• darkblurbg

Teamleider HAVO

Bent of zoekt u een teamleider HAVO

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare teamleiders HAVO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren teamleiders HAVO voorgesteld
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken van een teamleider HAVO

De taken die een interim teamleider HAVO heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze interim teamleiders HAVO uitvoeren:

 • Aansturing van het team van de docenten HAVO;
 • Bewaken van het onderwijsniveau;
 • Opstellen van team- en beleidsplannen;
 • Ondersteunen teamleden bij werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling (coachen van de docenten, gericht op zelfsturing en professionalisering);
 • Het initiëren van scholing / bijscholing;
 • Het voeren van functioneringsgesprekken;
 • Het mede zorgdragen voor de werving en selectie van nieuwe teamleden;
 • Het toezien op de naleving van de (team)afspraken, de procedures en bijsturen indien nodig;
 • Ondersteunen leerlingen en ouders bij onderwijskeuzes en persoonlijke vraagstukken;
 • Eventueel lesgevende taken als docent;
 • Het bewaken en bevorderen van de identiteit en cultuur en het gewenste pedagogisch-didactische klimaat van de school;
 • Met MT-leden evalueren van de huidige organisatie en schrijven reorganisatie voorstel;
 • Teamontwikkeling van collega’s onderbouw;
 • Doorlopende lijn ontwikkelen tussen onderbouw en bovenbouw;
 • Uitvoeren en door ontwikkelen van de nieuwe management- , zorg- en onderwijsontwikkelstructuur;
 • Aansturen van de Onderwijs Ontwikkel Groep om o.a. te komen tot een nieuwe lessentabel;
 • Versterken van de profilering en daarmee zorgen voor een hogere instroom van leerlingen vanuit het basis onderwijs;
 • Ontwikkelen van persoonlijk en activerend onderwijs;
 • Realistische rendementen in de onderbouw neerzetten waardoor er een gezonde leerlingenpopulatie in de bovenbouw ontstaat;
 • Ontwikkelen van een actieve mentorgroep die durft verantwoordelijkheid te nemen en doelgericht hun leerlingen gaat begeleiden.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video