• darkblurbg

Senior Projectmanager | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een ​Senior Projectmanager​     Ik ben een Senior Projectmanager

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Senior Projectmanagers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Senior Projectmanagers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Projecten succesvol afronden berust op een gezonde basis van effectief project management. Met zoveel verschillende aspecten en vaak grote aantallen teamleden met diverse professionele achtergronden, speelt goed beheer een essentiële rol om een project in de juiste richting te sturen. Het toevoegen van projectmanagers aan een team kan een groot verschil maken wanneer het gaat om het bereiken van een zeer productieve en prettige werkomgeving.

Hoewel ze vaak verward worden met projectleiders, vervullen projectmanagers ook een essentiële rol binnen een organisatie. Net als projectcoördinatoren werken projectmanagers samen met projectleiders om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald. Laten we dus eens een kijkje nemen naar de verantwoordelijkheden en vereiste vaardigheden van een moderne projectmanager.

Afhankelijk van de organisatiestructuur kunnen de rollen en verantwoordelijkheden van projectmanagers- en leiders elkaar tot op zekere hoogte overlappen. Maar er is hoe dan ook een belangrijk verschil tussen de twee rollen. Terwijl projectleiders zich richten op het grotere geheel - project deadlines, het beheren van planningen, en voortgangsrapportage - zijn projectmanagers ter plaatse om het projectteam te motiveren.

Projectmanagers zijn experts in hun vakgebied en kunnen effectief plannen maken die de projectdoelen ondersteunen en het team leiden om efficiënt te presteren. Een uitzonderlijke projectmanager is ontvankelijk voor de gevoelens van zijn teamleden. Ze werken ijverig om hun team betrokken, gemotiveerd en gefocust te houden op de taak die ze voor zich hebben. Een succesvolle manager inspireert zijn team, moedigt creativiteit aan en bevordert een werkomgeving waarin harmonieus wordt samengewerkt om de projectdoelen te overtreffen.

1. Taken en verantwoordelijkheden van een projectmanager

 • Samenwerken met afdelingshoofden, projectleiders en andere belanghebbenden om teamdoelstellingen te ontwikkelen en taken te delegeren naar het juiste teamlid.
 • Ontwikkelen van team schema's en helpen bij de succesvolle inwerking en opleiding van teamleden.
 • Maken en door communiceren van een duidelijke lijst door van verwachtingen en doelen voor teamleden om te volgen.
 • Emotionele ondersteuning bieden aan projectteamleden en ervoor zorgen dat mensen zich gewaardeerd voelen.
 • Regelmatig communiceren om mensen aan te moedigen, taken aan te passen en updates te geven over de voortgang.
 • Stimulansen geven om het team gemotiveerd en gefocust te houden op hun dagelijkse taken en projectdoelen.
 • Regelmatig feedback geven over de prestaties van de werknemers, ingaan op zwakke punten of inefficiënties, en ondersteuning bieden bij het verbeteren van gebrekkige vaardigheden.
 • Samenwerking stimuleren tussen teamleden.
 • Een werkruimte creëren die creativiteit en innovatie aanmoedigt om het beste uit het team te halen.
 • Snel en effectief team conflicten oplossen.
 • Projectrapporten schrijven indien nodig.
 • Teamleden belonen voor hun voortdurende inspanningen en prestaties prijzen.

2. Opleidingsvereisten en vaardigheden van een projectmanager

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 2 jaar ervaring.
 • Trainingen gevolgd op de werkvloer.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Zelfvertrouwen en vaardige onderhandelingsvaardigheden.
 • Computervaardigheden.
 • Sterke organisatorische vaardigheden om het team richting te geven.

3. De 9 beste eigenschappen van een succesvolle projectmanager

Projectmanagers hebben een unieke set vaardigheden nodig die de tools bieden die nodig zijn om hun team succesvol te leiden. De vereiste kernvaardigheden zullen specifiek zijn voor de betreffende industrie en kunnen projectmanagement platforms, industrie kennis, of relevante licenties omvatten. Er zijn echter een aantal sociale vaardigheden die helpen bij deze verantwoordelijkheden, waaronder de volgende:

1. Team Management

Het grootste deel van de verantwoordelijkheden van je berust op het effectief managen van je team. Om projectdoelen te bereiken, moeten leiders een team samenstellen van individuen met de juiste vaardigheden en samenwerking aanmoedigen. Succesvol team management omvat teamwork, het stellen van doelen en regelmatige functioneringsgesprekken.

2. Communicatie

Sterke communicatie is een essentiële vaardigheid van projectmanagement leiders. Om ideeën effectief over te brengen, of een team van medewerkers aan te sturen, moeten leiders communicatie kunnen bevorderen en vergemakkelijken.

3. Luisteren

Projectmanagers moeten gericht zijn op het actief luisteren naar hun team. Begrip hebben voor de zorgen en feedback van de teamleden en proberen eventuele problemen op te lossen om verstoringen van de productiviteit te voorkomen.

4. Conflictoplossing

Wanneer een diverse groep mensen in elkaars nabijheid werkt, zijn conflicten vaak onvermijdelijk. Niets staat de productiviteit echter meer in de weg dan wrijving tussen teamleden. projectmanagers moeten opkomende conflicten snel onderkennen en proberen eventuele spanningen of geschillen tussen teamleden te de-escaleren. Een werkomgeving moet harmonieus zijn voor alle teamleden om te kunnen floreren.

5. Teamleiderschap

De titel projectmanager is een belangrijke indicator dat leiderschap de meest kritische vaardigheid is die nodig is voor succes in deze rol. projectmanagers moeten zonder vooroordelen werken om ervoor te zorgen dat alle teamleden gelijk worden behandeld. Leiderschap vereist een combinatie van conflictoplossing, team management en communicatie. Stel doelen die in overeenstemming zijn met de projecteisen en geef het team de nodige hulpmiddelen om ze te bereiken.

6. Organisatie

Sterke organisatorische vaardigheden zijn enorm belangrijk voor het vaststellen en behalen van deadlines, het delegeren van taken en het maken van effectieve planningen voor een team.

7. Beoordelingsvermogen

Het vinden van creatieve oplossingen, het anticiperen op mogelijke hindernissen in de productiviteit en het overwinnen van deze obstakels zijn typische uitdagingen waarmee projectmanagers te maken krijgen. Een goede manager beschikt over sterke kritische denkvaardigheden die hem in staat stellen succes te boeken, ongeacht de situatie.

8. Empathie

Empathie is het vermogen om de gedachten, emoties of ervaringen van anderen te ervaren en zich daartoe te kunnen verhouden. Het vermogen om empathie te hebben en te tonen is een belangrijk onderdeel van leiderschap. Het vermogen van een manager om dit effectief toe te passen (of niet) kan een grote impact hebben op de prestaties van het team.

Let wel, empathie betekent niet overal mee instemmen of overal sympathie voor hebben, maar gaat meer over het begrijpen van de mensen in je team. Je kunt niet ineens van de een op de andere dag een empathisch persoon worden, en niemand zal verwachten dat dit op stel en sprong gebeurt. Je kunt echter wel beginnen met het beoefenen van empathie op de werkplek door:

 • Tijd te besteden aan het leren kennen van je medewerkers, zowel op kantoor als daarbuiten.
 • Tijd vrij te maken om een handje te helpen.
 • Actief belangstelling te tonen voor wat je werknemers doen.

9. Tijdsindeling

Hoewel ze in de eerste plaats gericht zijn op het leiden van hun teams, zijn er nog steeds deadlines die projectmanagers moeten halen. Ze moeten inzicht hebben in de capaciteiten en vaardigheden van het team en beschikken over sterke vaardigheden op het gebied van tijdsbeheer om ervoor te zorgen dat alle taken efficiënt worden uitgevoerd.

4. Welke kwaliteiten zoeken werkgevers in een projectmanager?

Werkgevers zijn altijd op zoek naar een resultaatgerichte manager die verantwoordelijk is voor het monitoren en begeleiden van een team om de doelstellingen van de organisatie te behalen en de omzet te verhogen. Je moet de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het geven van begeleiding, instructie, training en leiderschapsvaardigheden om het team te inspireren optimaal te presteren. Ze willen dat jij een samenhangend team creëert dat efficiënt samenwerkt om het potentieel van het verkoopteam te maximaliseren.

Om succesvol te zijn als manager, moet je een ruime ervaring hebben op het gebied van teammotivatie en positieve verkoopresultaten. Uiteindelijk moet een uitstekende manager beschikken over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden om goede relaties op te bouwen met het team, de werkgever en met de klanten, doelgericht zijn, en de dagelijkse activiteiten van het team efficiënt beheren.


Zou jij graag de functie freelance projectmanager, interim projectmanager of zzp projectmanager bekleden en beschik je over de gewenste opleidingsvereisten en vaardigheden? Neem dan vandaag nog contact op en stuur ons je cv om naar deze functie te solliciteren.

Ben je op zoek naar een projectmanager die over de hierboven genoemde kwaliteiten beschikt? Dan kun je bij Bureau Ad Interim terecht voor de juiste kandidaat om jouw team te versterken.