Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Programmamanager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Programmamanager | Freelance | Interim | ZZP

Programmamanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Programmamanagers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Programmamanagers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Programmamanager

De taken en verantwoordelijkheden van een Programmamanager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Programmamanagers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Eindverantwoordelijk voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten/programma’s;
 • Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten;
 • Ontwikkelen van strategie voor project(en), zowel op korte als lange termijn;
 • Maken van een planning en projectbegroting, stellen van prioriteiten;
 • Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam;
 • Voeren van overleg met andere afdelingen die bij het project betrokken zijn;
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit;
 • Optimaliseren van werkmethodieken;
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteam;
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig;
 • Bewaken van timing en het behalen van deadline;
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues;
 • Rapporteren van projectvoortgang aan projectteam, stuurcommissie, managementteam en eventuele externe opdrachtgevers;
 • Onderhouden van contact met evt. opdrachtgevers;
 • Opleveren van het project.