Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Roostermaker Zermelo | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Roostermaker Zermelo | Freelance | Interim | ZZP

Roostermaker Zermelo | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Roostermaker Zermelo     Ik ben een Roostermaker Zermelo

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Roostermaker Zermelo:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Roostermaker Zermelo
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


Of zoek je een roostermaker Untis of Xedule?

Onze roosterspecialisten hebben veel ervaring in het voortgezet onderwijs (VO) en hoger onderwijs. Hun kennisgebieden zijn:

 • Roosteren met Zermelo, Xedule, Untis en Rostar.
 • Formatiebeheer in Foleta (met Keuzevak) en Zermelo.
 • Onderwijsadministratie in Magister en Somtoday.

8 tips voor een roostermaker Zermelo

Een roostermaker richt zich op het maken en onderhouden van goed functionerende roosters die voor alle betrokkenen in een instelling gunstig zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van softwaresystemen, zoals Zermelo, een programma om snel en makkelijk roosters in elkaar te zetten en te onderhouden. Hoe werkt dit programma precies en met welke tips zijn de beste roosters met behulp van Zermelo te ontwikkelen?

1. Wat doet een roostermaker Zermelo precies?

Roostermakers zijn vaak werkzaam op middelbare scholen of MBO-, HBO- of WO-instellingen. Hier maakt hij of zij roosters voor de klassen, veelal aan de hand van computer- en softwaresystemen die dit vergemakkelijken. De functie is gedetailleerd, want je moet rekening houden met veel verschillende groepen, zoals docenten en leerlingen van verschillende niveaus, beschikbare locaties en gunstige tijden. Roostermakers verzamelen vervolgens alle informatie die nodig is om de indeling zo goed mogelijk te maken.

Het is niet alleen belangrijk dat een rooster goed functioneert, ook moeten er vaak wensen van diverse belanghebbenden meegenomen worden, zoals van de schooldirectie en docenten. Tevens kan het voorkomen dat er onverwachtse wijzigingen aangebracht moeten worden, bijvoorbeeld in het geval van ziekte van een docent. Een roostermaker signaleert zulk soort problemen en lost ze adequaat op. Problemen moeten ook voorkomen worden door onder andere roosters te toetsen en overzichten te maken van de roosteractiviteiten. Daarnaast moeten roostermakers vragen kunnen beantwoorden.

Tijdens sommige perioden van een school- of academisch jaar is de inspanning van roostermakers meer vereist dan op andere momenten. Door deze wisselende druk komt het voor veel instellingen van pas om tijdelijke roostermakers in te huren die goed met de gebruikte software om kunnen gaan. Door middel van een interim roostermaker Zermelo, freelance roostermaker Zermelo of zzp roostermaker Zermelo kunnen de gaten opgevuld worden, waardoor er nog steeds goed functionerende roosters worden gebruikt.

2. Wat houdt roosters maken met Zermelo in?

In principe omvat roosters maken met het softwareprogramma Zermelo drie thema's van activiteiten om deze taak zo makkelijk en accuraat mogelijk te kunnen uitvoeren.

A. Roosters maken

Allereerst kun je met dit programma eenvoudig en snel roosters in conceptvorm produceren. Hierbij kun je gebruikmaken van diverse plaatsingsstrategieën, wat ligt aan de indelingen binnen een instelling. In Zermelo kun je zowel een deel van een rooster als een volledige rooster creëren.

B. Roosters optimaliseren

Naast het produceren van roosters zijn ook wijzigingen aan te brengen in een bestaand model. Door roosters te verbeteren, aan de hand van allerlei optimalisatie-strategieën, blijven roosters actueel en correct.

C. Clusteren

Tot slot is het mogelijk om met dit roosterprogramma clusters te creëren, voor één of meerdere afdelingen binnen een organisatie. Ook hiervoor zijn diverse strategieën ontwikkeld, waardoor het clusteren makkelijk en snel moet verlopen.

3. Welke 8 tips kan een roostermaker Zermelo opvolgen?

1. Basisvaardigheden leren

Roosters maken met behulp van een softwareprogramma, zoals Zermelo, maakt de klus een stuk eenvoudiger. Daarentegen is het wel belangrijk dat je dan weet hoe je dit programma goed moet gebruiken. Zodoende kan het behulpzaam zijn om een aantal basisvaardigheden te leren, bijvoorbeeld door cursussen of trainingen te volgen. De volgende basisvaardigheden komen van pas:

 • Basistermen. Allereerst moeten roostermakers op de hoogte zijn van een aantal basistermen die veel worden gebruikt bij roosteren. Door te leren wat deze termen inhouden en wanneer ze worden gebruikt, weet een roostermaker beter wat er verwacht wordt en met welke taken hij of zij te maken kan krijgen.
 • Basisroosters. Het maken van basisroosters is een standaardtaak van roostermakers die Zermelo gebruiken. Bij diverse cursussen leer je hoe je bijvoorbeeld een goed rooster opbouwt en hoe je belangrijke gegevens inventariseert en interpreteert. Door een goed basisrooster te maken, kunnen problemen worden voorkomen.
 • Roosters analyseren. Het is ook handig om roosters op een systematische manier te analyseren om eventuele problemen of fouten te ontdekken en voorkomen. Tijdens cursussen en trainingen krijg je dan casussen voorgeschoteld, waardoor je bekend raakt met mogelijke probleemsituaties en oplosmogelijkheden.
 • Clusteren. Zoals al naar voren is gekomen, is een van de opties in Zermelo het maken van clusters en goede clusters vormen ook de basis van een solide rooster. Ook hier kunnen casussen helpen om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om goede clusters te creëren.
 • Roosters wijzigen. Wanneer veranderingen in het onderwijs ontstaan, moet een roostermaker de wijzigingen doorvoeren in de roosters. Ook hier zijn een aantal handige handelingen voor, waardoor je gemakkelijk binnen Zermelo aanpassingen aanbrengt.
  Onderwijstijd berekenen. Tot slot is een basisvaardigheid van roostermakers het berekenen van de onderwijstijd. Zo is kennis van de actuele regels, zoals opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs, noodzakelijk om de onderwijstijd goed te kunnen berekenen.

2. Formatiebeheer goed inrichten

Het is in Zermelo ook mogelijk om het formatiebeheer bij te houden, waardoor decanen, teamleiders en mentoren informatie over leerlingen of studenten kunnen aanleveren. Zo is er meer zicht op de onderwijsvraag, waardoor passende taken en lessen toegedeeld kunnen worden. Er kunnen altijd wijzigingen aangebracht worden in dit beheersysteem en planningen kunnen eenvoudig gerealiseerd worden.

3. Goed communiceren

Vervolgens is het voor een roostermaker in Zermelo belangrijk om goed te communiceren met alle betrokken partijen, zodat ontwikkelingen in het onderwijs snel en adequaat kunnen worden doorgevoerd in de roosters. Er moet gecommuniceerd worden met docenten en de schoolleiding, maar ook met teamleiders en soms leerlingen of studenten en hun ouders. Immers moeten de wensen van bepaalde partijen ook meegenomen worden in de roosters om het zo gunstig mogelijk voor iedereen te maken.

4. Oplossings- en resultaatgericht denken

Roostermakers, of dat nou met Zermelo is of niet, moeten altijd in resultaten en oplossingen blijven denken. Het is belangrijk dat de beste, kwalitatief hoogwaardige roosters gemaakt worden om het onderwijs optimaal te ondersteunen. Daarnaast moeten snel oplossingen bedacht en doorgevoerd worden wanneer er problemen ontstaan met de roosters.

5. Samenwerken

Het is essentieel dat een roostermaker goed in een team en met anderen kan samenwerken, omdat er meestal meerdere mensen betrokken zijn bij het maken van de roosters. Daarom is het belangrijk om goed naar anderen te luisteren om samen de meest efficiënte roosters te kunnen produceren.

6. Overzichtelijk organiseren en plannen

Het moet voor iedereen die betrokken is bij het roosteren duidelijk zijn hoe de roosters zijn ingedeeld. Ook voor mensen die de roosters moeten opvolgen, zoals docenten en leerlingen of studenten, moeten de roosters logisch en navolgbaar zijn. Daarom is het belangrijk om overzichtelijk te werk te gaan.

7. Nauwkeurig werken

Roostermakers moeten erg nauwkeurig en gedetailleerd opereren, ook onder druk, omdat elk klein foutje grote gevolgen voor het rooster kan hebben. Dit heeft weer gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het belangrijk om altijd netjes en nauwkeurig te werken, waardoor een goed overzicht gehouden kan worden.

8. Initiatief nemen

Wanneer een roostermaker kansen ontdekt of potentiële verbeteringen die de kwaliteit van de roosters verbeteren, kunnen initiatieven genomen worden. Zo blijven de roosters in ontwikkeling en worden deze continu verbeterd naar wat er mogelijk is.

4. Conclusie: waar moet een roostermaker Zermelo op letten?

Roostermakers zijn verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van roosters die goed functioneren en de belangen van alle betrokkenen behartigen. Hiervoor kunnen zij Zermelo gebruiken, waarin eenvoudig roosters te maken, wijzigen en clusteren zijn. Roostermakers moeten bovendien ook goed kunnen communiceren, oplossing- en resultaatgericht werken, goed samenwerken en nauwkeurig zijn om de beste roosters te genereren.