• darkblurbg

Product owner | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Product owner​     Ik ben een Product owner

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Product owners:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Product owners
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Persoonlijke ontwikkeling Product Owner

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


1. Wat is een product owner?

Binnen de ontwikkelingscyclus van een product of dienst speelt een product owner een centrale, belangrijke rol. Zijn of haar rol is sterk afhankelijk van de omgeving waarin hij of zij opereert en daardoor zijn de uitvoerende taken divers en allesomvattend. Bovenal houdt iemand in deze positie zich bezig met het hele proces rondom de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Dit reikt van de bedrijfsstrategie tot aan het productontwerp.

Wat houdt de functie precies in, welke rollen vervult iemand in deze positie binnen een bedrijf en hoe en waar kan deze functie aangenomen worden?


2. Wat houdt de functie van product owner eigenlijk in?

Product owners zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van producten of diensten, oftewel het geleverde werk. Dit wordt bereikt door het klantbelang te vertegenwoordigen, waarbij de belangen van verschillende partijen goed meegenomen moeten worden bij beslissingen. Ook moet je hiervoor goed kunnen samenwerken met product ontwikkelaars en andere betrokkenen om respect te genereren voor genomen beslissingen.

Vervolgens dient iemand in deze positie de product backlog te beheren, waarin de volgorde of strategie staat vermeld van de taken die uitgevoerd moeten worden. Het is belangrijk om prioriteiten te kunnen geven aan werkzaamheden die van een groter belang zijn. Gedurende het hele proces van ontwikkeling moet de voortgang gemonitord worden om te bepalen waar valkuilen en kansen zich voordoen. Tegelijkertijd moet te alle tijden de visie rondom het eindproduct duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. Je bent een aanspreekpunt en weet mensen te overtuigen van deze visie om gezamenlijk een doel te realiseren.

3. Hoe en waar kun je een product owner worden?

Product owners kunnen bij diverse bedrijven aan de slag als vast personeel, maar ook in de vorm van een interim product owner, freelance product owner of zzp product owner. In deze vormen van een tijdelijk verband is het mogelijk om te werken bij IT-bedrijven en online gedreven organisaties, zoals internetbureaus en software bedrijven. Je bent onderdeel van een interdisciplinair team en werkt zodoende samen met onder andere managers, marketeers, scrum masters, software engineers, tekstschrijvers en nog veel meer.

Je kunt in deze positie terechtkomen door minimaal een Hbo-opleiding te hebben afgerond. Echter, WO-niveau is voor veel posities ook een vereiste, waarbij je opleiding analytisch en statistisch onderlegd moet zijn. Ook moet je veelal kennis hebben van ontwikkelingsprocessen met de nodige praktijkervaring als achtergrondkennis.

Een andere vereiste is het hebben van kennis van de Scrum-methodiek, waarvoor diverse opleidingen gevolgd kunnen worden. Niet overal wordt hiermee gewerkt, maar het is een belangrijke toevoeging. Er zijn hiervoor twee soorten certificaten, de CSPO of de PSPO.

4. Wat doet een product owner in zijn of haar functie allemaal?

De taken en rollen die product owners in hun baan moeten vervullen, kunnen in zeven worden opgedeeld. Voor deze taken, welke toepasbaar zijn voor zowel een vaste als een interim product owner, freelance product owner en zzp product owner, kunnen gekoppeld worden aan bepaalde eigenschappen.

1. Anticiperen op de behoeften van klanten

Een succesvolle product eigenaar moet de behoeften van klanten als geen ander kennen en hier adequaat op anticiperen. Zo kan effectief leiding gegeven worden binnen het ontwikkelingsproces. Dit is mogelijk door de diepgaande marktkennis in combinatie met uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor problemen snel ontdekt worden. Zo kun je de klant ook een stap voor blijven en de zogeheten customer journey en experience in kaart brengen. Dit bespaart tijd en moeite en zorgt ervoor dat alle energie gestoken kan worden in het doorgronden en tevens verrassen van klanten.

2. Beheren van de product backlog

Een andere belangrijke taak is het beheren van de product backlog, wat een takenlijst is van het project voor het ontwikkelingsteam. Product owners zijn verantwoordelijk voor het opstellen van deze takenlijst en het stellen van prioriteiten op basis van de strategie van een bedrijf en de daarbij behorende doelstellingen. Tevens moet de product afhankelijkheid in kaart gebracht worden om de volgorde van bepaalde ontwikkelingen vast te stellen.

Een product backlog vormt geen statische takenlijst, maar heeft een dynamisch karakter dat gedurende de hele ontwikkeling bijgewerkt moet blijven worden aan de hand van veranderende behoeften. Door deze regelmatige alteratie moeten product owners zorgen voor beschikbaarheid en toegankelijkheid voor alle stakeholders om optimale prestaties en resultaten te waarborgen.

3. Definiëren van een duidelijke visie

Vervolgens dient iemand met deze functie zich bezig te houden met het vormen van een duidelijke visie voor alle betrokken partijen in het productieproces. Je bent een aanspreekpunt voor het ontwikkelingsteam en kunt met jouw algemene, volledige perspectief goed doelen definiëren voor ontwikkelingsprojecten. Zodoende ben je ook verantwoordelijk voor de communicatie tussen alle stakeholders, waaronder managers, het ontwikkelingsteam en klanten.

De gedefinieerde doelen en visies moeten ook afgestemd zijn op de bedrijfsstrategie. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de visie toepasbaar blijft op het huidige karakter van de productontwikkeling. Iedereen moet op één lijn zitten om flexibiliteit en effectiviteit te waarborgen. Het kan hierbij helpen om een product roadmap bij te houden, wat een algemene, visuele en strategische samenvatting is van de richting van het productaanbod over tijd. Aan de hand hiervan kan een algemene richting vastgesteld worden.

4. Evalueren van de product voortgang

Een vierde taak en verantwoordelijkheid is dat je aansprakelijk wordt gesteld voor iedere fase binnen het ontwikkelingsproces en het resulterende eindproduct. Je speelt een primaire rol bij het evalueren en inspecteren van de voortgang van producten, waarbij je veranderingen nauwlettend in de gaten houdt. Je beoordeelt daarnaast prestaties en besluit of het team de juiste richting aanhoudt.

Binnen deze rol draag je veel verschillende rollen, waardoor je ook veel tools en oplossingen nodig hebt om jezelf aan te passen aan de veranderende situaties. Door middel van visuals kun je het team in iedere fase helpen om de overgang te maken. Hierbij wordt de customer journey en experience geschetst, waarnaast mock-ups gemaakt worden van de productontwerpen. Zo wordt de product afhankelijkheid in kaart gebracht en kun je eenvoudig aan alle stakeholders laten zien wat de stand van zaken is.

5. Optreden als eerste aanspreekpunt

Je bent ook het eerste aanspreekpunt en de schakel tussen alle stakeholders. Dit betekent dat je goed moet kunnen communiceren om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de beslissingen die worden genomen en de strategie die wordt aangehouden. Tevens moeten ontwikkelaars duidelijke instructies en doelen krijgen om naartoe te werken.

6. Prioriteiten stellen met betrekking tot behoeften

Dit is een belangrijke taak, aangezien een product owner voortdurend de balans moet vinden tussen het budget, de reikwijdte en de tijd om opdrachten af te ronden en producten of diensten op de markt te zetten. Dit moet gedaan worden op basis van de behoeften en doelstellingen vanuit stakeholders. Wanneer een product bijvoorbeeld een bepaalde periode krijgt toegeschreven om gelanceerd te worden, wordt de reikwijdte van het project beperkt. Hierbij is het essentieel dat de flexibiliteit van onderdelen van de ontwikkeling wordt vastgesteld.

7. Toezicht houden op alle ontwikkelingsfases

Tot slot moet er toezicht gehouden worden op de daadwerkelijke ontwikkeling van producten. Dit omvat de beoordeling, planning en verfijning van projecten tot aan de uiteindelijke afronding en oplevering van producten. Van tevoren moeten alle stappen van het proces verfijnt worden, waarnaast verbeterpunten geïdentificeerd moeten worden en een eindsprint ondersteund moet worden. Op deze manier is een product owner betrokken bij alle stappen van de ontwikkeling van producten en diensten, waardoor een optimaal eindresultaat bereikt kan worden.