Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Orthopedagoog Generalist | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Orthopedagoog Generalist | Freelance | Interim | ZZP

Orthopedagoog Generalist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Orthopedagoog Generalisten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Orthopedagoog Generalisten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een orthopedagoog generalist?

Het komt best vaak voor dat mensen tegen problemen aanlopen in hun gedrags-, leer- en ontwikkelingsvermogen. Deze problemen kunnen voor een beperking en uitsluiting in de maatschappij zorgen en er dient dan ook begeleiding voor gevonden te worden. Op deze manier kunnen mensen namelijk naar hun volle potentie deelnemen in de samenleving.

In bovenstaande situatie kan een orthopedagoog generalist ingeschakeld worden. Dit is een deskundige op het gebied van orthopedagogische diagnostiek en onderzoek. Zo worden problemen in iemand zijn vermogen om te leren of ontwikkelen aangepakt, waarbij altijd de opvoedingscontext meegenomen wordt. Zodoende kan een holistisch perspectief verkregen worden van de situatie.

Wat houdt dit beroep precies in, welke taken en werkzaamheden horen erbij en welke eigenschappen zijn vereist voor het zijn van een goede orthopedagoog generalist?

2. Wat houdt het vak orthopedagoog generalist eigenlijk in?

Orthopedagoog generalisten richten zich op het geven van adviezen, begeleiding en behandelingen aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met opvoeding of ontwikkeling gerelateerde problemen. Het kan gaan om zeer uiteenlopende zaken, waaronder problemen in het gedrag- of leervermogen van deze doelgroep. Door allerlei hindernissen kunnen kinderen en jongeren het bijvoorbeeld lastig vinden om mee te komen in de samenleving. Als gevolg hiervan voelen ze zich wellicht minder gelukkig.

Het gaat in de eerste plaats om de cliënt in kwestie, maar daarnaast worden ook de ouders, verzorgers, familie en vrienden in de omgeving van deze cliënt meegenomen. Voor zijn of haar beoordeling van de spelende problemen kijkt deze specialist naar de gehele opvoedingssituatie. Dit is ook belangrijk voor het formuleren van passende, effectieve oplossingen.

Voordat iemand zich een orthopedagoog generalist mag noemen, moet hij of zij na een uitgebreide studie heel veel ervaring opdoen in het werkveld. Hierbij wordt samen met een supervisor de kennis in praktijk gebracht, zoals het toepassen van behandelingen, het opstellen van vragen en het omgaan met problemen van cliënten. Wanneer dit voldoende is, kan de opgeleide zich registreren.

Deze registratie moet iedere vijf jaar opnieuw worden gedaan om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Daarnaast is een lidmaatschap bij een beroepsvereniging verplicht en je moet je aan de beroepscode van de NVO houden. Hierin staan alle regels over het omgaan met vertrouwelijke informatie en de kwaliteit van onderzoek naar cliënten.

3. Werkveld orthopedagoog generalisten

Binnen dit beroep is er een gevarieerd werkaanbod op diverse terreinen mogelijk. Zo kun je aan de slag gaan binnen de gezondheidszorg, zoals een functie in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, wijkteams of ouderenzorg. Daarnaast kunnen mensen met deze functie werken in het onderwijs.

Het kan overigens gaan om een vaste aanstelling binnen één van de bovengenoemde werkterreinen. Echter, het is ook mogelijk om te werken als interim orthopedagoog generalist, waardoor je tijdelijk aan de slag gaat binnen een specifieke instelling. Daarnaast kun je als freelance orthopedagoog generalist of zzp orthopedagoog generalist ingeschakeld worden.

4. Welke taken en werkzaamheden zijn verbonden met de functie orthopedagoog generalist?

Ontstaan van de problemen

Om erachter te komen welke stappen genomen moeten worden bij moeilijkheden in het leven van een kind of jongvolwassene is het belangrijk de oorzaak hiervan te achterhalen. Dit kan op verschillende niveaus plaatsvinden:

 • Kinderleeftijd. Gedurende het leven van een kind kunnen problemen op het gebied van concentratie, gedrag, leren en het volgen van sociale regels ontstaan. Kinderen kunnen misschien niet goed meekomen op school of krijgen juist niet genoeg uitdaging, waardoor ze gaan onderpresteren.
 • Puberteit. Tijdens deze fase vindt een razendsnelle ontwikkeling plaats waarbij de zelfstandigheid en het zelfbewustzijn snel toenemen. Pubers kunnen last krijgen van agressiviteit, somberheid, moeite met plannen en faalangst. Pubers kunnen in aanraking komen met de verkeerde leeftijdsgenoten en onder groepsdruk problemen ontwikkelen.
 • Jongvolwassen. Na de middelbare school, bijvoorbeeld tijdens het studentenleven, kunnen zich ook problemen voordoen. Denk hierbij aan het volgen van een verkeerd niveau, faalangst, dyslexie of dyscalculie.

Behandeling en begeleiding

Orthopedagoog generalisten analyseren de situatie per persoon. Ze behandelen vaak zwaardere problemen welke ontwikkelingsbarrières in de opvoeding en ontwikkeling aanpakken. Dit omvat zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen. Voor iedere cliënt wordt aan de hand van deze problematiek een behandeling- en begeleidingsplan samengesteld.

Dit plan begint bij een nauwkeurig onderzoek van de problemen, waardoor een diagnose gesteld kan worden. Deze diagnose hangt af van persoonlijke sessies met de cliënt. Hierbij mogen ook wetenschappelijke IQ testen uitgevoerd worden, waarnaast er de bevoegdheid is om de prestatiemotivatie te onderzoeken en faalangst vast te stellen. Overigens mogen ook andere stoornissen gediagnosticeerd worden.

Vervolgens worden veelal de ouders en/of verzorgers van de cliënt bij het proces betrokken. Hen worden adviezen gegeven en therapeutische handelingen voorgelegd welke zij zelf toe kunnen passen bij de begeleiding van hun kind. Op deze manier wordt de opvoeding van de cliënt bevorderd, zodat deze het beste bij zijn of haar situatie aansluit.

5. Wat zijn vereiste eigenschappen van een orthopedagoog generalist?

Een orthopedagoog generalist moet allereerst nauwkeurig te werk gaan om de pedagogische relatie tussen een kind en zijn of haar ouders te kunnen verbeteren. Hierbij hoort de specialist te streven naar perfectie in het voorkomen van verdere problemen en het oplossen van de huidige obstakels. Daarnaast dient iemand in deze functie bewust met de situatie om te gaan om deze daadwerkelijk te verbeteren.

Een andere belangrijke eigenschap in deze positie is betrouwbaarheid, waarnaast orthopedagoog generalisten eerlijk en realistisch dienen te zijn. Alleen op deze manier kunnen obstakels echt overwonnen worden. In deze positie wordt veel inzet gevraagd van de cliënt en zijn of haar ouders of verzorgers om een optimale begeleiding, behandeling en diagnostiek te kunnen faciliteren.

Tot slot moeten orthopedagoog generalisten handelen in overeenstemming met de geldende maatschappelijke normen en weten wat er in de maatschappij speelt. Zo kan een cliënt op een realistische manier in zijn of haar omgeving worden geplaatst.