• darkblurbg

Risk manager | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Risk manager     Ik ben een Risk manager

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Risk managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Risk managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Persoonlijke ontwikkeling Risk Manager

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een Risk Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een Risk Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Risk Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een algemeen risicobeheerprocessen voor de organisatie;
 • Risicobeoordeling uitvoeren: huidige risico's analyseren en mogelijke risico's identificeren;
 • Uitvoeren van risico evaluaties: eerder behandelde risico's evalueren en risico beperkende benaderingen vergelijken met potentiële risico's;
 • Samenwerken met management om het risicotolerantieniveau van de organisatie te bepalen en te documenteren;
 • Voorgestelde reacties ontwikkelen om aanbevelingen op te nemen voor corrigerende maatregelen;
 • Toezicht houden op de naleving van actieplannen, mijlpalen beoordelen en tekortkomingen in de controle opmerken;
 • Risico's vastleggen, begrijpen en uitleggen aan belanghebbenden in de hele organisatie;
 • Continuïteitsplannen, handleidingen en beleid opstellen om risico's te beperken zonder de productiviteit in gevaar te brengen;
 • Uitvoeren van beleids- en nalevingsaudits, waaronder het onderhouden van contacten met interne en externe belanghebbenden;
 • Risicobewustzijn bevorderen in de hele organisatie door ondersteuning en training te bieden.