• darkblurbg

Teamleider HAVO

Bent of zoekt u een teamleider HAVO

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare teamleiders HAVO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren teamleiders HAVO voorgesteld
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Taken van een teamleider HAVO

De taken die een interim teamleider HAVO heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze interim teamleiders HAVO uitvoeren:

 • Aansturing van het team van de docenten HAVO;
 • Bewaken van het onderwijsniveau;
 • Opstellen van team- en beleidsplannen;
 • Ondersteunen teamleden bij werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling (coachen van de docenten, gericht op zelfsturing en professionalisering);
 • Het initiëren van scholing / bijscholing;
 • Het voeren van functioneringsgesprekken;
 • Het mede zorgdragen voor de werving en selectie van nieuwe teamleden;
 • Het toezien op de naleving van de (team)afspraken, de procedures en bijsturen indien nodig;
 • Ondersteunen leerlingen en ouders bij onderwijskeuzes en persoonlijke vraagstukken;
 • Eventueel lesgevende taken als docent;
 • Het bewaken en bevorderen van de identiteit en cultuur en het gewenste pedagogisch-didactische klimaat van de school;
 • Met MT-leden evalueren van de huidige organisatie en schrijven reorganisatie voorstel;
 • Teamontwikkeling van collega’s onderbouw;
 • Doorlopende lijn ontwikkelen tussen onderbouw en bovenbouw;
 • Uitvoeren en door ontwikkelen van de nieuwe management- , zorg- en onderwijsontwikkelstructuur;
 • Aansturen van de Onderwijs Ontwikkel Groep om o.a. te komen tot een nieuwe lessentabel;
 • Versterken van de profilering en daarmee zorgen voor een hogere instroom van leerlingen vanuit het basis onderwijs;
 • Ontwikkelen van persoonlijk en activerend onderwijs;
 • Realistische rendementen in de onderbouw neerzetten waardoor er een gezonde leerlingenpopulatie in de bovenbouw ontstaat;
 • Ontwikkelen van een actieve mentorgroep die durft verantwoordelijkheid te nemen en doelgericht hun leerlingen gaat begeleiden.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video