Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Productie manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Productie manager | Freelance | Interim | ZZP

Productie manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Productie managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Productie managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een productie manager?

Productiemanagers plannen, coördineren en controleren productieprocessen zodat producten op tijd en binnen het budget worden geleverd. Als productiemanager zorg je ervoor dat goederen en diensten veilig, kosteneffectief en op tijd worden geproduceerd en dat ze voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.

Als je op zoek bent naar een ervaren productie manager dan kunnen wij als interim bureau je zeker helpen.

Taken en verantwoordelijkheden van een productie manager

De verantwoordelijkheden voor een productie manager kunnen per organisatie verschillen, maar vaak zijn onderstaande verantwoordelijkheden van toepassing:

 • Plannen en opstellen van een productieschema.
 • Beslissen over en bestellen van de middelen die nodig zijn en ervoor zorgen dat de voorraad op peil blijft.
 • Selecteren van de juiste apparatuur en zorgdragen voor het onderhoud ervan.
 • Bepalen van de kwaliteitsnormen.
 • Ervoor zorgen dat de productie kosteneffectief is door kosten te begroten.
 • Bewaken van de productieprocessen en indien nodig aanpassen van de planning.
 • Bewaken van de productiviteit en de product normen en het implementeren van kwaliteitscontroleprogramma's.
 • Onderhouden van contacten met de verschillende afdelingen, teams en bedrijven, b.v. leveranciers, managers en klanten.
 • Ervoor zorgdragen dat de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen te allen tijde worden opgevolgd.
 • Organiseren dat de bestellingen van klanten op tijd en binnen het budget worden afgerond en dat de kwaliteitsnormen en doelstellingen worden gehaald.
 • Samenwerken met andere managers om het beleid en de doelstellingen van het bedrijf te implementeren.
 • Verzamelen en analyseren van gegevens en het samenstellen van productierapporten voor zowel het management als de klanten.
 • Aansturen van een team van medewerkers.
 • Beoordelen van de prestaties van de werknemers en het in kaart brengen van de opleidingsbehoeften.

Vaak zijn productie managers ook betrokken bij het productontwerp en de inkoop. In sommige grotere bedrijven zullen planners, controllers en productie-ingenieurs en supervisors de productie manager bijstaan. De rol kan worden geïntegreerd met andere functies, zoals marketing, verkoop en financiën.

Competenties van een productie manager

 • Het vermogen om op een logische, systematische manier te werken.
 • Het vermogen om onder druk te werken en te multitasken
 • Het vermogen om duidelijk en overtuigend te communiceren met het team, managers en klanten
 • Plannings- en organisatievaardigheden om het productieproces te kunnen leiden en bewaken
 • Het vermogen om daadkrachtig op te treden en personeels- of apparatuur gerelateerde problemen op te lossen
 • Het vermogen om complexe concepten gemakkelijk te begrijpen
 • ICT-deskundigheid om met verschillende technologieën en programma's om te gaan
 • Aandacht voor detail om een hoog kwaliteitsniveau te garanderen
 • Sterke onderhandelingsvaardigheden om materialen op het juiste moment binnen het budget te krijgen
 • Leiderschapsvaardigheden en het vermogen om anderen te motiveren om deadlines te halen
 • Een resultaatgerichte aanpak van werken