Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Personeelsfunctionaris | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Personeelsfunctionaris | Freelance | Interim | ZZP

Personeelsfunctionaris | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Personeelsfunctionarissen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Personeelsfunctionarissen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een personeelsfunctionaris?

Personeelsfunctionarissen werken voornamelijk bij grote bedrijven en instellingen in allerlei soorten branches en sectoren. De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden verschillen per werkgever, maar omvatten over het algemeen het opstellen van concrete plannen, het overzien van de correcte uitvoering van deze plannen en het overleggen van de voortgang van bepaalde acties met de directie van de desbetreffende organisatie.

Ook heb je in deze functie veel contact met het personeel, waarvoor je het centrale aanspreekpunt vormt in het oplossen van problemen en het beantwoorden van vragen. Je werkzaamheden strekken echter nog verder dan dit, waardoor een personeelsfunctionaris een breed beroep vormt. Wat zijn daarnaast de vereiste competenties voor iemand in deze positie en hoe kun je een personeelsfunctionaris worden?

2. Welke taken voert een personeelsfunctionaris allemaal uit?

Tijdens een normale, dagelijkse werkdag van een personeelsfunctionaris worden allerlei verschillende taken uitgevoerd. Iemand in deze functie werkt vaak op de afdeling Personeel en Organisatie, ook wel Human Resources (HR) genoemd, en is verantwoordelijk voor het algehele personeelsbeleid. Zodoende stel je plannen op, waarna je er voor moet zorgen dat ze op de juiste manier worden uitgevoerd en je overlegt over de voortgang met de directie. Ook ben je veel in direct contact met het personeel van een bedrijf. Voor hen ben jij het centrale aanspreekpunt voor problemen en vragen rondom de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst), arbeid gerelateerde ziekte en andere personeelszaken.

Personeelsfunctionarissen hebben een breed werkveld en zijn vooral werkzaam bij grote bedrijven en instellingen in allerlei branches en sectoren. De verantwoordelijkheden en werkzaamheden verschillen per bedrijf en werkgever. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen deze functie uitvoeren bij een overheidsinstantie ten opzichte van de horeca of de gezondheidszorg. Er zijn daarnaast nog veel meer plekken waar je als personeelsfunctionaris terechtkunt.

Binnen deze positie coördineer of ondersteun je ook beoordelings- en functioneringsgesprekken en je bent actief op het gebied van de begeleiding en ontwikkeling van de loopbaan van individuele medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het plannen van het personeel en het up-to-date houden van de personeelssystemen die in gebruik worden genomen binnen een organisatie. Overigens houdt je je ook bezig met het selecteren en werven van nieuw personeel.

Verdere taken reiken zich tot het geven van leiding aan anderen en het goed kunnen communiceren en samenwerken met mensen in je omgeving. In een groot bedrijf zijn er nou eenmaal veel betrokken partijen en werknemers aanwezig, welke jij moet kunnen adviseren, beoordelen, motiveren en verbinden. Deze taak vereist daarom veel discretie en deskundigheid.

Tijdens je werkdag onderneem je veel verschillende dingen, waardoor geen enkele dag hetzelfde is. Dit betekent tegelijkertijd ook dat je een goed overzicht moet hebben en behouden, waarnaast flexibiliteit essentieel is. Je moet je immers goed kunnen aanpassen aan plotselinge veranderingen en ontwikkelingen. Binnen een bedrijf bekleed jij een belangrijke rol, waarvoor je sterk in je schoenen moet staan. Ook wanneer er reorganisaties of grote ontslagrondes plaatsvinden, moet jij de procedures hieromheen kunnen begeleiden en niet persoonlijk geraakt worden. Levenservaring komt hierdoor in dit beroep goed van pas.

Samengevat voer je als personeelsfunctionaris dus de volgende werkzaamheden uit binnen een organisatie:

 • Het bestuur van een bedrijf adviseren en ondersteunen rondom het personeelsbeleid aan de hand van ontwikkelingen en veranderingen.
 • Nieuw personeel selecteren en werven of assisteren hierbij.
 • Het ziekteverzuim binnen een bedrijf bewaken.
 • Ondersteuning bieden bij het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met medewerkers.
 • De bedrijfsprestaties continu analyseren en onderzoeken.
 • Functies en taken uitvoerig en compleet beschrijven.
 • Werknemers van het hele bedrijf adviseren en begeleiden omtrent het volgen van opleidingen of cursussen en hun algemene loopbaan.
 • Bemiddelen bij conflicten en problemen tussen managers en medewerkers.

3. Hoe kun je personeelsfunctionaris worden?

Over het algemeen kun je functionaris van het personeel worden door een HBO opleiding afgerond te hebben, gespecialiseerd in arbeid en personeel. Hiervoor is een breed scala aan opleidingen geschikt, maar bovenal moet de opleiding zich richten op mensen, organisaties en arbeid. Je moet bijvoorbeeld kennis hebben van de selectie en werving van personeel, het loopbaanbeleid en hoe medewerkers in hun werk beoordeeld worden.

Ervaring met een functie in deze richting is overigens een vereiste. Naast de eerder genoemde levenservaring moet je namelijk ook ervaring hebben met functies op de afdeling Personeel en Organisatie. Hierdoor weet jij hoe het er op de afdeling aan toegaat en zo kun je bepaalde situaties beter inschatten. Het ligt overigens ook aan de sector waarin je actief wilt zijn. Soms worden namelijk speciale opleidingen of cursussen aangeboden voor een specifieke sector.

A. Tijdelijke functie

Je kunt als vaste werknemer aan de slag in dit beroep, maar het komt steeds vaker voor dat mensen als interim personeelsfunctionaris, freelance personeelsfunctionaris en zzp personeelsfunctionaris gaan werken bij een bedrijf. Dit komt doordat een tijdelijke functie als deze voor een divers beroep zorgt en deze uitgebreide kennis maakt je aantrekkelijk voor opdrachtgevers. Je bent op deze manier flexibel en kunt ingezet worden op de plekken waar je het hardst nodig bent. Dit is met name aantrekkelijk in een branche of sector waar vraag en aanbod dynamisch zijn.

B. Gerelateerde functies

Functies die verband houden met een functionaris van het personeel zijn bijvoorbeeld adviseur arbeidsverhoudingen of HR-adviseurs. Deze beroepen zijn eveneens relevant op de human resources afdeling. Daarnaast is er een connectie met opleidingsfunctionarissen van de personeelsontwikkeling, aangezien zij zich ook richten op de loopbaanontwikkeling van het personeel. Tot slot is het gelinkt aan personeels- of salarisadministrateurs, aangezien beide beroepen zich bezighouden met het plannen en organiseren van het personeel en alle zaken die hierbij komen kijken.

4. Wat zijn belangrijke competenties van ervaren personeelsfunctionarissen?

Een aantal eigenschappen zijn essentieel om een goede functionaris van het personeel te kunnen zijn. De volgende kwaliteiten zijn voor zowel een vaste werknemer als een interim personeelsfunctionaris, freelance personeelsfunctionaris en zzp personeelsfunctionaris van belang:

 • Anticiperen. Door het dynamische karakter van dit beroep en van bedrijven in zijn algemeen moet je je goed kunnen aanpassen aan ontwikkelingen en veranderingen. Je moet niet terugdeinzen voor onverwachtse gebeurtenissen, maar gelijk een plan ontwikkelen om hierop in te spelen en het beste van de situatie te maken.
 • Luisteren. Het gaat hier om een empathisch beroep, aangezien jij goed moet kunnen aanvoelen waar er onder het personeel behoefte aan is. Je moet anderen overtuigen van bepaalde plannen en strategieën, maar je moet tegelijkertijd ook in staat zijn om te luisteren naar anderen. Hun ideeën, problemen en vragen kunnen namelijk bijdragen aan het proces en moet jij als aanspreekpunt kunnen aanhoren om er vervolgens iets mee te doen.
 • Onafhankelijk. Door jouw onafhankelijkheid kun jij een objectieve kijk op de situatie behouden om deze zo goed mogelijk in te schatten. Op basis van deze analyse kun jij de juiste beslissing nemen die zo veel mogelijk belangen behartigt. Zo kun jij allerlei verschillende betrokken partijen tevreden stellen.
 • Oordelen. Je moet in deze positie goed situaties op waarde schatten. Dit is namelijk van belang om prioriteiten te stellen in het werk dat gedaan moet worden, waardoor de beste resultaten behaald kunnen worden. Ook kun jij hierdoor zowel het personeel als de werkgever goed van dienst zijn.
 • Resultaatgericht. Tot slot is de competentie resultaatgerichtheid essentieel om dit vak goed te kunnen beoefenen. Immers moet je te allen tijden je oog op de beoogde resultaten houden om ook daadwerkelijk de gewenste uitkomsten te kunnen bereiken. Hierbij moet je soms afwegingen en belangrijke keuzes maken die van impact kunnen zijn op veel mensen en partijen.