Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Personeelsplanner | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Personeelsplanner | Freelance | Interim | ZZP

Personeelsplanner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Personeelsplanners:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Personeelsplanners
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een personeelsplanner?

Het personeel van een bedrijf vormt een waardevol, menselijk en onmisbaar onderdeel van de organisatie. Niet alleen zijn de werknemers de bron van expertise, kennis en ervaring, waardoor producten en/of diensten gerealiseerd kunnen worden, ook houden zij een bedrijf draaiende. Immers wordt er zonder personeel geen output gegenereerd, waardoor geen omzet gemaakt kan worden.

Om de dagelijkse planning van het personeel soepel te laten verlopen binnen een organisatie kan een personeelsplanner ingeschakeld worden. Deze persoon deelt medewerkers in, houdt bij wanneer iemand vakantiedagen of vrije dagen heeft en handelt vragen en klachten af van werknemers. Kom er in dit artikel achter wat er allemaal komt kijken bij deze baan, welke taken er uitgevoerd moeten worden en welke opleiding en ervaring vereist zijn?

2. Wat houdt het beroep van een personeelsplanner precies in?

Als planner op de personeelsafdeling houdt jij je bezig met het maken van dag- en personeelsplanningen in een bedrijf of organisatie. Dit kan betekenen dat je medewerkers in moet plannen om werkuren op een dag te vullen, vakantiedagen en -uren bij moet houden van werknemers of klachten van het personeel moet afhandelen. Deze taken behoren allemaal tot de werkzaamheden van een planner.

Wat tot nu toe is beschreven, gaat vooral om interne werkzaamheden, maar je kunt ook contact hebben met externe partijen. Een planner bij een vervoersbedrijf moet bijvoorbeeld de routes vastleggen, waardoor contact onderhouden moet worden met klanten van de organisatie. Deze opdrachten moet je vervolgens ook in een daarvoor ontworpen systeem zetten. Hiervoor dien je een goed overzicht te hebben van de situatie en je moet structureel te werk gaan.

3. Werkplekken van planners

Planners werken vaak in organisaties met grote groepen aan werknemers die werkzaam zijn op verschillende afdelingen. Denk aan de bouw, bij machinefabrieken en transportbedrijven. Hierbij maak je een indeling van het personeel op de werkvloer en je moet te allen tijden streven naar een optimale personele bezetting. Dit betekent dat je dus ook veel moet puzzelen, soms onder een grote tijdsdruk.

Personeelsplanners kunnen ook bij andere soorten bedrijven werken in allerlei soorten branches. In een kleiner bedrijf kan deze functie bijvoorbeeld gecombineerd worden met andere soorten functies, waardoor de algemene benaming van planner gebruikt wordt. Echter, je kunt ook werkzaam zijn in een hotel, uitzendbureau of winkelketen. Planners zijn ook nodig in het onderwijs, waarbij op grote schaal roosters gemaakt moeten worden en waar vervolgens leraren aan gekoppeld moeten worden.

4. Tijdelijk werkverband

Het beroep van een personeelsplanner kan hectisch zijn en de werkdruk kan ook per periode verschillen. Door dit dynamische karakter kiezen veel mensen ervoor om als interim personeelsplanner, freelance personeelsplanner of zzp personeelsplanner aan de slag te gaan. Door zo'n tijdelijk contract aan te gaan, ben je flexibel beschikbaar voor verschillende soorten opdrachtgevers en je doet diverse ervaring op.

5. Welke taken moet een personeelsplanner allemaal uitvoeren?

Wanneer je in deze positie werkzaam bent, moet je een aantal essentiële taken uitvoeren:

 1. Dag-, week- en maandplanningen maken van het benodigde personeel op de werkvloer op een zo optimaal mogelijke manier.
 2. Deze gemaakte planningen afstemmen met alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat er moet gebeuren en zodat iedereen het met de planning eens is.
 3. Eventueel verbetervoorstellen doorvoeren zodat de meest optimale planning gerealiseerd kan worden.
 4. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van het personeel controleren en vastleggen wanneer bepaalde medewerkers minder beschikbaar of inzetbaar zijn.
 5. Administratieve werkzaamheden uitvoeren omtrent het personeel zodat er een duidelijk overzicht gecreëerd wordt.
 6. Rapportages analyseren en begrijpen wat erin vermeld wordt. Indien er fouten zijn gemaakt moet je dit ook kunnen melden bij de daarvoor aangewezen partij.
 7. Ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving goed in acht genomen wordt bij het plannen van het personeel op de werkvloer.

6. Verschillende soorten planners

Aangezien er veel mogelijke werkplekken zijn voor personeelsplanners, zowel vaste werknemers als een interim personeelsplanner, freelance personeelsplanner of zzp personeelsplanner, zijn er ook veel verschillende soorten planners op dit gebied. Dit ligt uiteraard aan de organisatie waarvoor iemand werkzaam is en planners kunnen niet alleen personeel inplannen, maar ook werkmaterialen.

Er zijn bijvoorbeeld transportplanners die beschikbare opleggers en vrachtwagens moeten inventariseren. Logistiek planners moeten daarnaast vervoersstromen in de gaten houden en personeelsplanners kunnen ook werken als P&O (personeel en organisatie) medewerkers.

7. Over welke competenties moet een personeelsplanner beschikken?

Een aantal competenties zijn belangrijk wanneer je een goede, ervaren personeelsplanner wilt zijn of worden.

A. Organiseren en plannen

Zoals de naam al zegt, is het van groot belang dat je goed kunt plannen en een overzicht van de situatie kunt bewaren. Deze planningen moeten door iedereen goedgekeurd worden en het is ook belangrijk dat anderen jouw planning begrijpen en dat het een zo optimaal mogelijk resultaat oplevert.

B. Anticiperen

Het gaat hier om een dynamisch beroep, waar onverwachtse gebeurtenissen zich kunnen voordoen. Hier moet jij op kunnen anticiperen en de planning moet erop aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer er werknemers uitvallen.

C. Creatief

Je kunt creativiteit in je planning stoppen, zodat de effectiviteit en efficiëntie ervan verhoogd wordt. Zo kan jij mogelijkheden ontdekken waar andere deze wellicht niet zouden zien.

D. Delegeren

Zeker in grote bedrijven is het belangrijk dat je taken kunt delegeren om ervoor te zorgen dat het maken van de planning op tijd gebeurt.

E. Communiceren

Om goed te kunnen delegeren, is het tevens belangrijk dat je goed met alle betrokken partijen kunt communiceren. Dit is van belang voor het tevreden stellen van zowel interne als externe partijen en bevordert de effectiviteit.

F. Flexibel

Flexibiliteit is een andere vereiste werkzaamheid, aangezien je je planning moet kunnen bijstellen en soms dagelijks met heel andere situaties te maken kunt krijgen. Hier moet je dan geen stress van krijgen, maar je moet oplossingsgericht te werk gaan om de gaten te dichten.

G. Stressbestendig

Zoals is benoemd, moet een planner van het personeel goed met stressvolle situaties om kunnen gaan, aangezien planningen soms veel urgentie hebben en situaties binnen dit beroep snel kunnen omslaan.

H. Kennis en ervaring

Tot slot moeten personeelsplanners beschikken over diverse soorten kennis. Je moet genoeg afweten van juridische zaken en de wettelijke wetgeving, aangezien je met allerlei soorten wettelijke bepalingen te maken krijgt of kunt krijgen.

8. Welke opleiding en ervaring zijn voor een functie van personeelsplanner vereist?

Over het algemeen hebben personeelsplanners geen moeite om een baan te vinden, met als voorwaarde dat er een relevante opleiding gevolgd is. Vaak is een MBO opleiding voldoende om een planner te worden, zoals de opleiding gecertificeerde vakopleiding Personeelsplanner of de MBO opleiding Planner en Logistiek. Overigens komt het beroep veel voor in technische branches en sectoren, waardoor veel planners een technische MBO opleiding genoten hebben.

Er zijn daarnaast ook omscholingsmogelijkheden door verkorte opleidingen, instroom programma's en bijscholingscursussen. Je kunt ook een HBO opleiding Human Resource Management volgen of de opleiding Planning en Management. Het is wel afhankelijk van het bedrijf waar je wilt werken welke opleiding en welk niveau vereist is. Aangezien het ook om een administratieve functie gaat, kun je ook als administratief medewerker aan de slag gaan, wat vaak zo is bij kleine organisaties.

Het is dus belangrijk dat planners wel enige kennis hebben van en ervaring met juridische wetgeving. Daarnaast is ervaring met administratieve taken wel handig, zodat je hier makkelijk in kunt rollen. Ook ervaring met plannen zelf komt van pas, maar het vak vergt meestal niet veel ervaring.