis van zaken die je vertelt wat er gaat gebeuren, dat kan een wereld van verschil maken en je als patiënt al op je gemak stellen nog voor je bij de dokter naar binnen gaat.

Administratie wordt punctueel verzorgd

Als arts is het dan weer een zaligheid als je je alleen moet bekommeren om datgene waarvoor je tenslotte ook dokter bent geworden, namelijk het luisteren naar de gezondheidsklachten van je patiënten, hen onderzoeken en zo nodig doorverwijzen of behandelen. Als je weet dat er ondertussen voor alle administratieve taken die bij een consultatie of een behandeling horen een betrouwbare medisch secretaresse achter je staat, is dat ongetwijfeld een enorm pluspunt. Het plannen van je agenda, het vastleggen van consultaties, het uittikken en doorsturen van verslagen... al die belangrijke en tijdrovende taken kan je met een gerust hart aan je medisch secretaresse toevertrouwen.

Geen verpleegster maar wel medisch geschoold

Een medisch secretaresse heeft dan wel geen opleiding tot verpleegster of dokter genoten, maar dat wil zeker niet zeggen dat ze op medisch vlak totaal onwetend is. Integendeel. Tijdens haar opleiding heeft zij namelijk ook zeker voldoende kennis opgedaan over anatomie, fysiologie en pathologie. Bovendien is zij zeer goed bekend met de gangbare medische terminologie zodat zij met gemak dossiers kan bijhouden of verslagen uit kan tikken en in een gesprek met een patiënt ook weet waarover ze praat. Bovendien is zij heel goed op de hoogte van de wetten die gelden in de gezondheidszorg waardoor ze ook op dat vlak een belangrijk aanspreekpunt kan zijn.

Sociale rol

We kunnen dus zonder twijfel zeggen dat de rol van de medisch secretaresse naast een administratieve functie ook een grote sociale functie heeft en dat maakt haar werk nu net zo boeiend en afwisselend. Dat maakt haar voor de dokter of de afdeling waarvoor ze werkt zo'n onmisbare spilfiguur.