Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Planner zorg | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Planner zorg | Freelance | Interim | ZZP

Planner zorg | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Planners zorg:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Planners zorg
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 Wetenswaardigheden van een planner zorg

1. Wat is een planner zorg?

De gezondheidszorg is een complex systeem waarin veel geregeld en gepland moet worden. Zo is het belangrijk dat patiënten op bepaalde momenten behandelingen ondergaan, waarvoor het juiste gereedschap en personeel aanwezig moet zijn. Daarnaast dienen ook onverwachtse gebeurtenissen goed verwerkt en afgehandeld te worden, zodat gezondheid te alle tijden voorop staat.

Om de processen die plaatsvinden binnen de zorg goed te laten verlopen, is de functie planner zorg in het leven geroepen. Iemand in deze positie is verantwoordelijk voor het maken van dag- en weekplanningen voor zorginstellingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verzorgen van de planning binnen een ziekenhuis, maar ook binnen de thuiszorg zijn planners essentieel.

In dit artikel kom je erachter wat een planner in de zorg precies is, welke taken en werkzaamheden bij de functiebeschrijving horen en welke competenties en eigenschappen ervoor nodig zijn.

2. Wat houdt de functie van planner in de zorg in?

Werken in de zorg betekent dat je snel moet kunnen schakelen. Er kunnen zich immers gemakkelijk onvoorziene omstandigheden voordoen, waar snel en efficiënt een oplossing voor gevonden moet worden. Ook planners hebben te maken met deze onzekerheid en moeten goed vooruit kunnen kijken. Hierbij moeten zij wel rekening houden met plotseling opdoemende gebeurtenissen, zoals ontwikkelingen op de spoedeisende hulp.

In drukke periodes moet een planner in de zorg ervoor zorgen dat er genoeg personeel beschikbaar is en wanneer dit niet het geval is, moet het personeelsbestand aangevuld worden met nieuwe medewerkers. Aan de andere kant kan het ook gebeuren dat er periodes zijn waarbij de zorgvraag afneemt, zoals rond de zomervakantie periode. Hier moet je als planner dan weer vroegtijdig op inspelen.

Binnen de functie van planner zorg is het dus belangrijk dat je zowel op de korte als de lange termijn planningen kunt maken. Alleen op deze manier kunnen de werkzaamheden op de werkvloer soepel verlopen. Om dit mogelijk te maken, is het essentieel dat de lijntjes met de medewerkers en het bestuur van de zorginstelling kort zijn. Er moet een duidelijke communicatie bestaan en je moet met beide partijen dagelijks contact onderhouden.

Overigens worden er ook regelmatig planningsgesprekken gehouden, zeker wanneer je in een team van planners werkt. Het is mogelijk om als vaste planner aan de slag te gaan bij een zorginstelling. Daarnaast kun je ook een tijdelijke functie bekleden door te werken als interim planner zorg, freelance planner zorg of zzp planner zorg.

3. Welke taken en werkzaamheden moet een planner zorg uitvoeren?

Planners in de zorg kunnen uiteenlopende taken hebben en dit takenpakket verschilt ook per werkgever. Zo kunnen er twee duidelijke categorieën onderscheiden worden.

1. Planner in de thuiszorg

De thuiszorg, ook wel extramurale zorg genoemd, richt zich op het ondersteunen van mensen in hun eigen huis door het regelen van huishoudelijke hulp. Daarnaast wordt er individuele begeleiding gegeven aan cliënten, zodat zij langer op een zelfstandige manier thuis kunnen blijven wonen. Het is hierbij essentieel dat de beste match gevonden wordt tussen een thuishulp of begeleider en een cliënt.

Als planner kun je dit doel ondersteunen door de match tussen medewerker en cliënt te faciliteren. Hierbij is het belangrijk dat je optimale werkroosters ontwerpt voor alle thuishulpen. Daarnaast moet je ook rekening houden met de wensen van cliënten. De volgende taken vallen onder deze functiebeschrijving:

 • Het vinden van de beste match tussen een begeleider of thuishulp en een cliënt aan huis.
 • Het maken van de beste planning via een digitaal plansysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van zowel medewerkers als cliënten.
 • Het dagelijks hebben van contact tussen de verschillende partijen met betrekking tot de planning en dossiers van cliënten.
 • Het samenwerken in een team van planners en andere betrokkenen. Denk hierbij aan de zorgcoördinator en de teamleider op de afdeling.

2. Planner in een ziekenhuis of kliniek

Je kunt ook als planner gaan werken in een ziekenhuis of zorgkliniek, waar een andere soort zorg gegeven wordt en welke intramurale zorg genoemd wordt. Een aantal afdelingen binnen een ziekenhuis waar planners mee te maken krijgen, zijn bijvoorbeeld cardiologie, chirurgie, geriatrie, gynaecologie, KNO, neurologie, oncologie en radiologie. Dit verschilt uiteraard per ziekenhuis en zorginstelling.

Met de volgende taken kan een planner in een ziekenhuis of zorgkliniek te maken krijgen:

 • Het vormen van het aanspreekpunt voor alle betrokkenen als het gaat om de planning van het personeel.
 • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen en doorvoeren van het basisrooster van de verschillende teams.
 • Het in de gaten houden van de capaciteit van het huidige personeelsbestand en indien mogelijk het personeelsbestand aanvullen of aanpassen.
 • Vooruit plannen voor langere periodes en hierbij rekening houden met de geldende wet- en regelgeving.
 • Het werken in een zorgomgeving en een mediator vormen tussen diverse contactpersonen.
 • Het maken van een indirect verschil in het geluk en de levensstandaard van individuele cliënten.

4. Wat zijn vereiste eigenschappen van een ervaren planner zorg?

Zoals werken in de zorg altijd een stressvolle baan omvat, is het ook voor planners in de zorg belangrijk om stressbestendig te zijn. Daarnaast dien je hulpvaardig te zijn en een goed analytisch vermogen te hebben. Op deze manier kun je efficiënt vooruit plannen en op onvoorziene omstandigheden ingaan.

Een andere essentiële capaciteit is goed zijn in het onderhouden van contact met mensen op de werkvloer. Je moet goed om kunnen gaan met de verschillende belangen van betrokkenen en deze ook op een goede manier kunnen communiceren. Immers moet je de verantwoordelijkheid voor jouw keuzes kunnen nemen en deze gemaakte keuzes moeten verantwoord worden naar de omgeving.

Overigens moet een planner zorg enthousiast te werk gaan en ambitieus en leergierig zijn. Tevens moet je prioriteiten kunnen stellen, snel kunnen schakelen en een beetje ervaring hebben met werken in de zorg.