Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Project management ondersteuner | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Project management ondersteuner | Freelance | Interim | ZZP

Project management ondersteuner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Project management ondersteuners:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Project management ondersteuners
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 wetenswaardigheden over een project management ondersteuner

Een project management ondersteuner (PMO) wordt steeds vaker ingeschakeld door bedrijven, omdat er ook steeds meer op projectbasis gewerkt wordt. Hierbij kan de PMO ondersteuning bieden aan het management, wat een breed aantal taken omvat. Een PMO kan overigens goed communiceren en houdt zich met verschillende stakeholders bezig. Wie is de PMO precies en wat zijn belangrijke wetenswaardigheden over deze functie?

Wie is de PMO binnen project management?

Een project management ondersteuner is onderdeel van het project management office, en wordt daarom ook weleens een project management officer genoemd. Deze rol en afdeling zijn gericht op het ondersteunen bij projecten binnen een organisatie, waarbij diverse ondersteunende taken worden uitgevoerd. Het is immers belangrijk dat projecten succesvol verlopen en tegen een efficiënt kostenplaatje om te blijven innoveren. Gedurende dit proces houdt een PMO bijvoorbeeld voortgangsrapportages bij en hij of zij controleert de budgetten en planningen.

PMO's zijn echte teamplayers die makkelijk met verschillende partijen en stakeholders samenwerken. Ze hebben overigens ook een ongekend probleemoplossend vermogen en kunnen goed omgaan met een dynamische werkomgeving. Communicatieve vaardigheden kunnen tevens niet ontbreken bij deze functie, zowel mondeling als schriftelijk, en een groot aanpassingsvermogen is vereist. Om ervoor te zorgen dat deadlines gehaald worden stelt een PMO duidelijke prioriteiten en beheert actief de planning en tijdlijn voor een hoge efficiëntie van werkzaamheden.

Wat zijn belangrijke wetenswaardigheden over een PMO?

1. Focus op agile werken

Bij projectteams is agile werken belangrijk, wat betekent dat de focus ligt op behendigheid, flexibiliteit en wendbaarheid. Agile werken is verbonden aan een aantal management- en projectconcepten:

 • Lean management: Hierbij gaat het om een vorm van management en productie met als uitgangspunt zo min mogelijk verspilling en tegelijkertijd het realiseren van een maximale waarde voor de doelgroep.
 • PDCA-cyclus: Deze methodiek, gebaseerd op lean management, volgt een steeds terugkerende cyclus; Plan, Do, Check, Act. Er wordt dus eerst een activiteit gepland, die vervolgens wordt uitgevoerd en gecontroleerd. Vervolgens worden eventuele verbeteringen toegepast voor de activiteit opnieuw begint.
 • Prince2: Veel projectteams gebruiken de Prince2-methode, waarbij een project vanaf het begin tot en met het einde uitgedacht en onderzocht wordt.
 • Scrum: Deze aanpak om agile te werken is gebaseerd op het uitvoeren van projecten in kleine stapjes om de efficiëntie en effectiviteit te bevorderen.

2. Groot en breed takenpakket

Er komen allerlei taken kijken bij de functie van project management ondersteuner. Een van de belangrijkste taken is het communiceren met en managen van stakeholders, zoals het uitzenden van deadlines of herinneringen en verschillende partijen op de hoogte brengen van de voortgang en planning. Door middel van een stakeholder map kunnen de taken en verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders bovendien in kaart gebracht worden. Het managen van risico's hoort ook bij de taken van een PMO, die goed bijgehouden en geminimaliseerd moeten worden.

Een andere werkzaamheid binnen project management ondersteuning is het ontwikkelen van contracten, bijvoorbeeld voor kostenbesparingen. Ook contracten en afspraken met leveranciers moeten in de gaten gehouden worden. PMO's denken daarnaast continu na over mogelijke procesverbeteringen, wat eigenlijk een soort mini-projecten zijn. Ten slotte is het bewaken van de kwaliteit van processen essentieel voor het eindproduct. Dit vereist ook een grondige documentatie van alle projectstappen en een evaluatie van de gemaakte keuzes.

3. Verschillende soorten PMO's

Er zijn verschillende soorten ondersteuners van project management met verschillende taken. Over het algemeen zijn die onder te verdelen in drie niveaus, met de praktische PMO als eerste niveau. Op dit niveau wordt ondersteuning geboden aan de project manager door middel van administratieve, secretariële taken, zoals notuleren, bijeenkomsten organiseren en de urenregistratie bijhouden.

Het tweede niveau is de tactische PMO, die onder andere de planning, financiën, risicomanagement en planning bijhoudt. Daarnaast adviseert deze PMO ook over procesverbeteringen aan de project manager. Als laatste is er de strategische PMO, die zelfstandig in staat is om het project management office aan te sturen.

4. Omgaan met verschillende soorten stakeholders

Bij projecten krijgt een PMO te maken met zowel interne als externe stakeholders. Een projectteam bestaat doorgaans uit allerlei soorten teamleden, wat interne stakeholders zijn. Hier moet een PMO allemaal effectief mee kunnen communiceren om misverstanden te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen de juiste taken uitvoert. Zo werkt een project management ondersteuner altijd samen met de project manager, ook wel de inspirator van het projectteam. Andere interne stakeholders zijn creatieve vakexperts, ook wel denkers genoemd, die vaak het snelst kritisch zijn, en uitvoerders van het project. Tot slot zijn er nog andere ondersteuners waar de PMO mee moet samenwerken.

Naast interne stakeholders zijn er ook externe stakeholders, oftewel gebruikers, klanten, investeerders en leveranciers, die ook tevreden en betrokken gehouden moeten worden. Door een goede communicatie te onderhouden met deze stakeholders worden verwachtingen gemanaged en transparantie gecreëerd.

5. Dynamische trends en ontwikkelingen

Door het dynamische karakter van projecten is het ook van belang dat PMO's trends en ontwikkelingen in de markt bijhouden om hier adequaat en tijdig op in te spelen. Momenteel spelen bijvoorbeeld de volgende trends een essentiële rol binnen de wereld van project management:

 • Duurzaamheid: In de huidige samenleving krijgt duurzaamheid veel prioriteit, waardoor het ook centraal staat binnen projecten, die steeds duurzamer ondernomen moeten worden en ecologische uitkomsten moeten hebben.
 • Digitalisering: Een ander belangrijk thema is de digitalisering en personalisatie van producten voor consumenten. Het marktgedrag is drastisch veranderd door de digitalisering en ook samenwerkingen verlopen steeds meer digitaal.
 • T-shaping: Steeds meer bedrijven maken gebruik van T-shaped professionals, oftewel professionals met diepgaande expertise en kennis van een bepaald vakgebied en daarnaast een brede basiskennis van meerdere disciplines. Dit is vooral met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en maakt de inhuur van zelfstandigen aantrekkelijk.
 • Capaciteitsmanagement: Hoewel projecten leiden tot innovatie, moet er wel voldoende capaciteit voor zijn. Daarom wordt er steeds meer aandacht besteed aan capaciteitsmanagement om projecten optimaal uit te voeren.

Bij Bureau Ad Interim kun je onder andere terecht als interim project management ondersteuner, freelance project management ondersteuner, zzp project management ondersteuner en opdrachtgever. Wij maken de ideale match tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en vullen zo de gaten op de arbeidsmarkt.