Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Notarisklerk | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Notarisklerk | Freelance | Interim | ZZP

Notarisklerk | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Notarisklerken:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Notarisklerken
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 verantwoordelijkheden van een notarisklerk

Een notarisklerk heeft een breed takenpakket bij het ondersteunen van een notaris. Verantwoordelijkheden die horen bij deze functie zijn bijvoorbeeld het voorbereiden en afhandelen van dossiers, verzamelen en uitwisselen van informatie en communiceren met cliënten. Hoewel de verantwoordelijkheden meestal toenemen met de hoeveelheid ervaring, zijn er een aantal taken die gelden voor alle klerken. Wat zijn precies de verantwoordelijkheden van een notarisklerk?

1. Informatie verzamelen en uitwisselen

Een belangrijke taak van een klerk is het verzamelen van informatie, bijvoorbeeld bij overheidsinstanties en andere instellingen, zoals gemeenten, het faillissementenregister, het Centraal Testamentenregister en de Kamer van Koophandel. Deze informatie moet op accurate manier geordend en opgeslagen worden, zodat de notaris hier makkelijk bij kan. Een oog voor details is hierbij onmisbaar, omdat verkeerd genoteerde informatie gevolgen voor de juridische waarheidsgetrouwheid kan hebben.

Niet alleen houdt een klerk zich bezig met het verzamelen van informatie, hij of zij moet het ook aan alle betrokken partijen uitwisselen. Hiervoor wordt er regelmatig contact opgenomen met een bank of andere hypotheekverstrekker of een andere partij die documenten nodig heeft om een overeenkomst te tekenen.

2. Documenten controleren

Akten, overeenkomsten en andere documenten controleert een notarisklerk op stijl en juridische onjuistheden. Dit is belangrijk om fouten in de afhandeling van documenten te voorkomen. Bij notariële akten wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of deze overeenkomen met de toepasbare wet- en regelgeving. Het is dan belangrijk dat een klerk over voldoende juridische kennis beschikt.

Overigens kan een klerk ook door de notaris gevraagd worden om zelfstandig dossiers te behandelen, wat meestal gebeurt als een dossier veel voorkomt en geen specifieke bijzonderheden bevat. Een voorbeeld hiervan is de afwikkeling van een gewone nalatenschap. In dit geval houdt de notaris alleen in naam toezicht op het proces en hij of zij blijft de eindverantwoordelijke voor het dossier.

3. Akten opstellen

Naast de controle en afwikkeling van documenten en dossiers kan een klerk ook gevraagd worden om notariële akten op te stellen. Hierbij moet een conceptakte voorbereid worden voor de notaris op basis van notities van het gesprek tussen de notaris en een cliënt. Er kunnen ook algemene instructies gegeven worden. De conceptakte wordt door de notaris nagelezen en aangepast waar nodig.

4. Gevolmachtigd ondertekenen

Een notarisklerk speelt tevens een rol bij het ondertekenen van aktes als gevolmachtigde van een derde partij. Hiermee kan een bank een volmacht geven om vanuit hun naam een overeenkomst te ondertekenen. Dit komt voor als een bank of hypotheekverstrekker zelf geen personeelslid heeft aangewezen voor de taak. Het gebeurt wel altijd onder toezicht van een erkende notaris.

5. Met cliënten communiceren

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de baan van een klerk van de notaris, onder andere met cliënten. Ook dit gebeurt onder toezicht en begeleiding van een notaris, waarbij de klerk cliënten belt om afspraken te maken of informatie te geven over de status van hun dossier. Cliënten kunnen ook per e-mail of post op de hoogte gehouden worden.

6. Kennis ontwikkelen

Als vakspecialist blijft een notarisklerk zichzelf continu verder ontwikkelen. Het is met name belangrijk om op het gebied van kennis up-to-date te blijven. De volgende kennisgebieden zijn bij deze baan van belang:

 • Contractenrecht: Dit gaat over de schriftelijke overeenkomsten tussen bepaalde partijen met betrekking tot goederen en diensten. Hieronder vallen ook contractuele verplichtingen en opzeggingen.
 • Eigendomsrecht: Eigendomsrecht omvat alle wet- en regelgeving over de omgang met eigendom, zoals soorten eigendommen, eigendomscontracten en de afhandeling van eigendomsgeschillen. Binnen dit rechtsgebied valt ook gezamenlijk eigendom, oftewel de rechten en plichten van twee partijen die samen mede-eigenaar zijn van iets.
 • Hypotheekleningen: Een notariskantoor, en dus een klerk, behandelt tevens het financiële stelsel voor geldleningen, bijvoorbeeld in het geval van onroerend goed. De lening op de onroerende zaak moet goed vastgelegd zijn, zodat de kredietgever bij schulden de goederen in bezit kan nemen.
 • Ondernemingsrecht: Ondernemingsrecht gaat over het juridisch vastleggen en begeleiden van bv's en nv's, stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen onder firma. De klerk speelt dan een rol bij statutenwijzigingen, fusies en overdrachten, en aandelen. Overigens kijkt een notaris niet alleen naar de zakelijke kant van een onderneming, maar ook naar de privésituatie van een cliënt.
 • Personen- en familierecht: Dit rechtsgebied betrekt onder andere testamenten, waarin staat wie wat erft, voogdij van ouders over kinderen, en huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Daarnaast gaat het over schenkingen en het afwikkelen van nalatenschappen bij overlijdens.
 • Risicobeheer: Dit is het proces van het ontdekken, beoordelen en prioriteren van risico's en hun oorsprong. Het gaat bijvoorbeeld om juridische veranderingen en onzekerheden en methoden om risico's te minimaliseren.
 • Verzekeringsrecht: Tot slot omvat dit de wet- en regelgeving over de overdracht van risico's van een partij naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een regelmatige betaling. Klerken buigen zich hierbij over het verzekeringswezen en verzekeringsclaims. Er zijn verschillende soorten verzekeringen, zoals de auto-, levens- en ziekteverzekering.

7. Trends volgen

Ten slotte houdt een notarisklerk de laatste trends en ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied bij. Er is bijvoorbeeld momenteel een daling in de onroerend goedpraktijk, waar er in totaal bijna 69.000 hypotheek- en overdrachtsakten minder zijn gepasseerd. Dit heeft vooral te maken met de sterk gestegen rente en het beperkte woningaanbod, waardoor de woningmarkt gestagneerd is. Als gevolg hiervan zien veel mensen af van het oversluiten van hun hypotheek.

Daarentegen is er een stijging te zien in de familiepraktijk, waarbij met name de vraag naar testamenten hoog is. Er passeren ruim acht procent meer testamenten dan een jaar geleden en wel twaalf procent meer levenstestamenten. Deze en nog meer trends volgt een notarisklerk nauwlettend om er op de juiste manier op in te spelen.

Ben jij een interim notarisklerk, freelance notarisklerk of zzp notarisklerk en op zoek naar een geschikte opdrachtgever? Of ben jij juist zo'n opdrachtgever die nog zoekt naar de ideale zelfstandige professionals die de bovenstaande taken uit kan voeren? Upload dan je cv of meld je bij ons aan en wij verzorgen de perfecte match.