Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Organisatieadviseur | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Organisatieadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Organisatieadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Organisatieadviseurs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Organisatieadviseurs
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 wetenswaardigheden over de organisatieadviseur

In bedrijven komen regelmatig organisatie- of managementproblemen voor, welke opgelost kunnen worden door het deskundige, onafhankelijke en toepasbare advies van een organisatieadviseur. Een organisatieadviseur richt zich op vernieuwing van een organisatie en stelt aan de hand van grondig onderzoek een advies op. Dit advies kan aanpassingen op het huidige beleid bevatten, maar ook een herinrichting van werkprocessen.

Organisatieadvies is dus een breed gebied, wat per bedrijf verschilt en ook erg afhangt van de sector waarin een organisatie opereert. De volgende wetenswaardigheden over dit vakgebied zijn onmiskenbaar en verrassend.

1. Helpen bij het herinrichten van organisaties

Het hoofddoel van een adviseur voor organisaties is het helpen bij het vormgeven van de herinrichting van een organisatie. Dit kan op het gebied van de administratie en financiën het geval zijn, maar ook omtrent het personeel en de strategie die een onderneming volgt. Hierbij bieden organisatieadviseurs begeleiding om bestuurlijke, veranderkundige en organisatorische vraagstukken op te lossen.

2. Analyseren en onderzoeken van organisatorische processen

Om deze diverse soorten vraagstukken op te lossen, moet een organisatieadviseur allerlei processen binnen een bedrijf analyseren en onderzoeken. Hierbij kijkt hij of zij hoe processen efficiënter kunnen verlopen en hoe de bedrijfsvoering binnen een onderneming optimaal bij kan dragen aan het behalen van doelstellingen. Allerlei zaken moeten hierbij in acht genomen worden, zoals de personeelsbezetting, de mogelijke automatisering van processen en de toegepaste strategie binnen een bedrijf.

Op basis van een uitvoerige analyse kan vervolgens advies gegeven worden aan het management, waarbij eventueel veranderingen aangedragen kunnen worden. Deze veranderingen kunnen op allerlei niveaus plaatsvinden en over allerlei onderwerpen gaan, zoals de inzet van personeel en de financiële organisatie. Wanneer deze veranderingen worden doorgevoerd, geeft de adviseur ook begeleiding.

De taken van iemand in deze positie kunnen erg uiteenlopen, maar over het algemeen wordt er altijd onderzoek gedaan naar het huidige organisatiebeleid. Daarnaast zijn veel voorkomende taken het opstellen en in de gaten houden van afdelingsplannen, het herinrichten van werkprocessen, het begeleiden van werknemers en het implementeren van adviezen en veranderingen met het oog op efficiëntie.

3. Werkzaam bij diverse bedrijven

Organisatieadviseurs kunnen bij grote en kleine bedrijven werkzaam zijn, wat vaak consultancybureaus zijn. Deze worden ingehuurd door bedrijven om ondersteuning te bieden bij beleids- of organisatievraagstukken. Ze kunnen ook in dienst zijn van een grotere organisatie, zoals een multinational, gemeente of ziekenhuis, waar ze steeds voor dezelfde organisatie aan vraagstukken werken.

Vaak krijgen adviseurs in deze richting met verschillende afdelingen en mensen te maken binnen een bepaalde onderneming. Dit kunnen HR-adviseurs zijn, maar ook business controllers, directieleden en risicomanagers. Ook met andere personeelsleden in een bedrijf moet iemand in deze positie samen kunnen werken om het beste resultaat te behalen.

4. Kennis en ervaring van organisatiekunde

Om een organisatieadviseur te kunnen worden, moet iemand een HBO- of WO-opleiding hebben afgerond in de richting van arbeids- en organisatiepsychologie, bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bestuurskunde of human resource management (HRM). Welke opleiding het meest geschikt is, hangt af van het onderwerp of gebied waar iemand zich op wilt specialiseren. Ook kunnen sommige bedrijven of bureaus vragen om aanvullende opleidingen omtrent organisatieadvies en veranderkunde.

Naast een relevante opleiding is het ook belangrijk dat een adviseur voor organisaties veel kennis heeft van organisatiekunde om een passend advies uit te brengen en een opdrachtgever adequaat te informeren. Mensenkennis is hierbij onmisbaar om te analyseren in hoeverre mensen een obstakel vormen voor bepaalde veranderingen. Een adviseur moet hier strategisch mee om kunnen gaan. Daarnaast is specifieke kennis van een bepaald vakgebied of specifieke sector belangrijk in sommige situaties.

Zelfstandige organisatieadviseurs maken van veel verschillende bedrijven de situatie mee, waardoor ze veel ervaring opdoen. Zoekt u als opdrachtgever naar een geschikte zelfstandige professional op dit gebied? Doe dan een aanvraag en kom erachter hoe een interim organisatieadviseur, freelance organisatieadviseur of zzp organisatieadviseur jouw bedrijf kan helpen. Of ben je een zelfstandige adviseur voor organisaties en nog op zoek naar een opdrachtgever? Upload je cv en wij maken een match.

5. Onafhankelijk zijn en een goed beoordelend vermogen

Onmiskenbare eigenschappen van een adviseur voor organisaties zijn onafhankelijkheid en een uitstekend oordeelsvermogen. Immers moet iemand met deze functie op onafhankelijke wijze een probleem analyseren om een advies uit te brengen, waarbij hij of zij niet beïnvloed wordt door de meningen van anderen. Ook moet een situatie goed in context gezien kunnen worden om er op de juiste manier over te oordelen. Op diplomatieke, geduldige wijze gaat hij of zij te werk.

6. Ontwikkelingen op het gebied van organisatieadvies

De traditionele, strakke top-down structurering van bedrijven is steeds vaker aan het veranderen in een netwerkorganisatie, waardoor een aantal ontwikkelingen van kracht zijn op het gebied van organisatieadvies.

A. Meer aandacht voor het ontwerp

Een organisatie blijft bestuurbaar en transparant door een solide organisatieontwerp, waarvoor het ontwikkelen van resultaatindicatoren essentieel is. Door een goed ontwerp te hebben, kan de uitvoering van processen ook efficiënter verlopen. Hierbij horen tevens de organisatiecultuur, -strategie en -systemen. Er moeten nieuwe manieren van organiseren komen die gebaseerd zijn op autonomie en kleine ondernemingen binnen een grote onderneming.

Bij het veranderen van een organisatieontwerp wordt gestreefd naar een soepele manier van werken en communiceren, waardoor er ook andere manieren van leidinggeven ontstaan die gericht zijn op resultaatverbetering. Zo zijn organisaties wendbaarder en krijgen mensen meer verantwoordelijkheid toegewezen. Dit concept is nog in ontwikkeling en kan binnen elke organisatie anders vormgegeven worden, maar het is een belangrijke verschuiving ten opzichte van het traditionele organisatieontwerp.

B. Opkomst van het platformontwerp

De platformorganisatie is in volle bloei, waarbij er geen vaste banen bestaan in een organisatie, maar allemaal losse klusjes. Deze losse klusjes worden opgepakt door zzp'ers. Een platformorganisatie is eigenlijk een netwerkorganisatie, maar dan met kleinere en compactere teams. Het wordt zo makkelijker voor een organisatie om door te ontwikkelen en een doelmatige inrichting te creëren. Daarnaast kunnen zo veel onderdelen van een organisatie naar buiten verplaatst worden, zoals HRM.

In een platformeconomie staan veel werknemers los van een organisatie, waardoor ze flexibel inzetbaar zijn. Ook kan een organisatie de personeelsbehoefte zo afstemmen op de druk op de werkvloer. Dit kan door middel van algoritmen die een organisatie geheel op maat maakt en de beste werknemers voor een baan voorstellen. Er zitten uiteraard ook gevolgen aan dit type economie vast, omdat er zo geen werknemers meer aan een organisatie worden gebonden, waardoor een vaste kern ontbreekt.

C. Vernetwerken van organisaties

Doordat bedrijven en organisaties steeds meer veranderen in grote netwerken en platformen is het ook belangrijk dat adviesbureaus hierop in kunnen spelen. Ze moeten weten hoe een gevestigde onderneming van een ontwikkeling in de richting van een platformorganisatie kan profiteren. Daarnaast moeten ze weten hoe een organisatie überhaupt kan platformiseren en vernetwerken.

Platformorganisaties zullen zich steeds meer als concurrenten manifesteren in de huidige economie en een bekend en succesvol voorbeeld hiervan is Amazon. De reden hiervoor is dat de transactiekosten van de besturing en coördinatie van zo'n bedrijf heel erg laag zijn. Hierdoor is het organisatieontwerp zo goed als onverslaanbaar. Om deskundig organisatieadvies te geven, is grondige kennis van deze ontwikkeling dus onmisbaar.

D. Digitale transformatie

Ook beweegt de huidige economie steeds meer in de richting van een digitale transformatie, waardoor bedrijven massaal gedigitaliseerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, waardoor processen uiterst efficiënt ingericht kunnen worden. Zodoende is het voor consultants op het gebied van organisatieadvies een belangrijke ontwikkeling om de focus op te leggen, zodat bedrijven op de juiste manier geholpen en gestimuleerd kunnen worden.