Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Persoonlijkheidstest

  • Home
  • Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstesten kunnen zeer waardevol zijn voor interimmers. Zowel voor de interimmer zelf, maar ook voor werkgevers. Jezelf beter leren begrijpen maar ook de mensen om je heen kan je leven enorm positief veranderen. Wij geloven dat een belangrijke sleutel voor toekomstig succes geworteld is in het beter leren begrijpen van jezelf. Daarom bieden wij op onze website de DISC ook als product aan. Voor een klein bedrag krijg je een uitgebreide rapportage over jouw persoonlijkheidsprofiel. Zie hier onze prijzen.

DISC is een beproefd model om waarneembaar gedrag in kaart te brengen. DISC is geen persoonlijkheidstest! Een compleet beeld van iemands persoonlijkheid krijg je niet door een DISC vragenlijst in te vullen, maar dat krijg je ook niet door het afnemen van meerdere assessments. DISC kijkt naar hoe mensen de dingen doen, hoe communiceren zij? DISC geeft geen inzicht in jouw motivaties of over welke talenten je wel of niet beschikt. Disc wordt dus gebruikt als analyse van het gedrag! In feite is het geen persoonlijkheidstest maar een beoordeling van jouw gedrag.

DISC Betrouwbaar?

DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Havard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. DISC is verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een betrouwbaar gedragsinstrument. Vele tientallen miljoenen mensen wereldwijd hebben de DISC inmiddels gebruikt.

Uit meerdere universitaire studies blijkt dat ongeveer 90% van alle mensen die de DISC hebben ingevuld zich herkent in het DISC-profiel.

Waar staat DISC voor?

Disc is een begrip dat steeds meer in organisaties genoemd wordt. Disc staat voor Dominantie, Invloed, Standvastigheid en Consciëntieusheid. DISC helpt ons om meer te weten te komen over menselijk gedrag in verschillende situaties.

DISC inzetten als werving en selectietool

DISC vindt zijn oorsprong in de werving van personeel. Dat is de reden dat wij als interimbureau deze tool ook vaak toepassen. De DISC-profilering helpt ons om meer te weten te komen over de verschillende persoonlijkheidskenmerken van een interimmer. Het helpt ons ook te achterhalen op welke manieren een interimmer zou kunnen reageren op nieuwe uitdagingen of hoe hij of zij zich waarschijnlijk zal gedragen in een team- of bijvoorbeeld crisissituatie.

DISC helpt dus zowel het management van een organisatie als de interimmer zelf. De DISC helpt interimmers ook om beter te integreren in hun functie, doordat ze de match ontdekken tussen hun sterke punten en hun nieuwe interim-opdracht.

DISC wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven, maar ook binnen de overheid, door interim professionals, freelancers, zzp-ers, onderwijsinstellingen, coaches, trainers, voor sales, teams en nog veel meer.

DISC gebruiken bij de beoordeling van medewerkers

DISC speelt ook een belangrijke rol in de evaluatie van medewerkers. Organisaties rekenen op regelmatige feedback om te worden geïnformeerd over de prestaties van een specifieke persoon in hun specifieke functie. DISC stelt het management in staat om met strategieën te komen waarmee ze hun werknemers gemotiveerd kunnen houden en zij op hun productiefst kunnen zijn of kunnen gaan opereren.

DISC gebruiken bij sales

DISC is niet alleen te gebruiken als een HR-tool. DISC speelt ook een belangrijke rol bij de verkoop. Door middel van DISC ben je als verkoper / verkoopteam in staat om meer te weten te komen over de verkoopstijlen van jouw klant. Wat zijn de stressfactoren waar jouw klant mee te maken heeft? Of welk soort relatie wil jouw klant graag zien? Op basis van een DISC beoordeling kun je als verkoopteam de verkoopstrategie bepalen. Gericht op de specifieke behoeften van de klant.

DISC geeft inzicht in communicatieve vaardigheden

Een groot voordeel van het DISC-profiel is dat het specifieke inzichten geeft in iemands persoonlijke communicatieve vaardigheden. Door middel van de DISC kunnen we achterhalen hoe twee persoonlijkheden met elkaar zullen omgaan. Het DISC-profiel kan helpen bij het identificeren van mogelijke probleemgebieden en stelt ook verschillende soorten benaderingen voor die kunnen helpen om betere werkrelaties binnen een organisatie op te bouwen.

DISC als tool voor teambuilding gebruiken

In een team werken mensen samen met verschillende persoonlijkheidskenmerken. De persoonlijkheidsdynamiek in teams kan gemeten en geïnterpreteerd worden door middel van DISC. Dit maakt het mogelijk om eventuele (communicatie)tekorten in het team te achterhalen, die vervolgens kunnen worden verholpen. De tool kan ook worden gebruikt om erachter te komen wat voor soort leiderschap de voorkeur heeft van een groep.

DISC versterkt de managers

DISC biedt managers handvatten dat hen zal helpen te achterhalen hoe zij hun interpersoonlijke relatie met verschillende teamleden het beste kunnen afstemmen. Hierdoor kan DISC bijdragen aan het verder afstemmen van de werkomgeving om de algehele productiviteit in de organisatie te verbeteren. DISC helpt ook die werknemers die een leiderschapspositie ambiëren, door aan te geven op welke gebieden zij leiderschapskenmerken verder moeten ontwikkelen.

Omgaan met mensen is een kunst, maar het toepassen van DISC op de interacties tussen mensen verhoogt de effectiviteit en haalt een deel van het mysterie uit het proces. Hoe beter de managers (maar ook teamleiders, directeuren en andere leidinggevenden) in staat zijn om de 'mensen te lezen" en de dynamiek van de persoonlijkheidsstijlen te begrijpen des te sneller zijn ze in staat om op een juiste wijze ondersteuning te geven aan de teamleden. Het kan conflicten verminderen tussen de leidinggevende en de teamleden, maar ook tussen teamleden onderling. DISC helpt mensen om makkelijker om te gaan met de individuele verschillen tussen werknemers onderling en het helpt hen daardoor ook effectiever te communiceren. Het vertrouwen wordt sneller opgebouwd, delegeren gaat soepeler en medewerkers voelen zich meer betrokken en gemotiveerd.

Bureau Ad Interim werkt met Persolog materialen.