Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Operationeel Directeur COO | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Operationeel Directeur COO | Freelance | Interim | ZZP

Operationeel Directeur COO | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Operationeel Directeuren COO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Operationeel Directeuren COO
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een operationeel directeur / COO?

Een operationeel directeur wordt in het Engels een COO (Chief Operating Officer) genoemd. Een operationeel directeur / COO is een lid van het directieteam van een organisatie. Zij zorgen voor de dagelijkse administratie en werking van een bedrijf. Met de juiste training, ervaring en vaardigheden kan een persoon deze rol vervullen in verschillende organisaties, zoals een bedrijf met winstoogmerk, een non-profitorganisatie, een overheidsinstantie of een school. De operationeel directeur / COO heeft doorgaans de algehele toezichthoudende verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de organisatie.

Over het algemeen ondersteunt en vult de operationeel directeur / COO de rol van de algemeen directeur (CEO) aan.

Taken en verantwoordelijkheden van een operationeel directeur / COO

De verantwoordelijkheden van een operationeel directeur / COO kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande taken en verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Onderhouden en aansturen van de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, inclusief de coördinatie met personeelszaken, juridische zaken, verkoop, marketing, productie, boekhouding, IT en andere afdelingen.
 • Rapporteren aan de algemeen directeur / CEO over de dagelijkse zaken van de organisatie, evenals over de plannen van de algemeen directeur voor aanstaande aanpassingen of ontwikkelingen in de bedrijfsstrategie of andere bedrijfsdoelen en -doelstellingen. De operationeel directeur zal dus moeten rapporteren aan de algemeen directeur / CEO over de dagelijkse activiteiten, maar zal ook overleggen met de rest van het managementteam over de strategie. Tegelijkertijd moet de operationeel directeur / COO ook wijzigingen in de strategie, bedrijfsdoelen of dagelijkse operationele taken doorgeven aan afdelingshoofden en andere medewerkers. Op deze manier moet de operationeel directeur / COO zich op een professionele en globale manier uiten tegenover het managementteam, terwijl hij ook effectief managementbeslissingen afbreekt aan managers en werknemers op een lager niveau.
 • Vertegenwoordiger van de algemeen directeur en het vervangen van de algemeen directeur als deze niet aanwezig of bereikbaar is.
 • Ontwerpen, plannen en implementeren van de bedrijfsstrategieën, plannen en procedures.
 • Uitgebreide doelen opstellen voor zakelijke groei en succes.
 • Opstellen van beleid en procedures die de bedrijfscultuur en -visie bevorderen.
 • Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten en het werk van de leidinggevenden.
 • Een voorbeeld zijn voor alle medewerkers.
 • Motiveren van andere medewerkers.
 • Analyseren en interpreteren van gegevens en statistieken.
 • Genereren van rapporten ten behoeve van het management.
 • Het voortouw nemen bij uitbreidingsactiviteiten.
 • Onderhouden van relaties met partners en leveranciers.

Competenties van een operationeel directeur / COO

 • Leiderschap: een operationeel directeur moet beschikken over uitstekende leiderschapsvaardigheden, zakelijk inzicht en het vermogen om een multidisciplinair team effectief te managen, leiden en superviseren.
 • Organisatorische, administratieve en leiderschapsvaardigheden. Operationeel directeuren houden toezicht op een groot aantal dagelijkse activiteiten, inclusief activiteiten die verband houden met elk van de bedrijfsafdelingen. Dit betekent dat de operationeel directeur al deze activiteiten nauwkeurig en efficiënt moet organiseren om de bedrijfsstrategie te ondersteunen en af te stemmen op de behoeften van klanten. De operationeel directeur moet ook effectief begeleiding en richting geven aan de HR, juridische en andere afdelingen die aan hen rapporteren, waardoor sterke leiderschapsvaardigheden ontzettend belangrijk zijn.
 • Strateeg: een operationeel directeur moet uitblinken in strategisch denken, openstaan voor nieuwe perspectieven en betere manieren om dingen te doen
 • Creativiteit.
 • Kritisch kunnen denken en multitasken. Vaak zal de operationeel directeur / COO een balans moeten vinden tussen de doelen, behoeften en uitdagingen van alle afdelingen van het bedrijf. Om dit evenwicht te vinden, moet de COO kritisch nadenken en prioriteit geven aan de behoeften van afdelingsleiders, terwijl hij of zij ook rekening houdt met de doelstellingen en richting van de strategie van de algemeen directeur / CEO. Aangezien de operationeel directeur / COO de dagelijkse activiteiten van de belangrijkste afdelingen van het bedrijf beheert, zal hij of zij bovendien moeten multitasken en deze verantwoordelijkheden moeten balanceren.
 • Visionair.
 • Innovatief.
 • Resultaatgericht en doelgericht. Succesvolle operationele directeuren / COO's zijn erg doelgericht en streven niet alleen naar het bereiken van de dagelijkse doelstellingen die de dagelijkse activiteiten van het bedrijf ondersteunen, maar ook naar de grotere doelen van de algemeen directeur / CEO.
 • Financieel inzicht.
 • Besluitvormingsvaardig: een operationeel directeur moet superieure besluitvormingsvaardigheden hebben. Een operationeel directeur zal regelmatig beslissingen nemen over hoe ze de dagelijkse activiteiten van het bedrijf het beste kunnen (aan)sturen. Dit kan het aanpakken van operationele problemen omvatten die de voortgang op korte termijn belemmeren, evenals het samenwerken met de algemeen directeur / CEO om operationele uitdagingen op de lange termijn op te lossen. Operationeel directeuren moeten niet alleen over sterke besluitvormingsvaardigheden beschikken, maar ook taken op passende wijze delegeren aan de afdelingshoofden en supervisors onder hen. Deze delegatie en scheiding van de werklast ondersteunt de efficiëntie en voorkomt dat één professional te veel operationele verantwoordelijkheden op zich neemt.
 • Goed kunnen delegeren.
 • Goede communicatieve eigenschappen: de operationeel directeur moet beschikken over communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden op directieniveau met het vermogen om problemen op te lossen, consensus te bereiken tussen groepen van diverse interne en externe belanghebbenden, en over de vaardigheid te beschikken in het onderhandelen en bemiddelen in geval van conflicten.