Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Teamleider ICT | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Teamleider ICT | Freelance | Interim | ZZP

Teamleider ICT | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Teamleiders ICT:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Teamleiders ICT
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een teamleider ICT?

Als teamleider in de wereld van de informatie- en communicatietechnologie geef je sturing aan een team van ICT'ers, waarnaast je de dagelijkse ICT ondersteuning moet coördineren voor de eindgebruikers. Immers is het in de huidige wereld van een groeiende digitalisering uiterst belangrijk dat digitale systemen optimaal werken. Ook moet er zorgvuldig met digitale informatie omgegaan worden.

Teamleiders in de ICT hebben diverse verantwoordelijkheden en voeren dagelijks allerlei taken uit om de ICT optimaal te laten functioneren. Daarnaast moet je in deze positie een aantal belangrijke competenties bezitten om op de juiste manier leiding te kunnen geven. Hier kom jij allemaal achter in dit artikel.

2. Wat houdt de functie van een teamleider ICT in?

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie en vormt de wereld van computers, netwerken, printers, telefoons en nog veel meer. De ICT vindt zijn weg terug in veel verschillende applicaties, zoals bij verkeerslichten of liften. Dit geheel aan apparatuur wordt het ICT systeem of informatiesysteem genoemd. ICT gaat dus zowel over de hardware als over de software.

Het is voor veel bedrijven belangrijk dat de ondersteunende apparatuur in het bedrijf zijn werk goed doet, zodat de productiviteit stijgt en zodoende ook de omzet. Dit is uitermate belangrijk, aangezien tegenwoordig veel activiteiten afhangen van de werkzaamheid van elektrische apparaten of online systemen. Daarom is het ook belangrijk dat er een goede leiding is voor het ICT team, wat wordt gefaciliteerd door een teamleider ICT.

Iemand in deze positie geeft sturing aan de servicedesk van een bedrijf en is verantwoordelijk voor de dagelijkse ICT ondersteuning. Er moet namelijk een perfecte ondersteuning aan alle eindgebruikers van de ICT systemen en apparaten gegeven worden, zodat alle andere processen ook optimaal kunnen gebeuren. Een teamleider in de ICT moet hiervoor een brede, technische kennis hebben om het volledige bereik van de ICT omgeving te kunnen bewaken en beheren. Zo kan de zakelijke continuïteit gegarandeerd worden.

Meestal is een teamleider in de ICT verantwoordelijk voor het aansturen van een team van minimaal vier medewerkers, waarvoor een goede resource planning gewaarborgd moet zijn. Daarnaast moet je zorgen voor een optimale inzet van iedereen uit het team, zodat iedereen een gelijke bijdrage levert. Overigens moet je met deze functie erg nauw samenwerken met directe collega's en teams van andere afdelingen. Communicatievaardigheden zijn hierbij essentieel.

Door de groeiende vraag naar ICT'ers is het aantrekkelijk om in deze functie als zelfstandige aan de slag te gaan. Zo kun je je als interim teamleider ICT, freelance teamleider ICT of zzp teamleider ICT flexibel opstellen voor diverse opdrachtgevers. De uiteenlopende ervaring die je opdoet kun je weer voor volgende opdrachten gebruiken.

3. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een teamleider ICT?

De volgende werkzaamheden dient een teamleider ICT, of het nou een vaste medewerker of een interim teamleider ICT, freelance teamleider ICT of zzp teamleider ICT is, allemaal uit te voeren:

 • Dagelijks een ICT service team aansturen. Dit betekent dat je de eerste en tweedelijns applicatie- en systeembeheerders aanstuurt binnen een bedrijf en andere teams ondersteuning kunt bieden.
 • Helpen bij het oplossen van incidenten. Er kunnen immers allerlei problemen optreden rondom de hardware en software systemen die jij moet beoordelen om prioriteiten te kunnen stellen. Dit betekent ook het bijhouden van de binnenkomende problemen en het opstellen van duidelijke gebruikershandleidingen en instructies rondom processen in de ICT. Je moet namelijk ook kennis op andere kunnen overdragen.
 • Een aanspreekpunt vormen voor de hele organisatie op het gebied van ICT incidenten. Iedereen moet bij jou terechtkunnen, waarbij je ze vervolgens met jouw kennis en expertise verder kunt helpen en problemen kunt oplossen.
 • Voor voldoende dekking in het service team zorgen, oftewel overzichtelijke, concrete doelen stellen en beoordelingen maken van de productiviteit van het team en de individuele teamleden.
 • ICT werkzaamheden begeleiden in facilitaire projecten. Dit soort projecten kunnen bijvoorbeeld verhuizingen of verbouwingen zijn, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat ook de ICT apparatuur en systemen op de juiste manier verhuisd worden of beschermd tijdens een verbouwing.
 • Support roosters maken voor buiten kantooruren support. Er moet altijd genoeg dekking zijn op de ICT afdeling, waarbij de teamleider van deze afdeling ook zelf mee moet draaien bij het geven van support buiten de kantooruren om.
 • De in- en uitdienst procedure voor het personeel bijhouden, controleren en uitvoeren. Dit is van belang om een duidelijk overzicht te behouden van het team dat voor je werkt en de werkzaamheden en taakverdeling op orde te houden. Immers ben jij de eindverantwoordelijke van het team.
 • Werkplek gerelateerde producten bestellen. Deze producten moeten de ICT werkzaamheden ondersteunen en kunnen bij een uitbreiding nodig zijn of wanneer bepaalde apparaten of systemen aan vervanging toe zijn, zoals laptops of toners.
 • Rapportages controleren en inplannen. Als onderdeel van jouw verantwoordelijkheden houd je je ook bezig met het analyseren van opgestelde rapportages over ICT gerelateerde zaken, zowel intern als extern van de organisatie.
 • Het proces van het service team bewaken, standaardiseren en verbeteren. Dit is belangrijk om goed leiding te kunnen geven en taken efficiënt te delegeren. Tevens kunnen doelen op deze manier gerealiseerd worden binnen een bepaalde tijdsperiode.
 • Informatie naar de eindgebruiker verstrekken in het geval van storingen. Bij storingen in de ICT moet duidelijke informatie over de problemen naar buiten worden gebracht naar alle mensen die met de ICT apparatuur en systemen te maken hebben en er dus last van kunnen hebben. Jij bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van dit proces.
 • Een verander- en probleemmanagement proces introduceren. Zo kan een verandering binnen de ICT goed begeleid worden en kunnen problemen op de juiste, procesmatige manier aangepakt worden, waarbij ieder teamlid op de hoogte is van de procedure.
 • Terugkerende taken automatiseren. Hierdoor kunnen processen op een automatische manier plaatsvinden, wat tijd en moeite bespaart en daardoor ook kosten.
 • Aan de manager van de ICT beheer en infrastructuur rapporteren. Samen met deze collega en leidinggevende vervul je taken om het complete ICT landschap sturing en begeleiding te geven.

4. Wat zijn essentiële eigenschappen van een teamleider ICT?

Als teamleider van de ICT afdeling moet je allereerst strategisch en tactisch inzicht hebben om vooruit te plannen en efficiënt en effectief te werken. Je moet ook goed leiding kunnen geven door bepaalde technieken toe te passen en een teamleden te coördineren en aan te sturen. Tevens moet je goed contact met andere betrokkenen kunnen onderhouden, zowel intern, zoals met collega's van andere afdelingen, als extern, met klanten, dienstverleners en leveranciers.

Door middel van jouw samenwerkingskwaliteiten voel jij precies aan wat mensen nodig hebben en wanneer dingen niet lopen zoals ze zouden moeten. Problemen kun jij vervolgens op een proactieve, energieke manier aanpakken om de service te verbeteren. Ook ben je flexibel en kun je je goed aanpassen aan nieuwe structuren en veranderende situaties. Doordat je analytisch vaardig bent, kun je data naadloos interpreteren en conclusies trekken.

Je kunt ook goed schakelen tussen de dagelijkse gang van zaken en het doorvoeren van het opgestelde strategische beleid, waarnaast je pragmatisch werkt met een oog voor kwaliteit en effectiviteit. Als onderdeel van jouw adviesrol kun je met jouw kennis advies geven over ICT gerelateerde vraagstukken. Tevens kun je trainingen of bijscholingen geven aan teamleden en relaties creëren en onderhouden, waardoor sterke netwerken opgebouwd kunnen worden. Overigens moet je ook kunnen onderhandelen en een uitstekende beheersing hebben van de Nederlandse taal, waarnaast kennis van en ervaring met technische systemen een vereiste is. Er wordt ook veel in het Engels gecommuniceerd.