• darkblurbg

Algemeen

 • Wij werken in heel Nederland, onze interim professionals komen ook uit alle (uit)hoeken van Nederland.
 • Wij zijn in diverse sectoren en branches actief.
 • We werken met goed opgeleide interimmers, freelancers en ZZP professionals. Allemaal met jarenlange ervaring.

Intake

 • Samen met u brengen we de vraag goed in beeld, de probleemstelling helder krijgen. Een inventarisatiegesprek dus.
 • Op basis van deze intake zoeken wij geschikte interim professionals.

Aanbieding

 • Wij doen de voorselectie voor u. Op korte termijn ontvangt u cv’s met uitgebreide toelichting van geschikte interim professionals.
 • Voordat we kandidaten voorstellen is over de inhoud van de opdracht persoonlijk contact geweest met de interim professionals.
 • Vooraf zijn de tarieven bekend (ex. BTW).
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • U bepaalt zelf welke kandidaat of kandidaten worden uitgenodigd.
 • Is de keuze gevallen op een kandidaat dan leggen we de afspraken vast in een contract. Vanaf het moment dat de interim professional aan het werkt gaat worden kosten in rekening gebracht. Daarvóór is alles no cure no pay.

Contract

 • Wij werken met contracten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst ten aanzien van het werken met zelfstandig ondernemers.
 • Als u een eigen contract / algemene voorwaarden wilt hanteren dan bespreken we de verschillen en de afspraken worden vervolgens vastgelegd.
 • Als er tijdens de uitvoering van de opdracht door onze professional feiten of omstandigheden naar voren komen die in een wijziging van het contract resulteren dan gaan wij tijdig met u in overleg.
 • Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden door ons in rekening gebracht, vakanties e.d. worden niet in rekening gebracht, tenzij hierover vooraf speciale afspraken zijn gemaakt.
 • De duur van de opdracht is zodanig dat onze interim professional de noodzakelijke distantie kan blijven behouden.

Uitvoering van de opdracht

 • Tijdens de uitvoering van de opdracht krijgt u 1 aanspreekpunt.
 • Bureau Ad Interim en onze interim professional(s) zijn samen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht.
 • Uitgangspunt is dat de interim professional start met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden binnen uw organisatie.
 • Er vindt regelmatig overleg plaats tussen u, onze interim professional en Bureau Ad Interim. We zijn aanwezig als het moet en afwezig als het kan.
 • Wij spannen ons naar ons beste vermogen in om het resultaat, dat bij aanvang van de opdracht wordt beoogd, te realiseren.
 • De interim professional trekt zich niet uit een opdracht terug, tenzij op grond van argumentaties een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt.

Evaluatie

 • Wij houden altijd een eindevaluatie met u en onze interim professional.
 • Kunnen wij in de toekomst nog iets voor elkaar betekenen?

Ik zoek een interim professional