• darkblurbg

Persoonlijk begeleider | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Persoonlijk begeleider​     Ik ben een Persoonlijk begeleider

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Persoonlijk begeleiders:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Persoonlijk begeleiders
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijk begeleider

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


De persoonlijk begeleider is intermediair en aanspreekpunt

Een persoonlijk begeleider is iemand die zijn werk vanuit passie doet. Anders is het bijna onmogelijk om in een rol als deze altijd het beste te willen bereiken voor je cliënt. Mens- en doelgericht werken, daar gaat het om als je er voor kiest iemands persoonlijke begeleider te worden. Wat doet iemand in deze functie zoal, en wat komt hij tegen op zijn werkpad? Loop je met ons mee door zijn werkdag?

Een plan schrijven

Vaak begint de begeleiding van een cliënt met het schrijven van een ondersteuningsplan, een plan van aanpak zeg maar. Daarin gaat het over de ontwikkeling van de cliënt, en wat hij wil bereiken. Er worden dus ook doelen gesteld. Daarbij wordt er uiteraard gekeken naar wat binnen zijn mogelijkheden ligt, en gezocht naar een passende daginvulling. Dat kan werk zijn, maar ook een andere dagbesteding. Eigenlijk kijkt de begeleider samen met zijn cliënt naar diens hele leven, en alle facetten die zich daarin aandienen. Er wordt richting bepaald voor de cliënt. Daar begint het dus mee, en met dat plan als basis start ook de werkweek van de begeleider. Voor een interim persoonlijk begeleider kan dat het perfecte startmoment zijn, omdat hij vanaf nul kan beginnen. Maar zo gaat het uiteraard niet altijd.

Samenwerken

Een persoonlijk begeleider moet met veel verschillende soorten mensen overweg kunnen. Want zijn cliënten kunnen weliswaar hele verschillende karakters hebben, maar hij moet wel met allemaal even intensief kunnen samenwerken. Daarnaast maakt de begeleider vaak onderdeel uit van een team, waarin iedereen vanuit zijn eigen discipline werkt. Daardoor kan elke hulpverlener weliswaar zijn eigen kijk of visie hebben, maar de cliënt moet wel behandeld worden vanuit één alles overkoepelende visie. Dus die maandagochtend zou er zomaar een teamoverleg op de agenda kunnen staan, om de neuzen in dezelfde richting te blijven houden of opnieuw te krijgen. Een zzp persoonlijk begeleider kan hier meteen sfeer proeven, ervaren hoe de sfeer in het team is, en kennismaken natuurlijk. Ook kan hij zijn eigen visie in het team neerleggen, waardoor hij een meerwaarde kan toevoegen. Wel moet hij niet teveel afwijken of een compleet andere koers varen, want dat gaat voor de cliënt waarschijnlijk niet werken.

Vertrouwen wekken

Een persoonlijk begeleider moet het vertrouwen krijgen van zijn cliënten. Maar hij moet er ook rekening mee houden dat dat bij de ene wat makkelijker en sneller gaat dan bij de andere. Geduld is dan zeker ook in zijn vakgebied een schone zaak. Want bij iedere cliënt wordt op een bepaald moment duidelijk waar zijn groeimogelijkheden liggen. Het is echter ook zaak dat de cliënt dat zelf ook ziet, dat zal hem stimuleren om zijn doelen te bereiken. Dit zal dan ook onderdeel zijn van de één op één besprekingen, bijvoorbeeld op maandagmiddag met de ene, en alle andere werkdagen, verspreid, de andere cliënten. Op dat moment kan samen worden bekeken hoe de cliënt vaart. Eventueel wordt er wat bijgeschaafd of bijgestuurd. Een freelance persoonlijk begeleider wordt hierin als het ware voor de leeuwen gegooid, want hij vliegt bijna van het ene dossier naar het andere. Snel denken, snel schakelen, snel handelen zijn stuk voor stuk vereisten, en dat in combinatie met de rust bewaren, in het belang van je cliënt.

Snel schakelen, ook bij calamiteiten

Soms loopt een werkdag echter compleet anders dan de persoonlijk begeleider had gepland. Zijn agenda is dan ook lang niet altijd heilig. Want als er bij een cliënt iets heftigs gebeurt of wanneer hij langs het pad loopt in plaats van erop, moet er vaak snel ingegrepen worden. Dat kan niet altijd wachten. De begeleider roept zijn cliënt min of meer tot de orde, en herinnert hem aan de gemaakte afspraken. Maar ook in de korte tijd tussen de ene en de andere cliënt moet de begeleider snel kunnen schakelen, als het ware direct dat andere dossier weer in zijn hoofd hebben. De cliënt heeft er immers geen boodschap aan dat zijn persoonlijk begeleider een minuut geleden nog met een andere casus bezig was.

Meerdere partijen en belanghebbenden

Het gaat echter niet puur en alleen om de cliënt. Want er zijn meer belanghebbenden. Denk hierbij aan ouders, een werkgever of vrijwilligersorganisatie, een verhuurder, de bank et cetera. De persoonlijk begeleider zal altijd het belang en de ontwikkeling van zijn cliënt voorop laten staan. Maar hij mag andere belangen niet uit het oog verliezen. Die kunnen immers ook in het nadeel van zijn cliënt gaan werken. Natuurlijk moet de cliënt zoveel mogelijk zelf (leren) doen, maar sommige acties kan je als begeleider beter zelf oppakken, of dat samen doen als daar tijd voor is. Het betekent wel dat je als persoonlijk begeleider ook van veel markten thuis moet zijn, op verschillende niveaus een gesprek moet kunnen voeren, en kunnen en durven onderhandelen. Daarbij houd je altijd het belang van jouw cliënt in gedachte. Een deel van de dag ben je dus aan het bellen, appen of op bezoek bij een belanghebbende, elke werkdag weer. Als zzp persoonlijk begeleider kan je je hierin echt bewijzen, doordat je goede stappen zet voor jouw cliënt, ook als je die nog nauwelijks kent.

Nogmaals vertrouwen

Je praat als persoonlijk begeleider dus zowel veel met de cliënt zelf als met anderen. Je weet wanneer je kan praten en wanneer je beter kan zwijgen. Ouders willen bijvoorbeeld exact weten hoe het met hun kind gaat, maar dat betekent niet dat je alles moet vertellen. Jouw cliënt moet er altijd op kunnen vertrouwen dat hij je alles kan zeggen, en dat bepaalde informatie bij jou veilig is. Ontdekt hij dat je iets hebt doorverteld, bijvoorbeeld tegen ouders of een werkgever, dan schaadt dat jullie band direct. De cliënt zal zich anders opstellen en op zijn hoede zijn, en dat bemoeilijkt jouw werk als begeleider. Binnen jullie team moet er ook vertrouwelijk kunnen worden gesproken over een casus. Afspraak is dat bepaalde informatie ook echt binnen het team blijft, en daar moet je elkaar ook op kunnen en durven aanspreken.