Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Teamleider facilitair | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Teamleider facilitair | Freelance | Interim | ZZP

Teamleider facilitair | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Teamleiders facilitair:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Teamleiders facilitair
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een teamleider facilitair?

De facilitaire dienstverlening binnen een bedrijf draagt verantwoordelijkheid voor alle faciliteiten die hierbinnen plaatsvinden. Dit omvat een brede verantwoordelijkheid en takenpakket, waarbij vooral de regie gehouden moet worden over de uitbesteding van bepaalde diensten. Zo kunnen allerlei primaire en secundaire processen ondersteund worden.

Om deze processen in goede banen te leiden, kan een teamleider facilitair aangesteld worden. Hij of zij beheerst en bestuurt de ondersteunende activiteiten en buigt zich zodoende over het beschikbaar stellen van faciliteiten op basis van efficiëntie, kwaliteit en lage kosten. Wat houdt deze baan precies in, welke functie eisen zijn er en met welke taken en competenties heb je te maken?

2. Waar krijg je allemaal mee te maken als teamleider facilitair?

Als teamleider van de afdeling die zich bezighoudt met de facilitaire dienstverlening van een organisatie moet je diverse processen begeleiden en coördineren. Als het ware sta jij aan het hoofd van het huishouden van de organisatie en zorgt er voor dat alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de medewerkers hun werk optimaal uitvoeren en zo blijft de organisatie draaiende gehouden.

In dit vakgebied beheers en bestuur je de ondersteunende activiteiten in een bedrijf, waardoor op een strategisch niveau doelstellingen bereikt kunnen worden. Zo zorgt het facilitaire departement onder andere voor de regie over uitbestede activiteiten. Denk hierbij aan allerlei accommodaties, zoals de bibliotheek, een parkeergarage, het stadhuiscomplex of een theater.

Met de externe partners die zijn ingeschakeld kunnen primaire processen nog beter ondersteund en gefaciliteerd worden. Dit alles gebeurt met een oog op het behouden en stimuleren van efficiëntie, kwaliteit en lage kosten. Zo kan de regie over een organisatie gehouden worden en worden alle benodigde facetten geboden om de productiviteit hoog te houden. Overigens ligt de focus op de dienstverlening en de gebruikers.

Samen met je collega's stel je een duidelijke visie op rondom de facilitaire dienstverlening, waarbij je een concreet beeld creëert over de regievoering, contracten, kwaliteitsmetingen, monitoring en leveranciersmanagement. Je moet tevens zorgdragen over de begeleiding, coaching, integrale aansturing en ontwikkeling van het team dan jij overziet.

3. Werkveld en dienstverband

Facilitaire teamleiders kunnen op diverse plekken in verschillende sectoren aan werk komen. Een voorbeeld is werken bij een hulporganisatie, zoals het Leger des Heils, waarnaast bij gemeenten vraag is naar teamleiders in de facilitaire dienstverlening. Ook in het onderwijs, zoals bij een hogeschool of universiteit, kun je aan de slag of in de zorgsector, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis.

Je kunt hier als vaste medewerker in dienst treden, maar je kunt ook een tijdelijk contract aangaan, waarbij je als interim teamleider facilitair, freelance teamleider facilitair of zzp teamleider facilitair kunt werken. Door een tijdelijk dienstverband doe je diverse ervaring op bij verschillende, uiteenlopende opdrachtgevers, wat je een rijk pakket aan kennis oplevert. Dit kun je vervolgens weer bij nieuwe opdrachten en in nieuwe situaties toepassen.

4. Wat zijn de functie eisen voor een teamleider facilitair?

Er zijn een aantal eisen waar je aan moet voldoen als je teamleider van het facilitair in een bedrijf wilt worden.

A. Opleiding

Allereerst moet je een relevante opleiding afgerond hebben, veelal is een HBO opleiding vereist. Een voorbeeld hiervan is een HBO opleiding in de richting van facilitaire dienstverlening. Echter, er zijn nog andere opleidingen die ook geschikt zijn, zoals de MBO opleiding Vakopleiding Facilitair Management of Facilitair Leidinggevende.

B. Ervaring

Daarnaast moet je vaak minimaal vijf jaar ervaring hebben als leidinggevende in de facilitaire dienstverlening. Dit kun je aanvullen met ervaring in het inrichten van de facilitaire regie en contract- en leveranciersmanagement. Dit is belangrijk omdat je hier veel mee te maken krijgt. Ook aantoonbare ervaring met aanbestedingsprojecten, procesoptimalisatie en projectmanagement kan door bedrijven gevraagd worden.

C. Kennis

Tot slot moet je kennis hebben van het aansturen van een team op basis van integraal management. Je moet ook projecten kunnen initiëren en leiden binnen jouw werkveld, waarvoor vakspecifieke kennis nodig is.

5. Welke taken moeten teamleiders facilitair allemaal uitvoeren?

Nadat je de rollen hebt verdeeld binnen jouw team kun je invulling geven aan deze rollen. Zo kan iedereen een optimale bijdrage leveren en worden de interne en externe betrokken op de beste manier ondersteund. Je gaat in gesprek met je team en de leveranciers om klanten optimaal te kunnen bedienen in hun behoeften. Samen met deze partijen zoek je constant naar mogelijkheden om te verbeteren en blijven ontwikkelen en je voert potentieel succesvolle ideeën uit. Zo ben je continu op zoek naar efficiëntere processen, kostenbesparingen en kwalitatief betere dienstverlening binnen een bedrijf.

Het directieteam en bestuur moet je overigens ook kunnen adviseren over de facilitaire dienstverlening. Vanuit je functie moet je ontwikkelingen volgen, onderzoek initiëren en zelfstandig verbetervoorstellen voorleggen. Je moet deze verbetermogelijkheden en ontwikkelingen ook communiceren naar andere afdelingen en afdelingshoofden. De volgende algemene taken gelden voor teamleiders facilitair:

 • Het facilitair beleid evalueren, ontwikkelen en verbeteren.
 • Business cases en project voorstellen opzetten, presenteren en uitwerken.
 • Aan een team leidinggeven omtrent de regievoering van de facilitaire dienstverlening. Je moet de leden uit jouw team motiveren, aansturen en op persoonlijk niveau verder helpen ontwikkelen.
 • De schoonheid en veiligheid van de accommodaties garanderen.
 • Contact met de interne gebruikers en de externe huurders coördineren en verzorgen.
 • De behoeften van klanten en de gebruikerstevredenheid verzamelen en vertalen naar een passend concept van dienstverleningsfaciliteiten.
 • Contract- en leveranciersmanagement, leveranciersbeoordelingen en kwaliteitsmonitoring goed inrichten en waarborgen.
 • De overeenkomsten van de dienstverlening voor de huurders en gebruikers bewaken en opstellen.
 • Het budget voor het beheer en de regie over de diensten en middelen in de gaten houden en meenemen in besluiten.

6. Wat zijn belangrijke competenties van een teamleider facilitair?

Een aantal eigenschappen zijn belangrijk voor ervaren teamleiders facilitair, zodat deze afdeling van een bedrijf optimaal presteert.

A. Samenwerken

Je moet niet alleen samen met je team kunnen werken om opgestelde doelen te behalen en een strategisch plan uit te voeren, je moet ook samenwerken met andere afdelingen en externe partijen, zoals klanten en leveranciers. Dit betekent ook dat je goed netwerken kunt vormen, zowel intern als extern.

B. Resultaatgericht

Aan de hand van een visie houd jij te allen tijden het uiteindelijk doel voor ogen, zodat optimale resultaten behaald kunnen worden. Deze resultaten moeten overigens door alle betrokken partijen geaccepteerd worden. Op deze manier kunnen duurzame ontwikkelingen en verbeteringen voor een bedrijf gefaciliteerd worden.

C. Coachen en overtuigen

Je moet goed weten hoe je jouw team moet stimuleren en motiveren om samen te werken aan een gezamenlijk doel. Naast jouw team moet je ook andere betrokken partijen kunnen overtuigen van het belang van bepaalde veranderingen en activiteiten.

D. Doorzettingsvermogen

Een andere belangrijke eigenschap is dat je niet opgeeft wanneer het even tegenzit. Je ziet het belang in van fouten maken en van tegenslagen wordt jij juist sterker, waardoor je bepaalde doelen nog beter kunt behalen.

E. Doortastend

Je weet op een nauwlettende manier de juiste en volledige informatie te verkrijgen om beslissingen op te baseren en bent zodoende doortastend in jouw doen en laten. In aanvulling hierop ben je op organisatie en politiek niveau sensitief voor ontwikkelingen en veranderingen, waar jij vervolgens adequaat op in kunt spelen.

F. Goed financieel inzicht

Binnen het facilitair management is het belangrijk dat je op de hoogte bent van het beschikbare budget en andere financiële zaken.

G. Integer en stressbestendig

Tot slot kun jij goed omgaan met gevoelige informatie en stressvolle situaties, waardoor ook onder deze omstandigheden de beste resultaten verkregen worden.