Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Projectadviseur

  • Home
  • Projectadviseur

Projectadviseur

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Projectadviseurs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Projectadviseurs
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Welke 10 eigenschappen maken de functie van projectadviseur voor jou interessant?

De rol van projectadviseur komt in steeds meer organisaties voor, uiteraard daar waar (deels) projectmatig wordt gewerkt. De taken en verantwoordelijkheden verschillen erg per functie omdat de rol van projectadviseur simpelweg heel divers kan zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld financiële en niet-financiële projectadviseurs. In deze blog gaan we uit van de meer ‘algemene’ rol van interim Projectadviseur, hier en daar maken we een zijstap naar een specifieke rol.

1. De adviseur

De kerntaak van de zzp Projectadviseur zit uiteraard in het adviseren. Aan wie adviseert hij dan? Dat verschilt per organisatie. Hij kan adviseren aan de projectmanager, maar bijvoorbeeld ook rechtstreeks aan de projectdirecteur. Hij doet dat vanuit zijn expertise die die manager of directeur niet heeft. Zo kan een financieel projectadviseur advies geven over hoe bepaalde subsidies aan te vragen en hoe de subsidievereisten exact volgens de regels toe te passen. Maar een freelance Projectadviseur kan bijvoorbeeld ook adviseren over het aantrekken van nieuwe medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vinden van die mensen die met hun talenten exact binnen het huidige team passen of binnen een projectteam dat nog gevormd moet worden. In de ene rol zoekt men dus een financial, in de andere meer iemand met een HR-achtergrond. Maar we zullen later zien dat het ook een IT-expert kan zijn.

2 en 3. Samen- maar ook zelfstandig werken

Als zzp Projectadviseur werk je in een team met collega’s van verschillende disciplines. Ieder van hen draagt zijn persoonlijke deel bij aan het eindresultaat. Vaak heb je dus ook het gevoel dat je onderdeel bent van dat team. Echter: het kan zeker ook voorkomen dat je je een vreemde eend in de bijt voelt. Bijvoorbeeld als enige financial in een team van onderzoekers. Of als enige HR-medewerker in een team van techneuten. Daar moet je tegen kunnen. Je hebt ook lang niet altijd iemand naast je in dezelfde rol, geen finance of HR collega met wie je kunt sparren. Natuurlijk kan je overleggen met collega’s in dezelfde rol in een ander team, maar jij doet je werk zelfstandig (en soms dus alleen) in jouw team en wordt daar ook op aangesproken en beoordeeld.

4. Sterk proactief

In de functie van interim Projectadviseur komt het werk deels op je af. Je krijgt een of meerdere projecten toegewezen en je krijgt adviesaanvragen voorgelegd. Maar daar blijft het lang niet bij. Als zzp Projectadviseur kan je dan ook absoluut niet afwachten of zelfs achterover leunen. Je moet altijd alert zijn op risico’s. En dus wordt er van jou verwacht proactief te zijn. Want collega’s kunnen denken dat ze het project goed op de rit hebben en op de juiste manier gebruik maken van de toegewezen subsidie. Andere collega’s mogen het idee hebben dat het projectteam perfect is samengesteld. Maar als projectadviseur moet je niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd advies durven geven. En ja, dat kan betekenen dat je mensen tegen de haren instrijkt. Je kan irritatie oproepen. Collega’s kunnen je een bemoeial vinden. Maar dat leg je naast je neer. Het kan van levensbelang zijn voor de organisatie waar je werkt als je je mond houdt terwijl je ziet dat er iets niet goed of zelfs heel fout gaat. Stevig in je schoenen staan is dus een must!

5. Zelfontwikkeling

In een job als freelance Projectadviseur is er weinig tijd om stil te staan: er wordt veel beroep gedaan op jouw expertise. Maar soms is het toch nodig om even de pauzeknop in te drukken: als er bijvoorbeeld iets wordt gevraagd over een onderwerp waarin je nog niet heel erg goed thuis bent. Het kan dan twee kanten op. Je vraagt een collega om hulp (en hulp kunnen en durven vragen is absoluut ook een kwaliteit) of je zorgt dat je die kennis binnenkort wel hebt. Dat betekent dus bijvoorbeeld je ogen en oren open houden voor kansen die zich op dat gebied voordoen. Je kan jezelf ook regelmatig deze vraag stellen: wat heb ik nodig om deze rol over een jaar (of over een paar) net zo goed of zelfs beter in te vullen? In principe geldt dit natuurlijk voor elke baan, maar juist in een ‘solo-rol’ als deze is dat nog belangrijker.

6. Van je expertise een vak en jouw toko maken

Wat het beroep van zzp Projectadviseur ook leuk maakt, is dat je een expertise hebt die niemand anders in jouw team heeft. En dat je van jouw expertise eigenlijk zelf een vak, een beroep maakt. Natuurlijk worden jouw werkzaamheden bepaald door de opdrachtgever, maar je hebt daar deels ook de vrije hand in. Stel bijvoorbeeld dat je interim Projectadviseur Veiligheid bent, dan ben je dus veiligheidsfunctionaris op en top. In loondienst ben je, zeker in een grotere organisatie, mogelijk één van de specialisten veiligheid. Als freelance Projectadviseur ben je vaak de enige. Je maakt er als het ware jouw eigen veiligheidswinkel van en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Soms zijn mensen daar blij mee, soms ook helemaal niet. Een projectmanager hoort liever niet van jou dat zijn mensen op een andere manier veiliger werken. Voor hem staat de voortgang van het project stijf boven aan de lijst van prioriteiten. Al zal hij hopelijk wel luisteren als de veiligheid echt in het geding is.

7. Projecten adviseren bij een overheid?

Natuurlijk biedt ook de overheid kansen voor getalenteerde projectadviseurs. Een voorbeeld vind je bij de Provincie Gelderland. Hier staat het op de juiste manier beheren van de openbare ruimte centraal.

8. Een bredere specialiteit

Maar je kan ook interim Projectadviseur zijn op veel breder gebied. Zo draagt een projectadviseur IT bij aan optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden van de digitale snelweg, maar ook aan veiliger digitaal werken. Als er een beroep is waarin de ontwikkelingen nog steeds heel snel gaan (hoezo snelweg?), dan is het op het gebied van de informatietechnologie. Je moet het dus ook echt leuk vinden om bij te blijven in jouw vakgebied. Vaak zijn IT’ers dan ook mensen die niet alleen als projectadviseur IT werken, maar dit gedurende hun hele leven ook als hobby houden. Studeren is dan niet meer een plicht, maar een lust. Je wordt immers nog beter in jouw vak en jouw beroep als adviseur IT.

9. Verbeteraar of probleemoplosser?

Als freelance Projectadviseur kan je twee rollen aannemen en het is aan jou om te zien welke het beste bij jou past. In de ene functie ben je vooral een echte adviseur: je laat projecten beter, efficiënter of in financieel opzicht positiever verlopen. In een andere rol kijk je naar verbeterpunten of ben je zelfs die ingehuurde probleemoplosser. Door het opvolgen van jouw adviezen verdwijnt het zand uit de motor en draait het project weer als een tierelier. Dat vraagt durf, doortastendheid en natuurlijk vakkundigheid en enthousiasme.

10. Jezelf opleiden tot adviseur

Mocht je het nog net te vroeg vinden en wil je je eerst verder verdiepen in het boeiende en afwisselende vak van interim Projectadviseur? Springest laat zien wat de mogelijkheden zijn om jezelf op te schalen tot een volwaardige Adviseur Projecten, in dit geval op financieel gebied.

Beroepsinhoud

De Nationale Beroepengids heeft een aardig overzicht gemaakt van wat er van een Projectadviseur (in dit geval in de IT) wordt verwacht.

Zoekt jouw organisatie een zzp Projectadviseur?

Werk jij bij een bedrijf dat projectmatig werkt en geen financiële risico’s wil nemen? Dan is het wellicht tijd om te investeren in een interim Projectadviseur. Mogelijk heeft Bureau Ad Interim iemand in portefeuille. Bureau Ad Interim is niet voor niets een bureau met zowel veel opdrachten als veel kandidaten. Vragen staat vrij en natuurlijk kan Bureau Ad Interim altijd op zoek gaan naar die ene, perfect passende freelance Projectadviseur.